Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Duurzame energie opwekken doen we samen

De energietransitie is in volle gang in ons land. We zijn allemaal van mening dat het anders moet. Toch vallen de werkelijke cijfers tegen. Slechts 42% van de verkochte stroom in Nederland wordt ook daadwerkelijk groene stroom genoemd. Slechts een klein percentage wordt in ons land geproduceerd, de rest wordt via het buitenland geïmporteerd. Voor ons een belangrijk teken dat Nederland nog niet voldoende is ingesteld op de ontwikkelingen in de energiewereld. Daar moet nodig verandering in komen. Dat vinden onze bekende energieleveranciers ook. Daarom investeren steeds meer bekende energieleveranciers zoals Nuon in de opwek van duurzame energie. Duurzame energie opwekken doen we immers samen.

Duurzame energie opwekken doen we samen

Wat verstaan we onder groene energie?

De afgelopen jaren is de vraag naar groene energie fors toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens draait tegenwoordig op groene stroom. Naar verwachting zal dit de komende jaren alleen maar meer worden. Maar wat verstaan we precies onder groene energie?

We spreken enkel over groene energie als deze is opgewekt door natuurlijke energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit uitgeput kunnen raken. Daarbij vormen ze geen belasting voor het milieu in de vorm van CO2 uitstoot of andere gevaarlijke gassen. Hierbij moet je denken aan zonne-energie, windenergie en waterenergie. In Nederland maken we vooral gebruik van groene stroom door het opwekken van windenergie. 20% van de groene stroom in Nederland komt van windenergie af. Bekende energieleveranciers investeren in de middelen om deze energie op te wekken. Daarnaast profiteren steeds meer gezinnen van de voordelen van een eigen energiebron. Dit zien we aan het aantal zonnepanelen die op de daken pronken en de grotere vraag naar warmtepompen.

Wat is grijze stroom?

De overheid probeert de productie van grijze stroom zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door de prijzen te verhogen en te pleiten voor een CO2 neutraal Nederland in 2050. Maar wat bedoelen we met grijze stroom?

Grijze stroom is alle energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen, denk hierbij aan gas, aardolie en kolen. Tijdens het productieproces komen er meerdere schadelijke gassen vrij. Deze gassen zijn niet alleen zeer schadelijk voor het milieu, maar zijn ook nog eens uitgeput. Naar verwachting zullen deze fossiele brandstoffen na verloop van tijd opraken. Wanneer we niet overstappen naar duurzamere energiebronnen, komen we over enkele jaren voor een gebrek aan gas en elektriciteit te staan. Wat doen we dan? Kunnen we onze woningen dan niet meer verwarmen? Komen ziekenhuizen plotseling zonder elektriciteit te staan? Zo ver mag het volgens onze energieleveranciers en de overheid niet komen. We moeten zeer snel op natuurlijke brandstoffen overstappen. Dit doen we door samen naar oplossingen te zoeken. Hierbij helpt het niet alleen om energie te besparen, maar ook om over te stappen op groene stroom: elektriciteit en gas die zijn opgewekt met natuurlijke energiebronnen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Vandaag de dag maken we nog steeds gebruik van grijze stroom. Deze wordt dan ook nog steeds geproduceerd, simpelweg omdat er nog reserves zijn en er geen gebrek aan stroom en gas mag zijn. We kunnen nog niet zonder. Daarnaast is het technisch gezien nog niet mogelijk om groene stroom in grote hoeveelheden op te slaan. Dit is wel nodig als we volledig willen overstappen naar groene energie. Daar werken we dan ook hard aan. De energietransitie doen we samen.

Film voor iedereen over de energietransitie van Nederland

Er is belangrijke film op het gebied van klimaat en energie uitgebracht.

Morgenland is de titel en het is de eerste keer dat we een compleet beeld krijgen van de energietransitie van Nederland naar 2050. Hiermee zijn wij ook het eerste land dat haar bevolking meeneemt in deze grote overgang.

Want de film wordt samen met een les of college gratis aangeboden aan elk type onderwijs: van basisschool tot universiteit. Dat betekent dat het verhaal aansprekend en begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Uiteindelijk is bewustzijn een voorwaarde om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Producent Strawberry Fields in Groningen, een bureau dat is gespecialiseerd in duurzame communicatie, heeft twee jaar aan deze productie gewerkt. En toch duurt de animatiefilm maar twaalf minuten. Daar was een reden voor: het is de ideale tijdsduur voor het instructiedeel van een les.

Film en les worden gratis aangeboden op de website www.morgenlandfilm.nl 

morgenland logo 2019

Testlessen en -bijeenkomsten lieten indrukwekkende resultaten zien: van basisschool tot middelbaar, van universiteit tot business workshop worden mensen geraakt door de boodschap en bespreken leerlingen, studenten en professionals hoe zij kunnen meedoen aan de energietransitie.

Morgenland vertelt het positieve verhaal. Er wordt helder uitgelegd welke maatregelen, technieken en keuzes we op dit moment maken in dit land. Zo krijgt de kijker een beeld van wat als onuitlegbaar wordt ervaren. Maar één ding is zeker zegt de film: de energietransitie zal in de komende decennia anders gaan dan wij op dit moment denken. Misschien komt dat wel omdat jij er je eigen unieke bijdrage aan zult leveren.

De makers stonden bij het schrijven van het script voor de keuze van de vertelvorm: als we de energietransitie uitleggen, moet dat een technisch verhaal worden, of een systemisch verhaal? Er is gekozen voor een animatiefilm, in de vorm van een volksvertelling. Een vertelling die voortkomt uit je eigen cultuur, waardoor je begrijpt dát er keuzes moeten worden gemaakt voor en door de samenleving, meer nog dan over welke keuzes er worden gemaakt.

Er is voor gekozen om film en les via de website te verspreiden zodat iedereen het kan bekijken en downloaden op www.morgenlandfilm.nl. Alleen zo kan heel Nederland worden bereikt. Bottom up, “want als we dit project bovenlangs hadden opgezet: vanuit regering, via commissies naar werkgroep en uiteindelijk productie, dan was het er nu nog steeds niet ” zeggen de makers.

Maar bovenal is het bedoeld voor elke bewoner van dit land. Omdat we de transitie met elkaar moeten gaan bereiken. Dus geef het aan elkaar door. Zoals de film concludeert: “Hoe anders kunnen we werken aan ons land van morgen?” Morgenland.

Bekijk hier de trailer >>

Morgenland GroeneZaken

Instappen bij duurzaam beleggen? Vermijd de volgende valkuilen!

Steeds meer banken bieden groenfondsen aan. Met groenfondsen financieren banken duurzame projecten financieren door een lage rente te rekenen bij hun financieringen. Denk bij groene projecten aan bedrijven die opereren in de biologische landbouw of het opwekken van duurzame energie.  Maar is het verstandig om hierin te beleggen en waar moet je op letten bij instappen?

Is groen wel echt groen?

Beleggen in dergelijke groenfondsen of spaarrekeningen kunnen lucratief zijn. Toch is er te doen geweest om de aangeboden producten bij sommige banken. Daarnaast ontstond er ook veel verwarring over de producten die door de banken aan de consument werden aangeboden. Er was twijfel was over de echte groenheid van bepaalde fondsen (er zouden fondsen zijn waar er toch nog geïnvesteerd werd in fossiele projecten, terwijl dit voor de belegger niet altijd even duidelijk was). Zo schrapte KBC kort geleden nog haar duurzame beleggingsaanbod om fossiele brandstoffen volledig te weren. Ook de Triodos bank paste haar beleid aan om hierin duidelijkheid te scheppen. Er is dus al veel verbeterd, dit maakt het nu dan ook goed mogelijk om te beleggen in fondsen zonder je vingers letterlijk te branden aan fossiele brandstoffen. We helpen je graag op weg met de volgende tips om zonder zorgen in te stappen bij een groen fonds. Laten we eerst even de verschillen uitleggen tussen de producten bij deze banken.

Instappen bij duurzaam beleggen Vermijd de volgende valkuilen

Verschillende beleggingsvormen en fiscaal voordeel

Laten we het eerste misverstand uit de wereld helpen. Groen beleggen en duurzaam beleggen zijn termen die door elkaar gebruikt worden maar toch niet helemaal hetzelfde zijn, daarnaast bestaat er ook nog groen sparen. Dit zijn diensten die allemaal erg op elkaar lijken maar wezenlijk van elkaar verschillen.

Onder duurzaam beleggen wordt verstaan dat er wordt geïnvesteerd in ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Met deze verantwoordelijkheid wordt bedoeld dat een bedrijf haar producten of diensten aan de man brengt waarbij respect voor mens, milieu en maatschappij in acht worden genomen. Er zal dus niet worden geïnvesteerd in wapenproducenten of bedrijven het milieu schade toebrengen of de mensenrechten schenden.

Groen beleggen is een vorm van duurzaam beleggen. Bij groen beleggen leen je goedkoop geld uit aan banken. Het geld wat je uitleent stop je in een groenfonds die wordt, beheert door de bank. Met dit soort fondsen kunnen banken milieuprojecten financieren tegen een lage rente. De projecten die gefinancierd worden zijn door de overheid goedgekeurd.Het rendement op dit soort beleggingen is echter laag. Dit tekort wordt door de overheid gecompenseerd met een belastingvoordeel.

Bij groen sparen wordt de rente van een spaarrekening geïnvesteerd, ook hier is er sprake van fiscaal voordeel. Dit komt omdat er bij dergelijke rekeningen een groter bedrag is vrijgesteld van vermogensrendementsbelasting.

Het groencertificaat als leidraad

Om enige richtlijnen aan het aanbieden van duurzame producten te geven zijn de groencertificaten in het leven geroepen. Bij het beleggen in fondsen of een groene spaarrekening moet een bank in het bezit zijn van een groencertificaat. Dit is niet altijd het geval en soms proberen banken onder verwarrende namen.

Een groencertificaat wordt ook wel productiecertificaat genoemd en bestaat eigenlijk uit drie delen te weten: Garanties van oorsprong, RECS-certificaat en WKK-certificaat. Bij de rijksoverheid is meer informatie te vinden over deze certificaten. Lees deze informatie dus goed door om te weten wat de waarde is van het certificaat.

Slechts drie banken zijn op dit moment bevoegd om groene fondsen en rekeningen aan te bieden

Als de banken werken volgens de normen van het groencertificaat dan mogen ze ook overgaan tot het aanbieden van een groene rekening. Tot nu toe bieden alleen ABN AMRO, ING Bank en Rabobank dergelijke rekeningen aan. Gezien de grote populariteit van deze nieuwe vorm van investeren is er dan ook regelmatig een klantenstop te zien op dit product.

Imago groenfonds beschadigt door online waakhond

Zoals we aan het begin van dit artikel al schreven dat het imago van het groenfonds wel is aangetast, dit balletje is gaan rollen door een rapport van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer. De website fungeerde als waakhond om banken en haar producten tegen het licht te houden. Ondanks dat de meeste wel voldeden aan voorwaarden van duurzame producten (door het groencertificaat) bleken sommige van hen toch nog investeringen te doen via fondsen naar fossiele brandstoffen, dit kwam dan later als een verrassing voor beleggers die in een groenfonds waren gestapt. Zo meldde het rapport dat groene banken als ABN AMRO en ING van begin 2016 tot eind 2017 nog steeds 11,4 miljard euro uitleenden aan fossiele bedrijven.

Deze vorm van investeren werd door de banken zelf niet ontkent noch volledig erkend “Fossiele brandstoffen blijven in de toekomst namelijk toch nog een rol spelen, dit is ook terug te vinden in alle scenario’s van de klimaatakkoord in Parijs” aldus een woordvoerder. Uiteindelijk heeft deze studie er dus wel toe geleid dat veel banken hun beleid hebben bijgesteld.

Conclusie: Groenfondsen kunnen lucratief en groen zijn

Allereerst willen we benadrukken dat ondanks dat banken die groene fondsen aanbieden geprobeerd is om deze in het kwade daglicht te stellen dit niet altijd helemaal terecht is.De banken zijn er zelf open over dat je ook nog investeren in grijze projecten. Het gaat erom dat dit niet gebeurt wanneer je in een groenfonds. Met het volgende stappenplan kun je veilig beleggen in een dergelijk fonds.

  1. Bekijk welk product je zou willen afnemen. Duurzaam beleggen, groen beleggen of groen sparen. Wat de verschillen zijn kun je vinden in ons artikel. Het beleggen in dergelijke producten levert fiscale voordelen op en is goed voor het milieu

  2. Duurzame beleggingen zijn waarbij respect voor mens, milieu en maatschappij centraal zouden moeten staan. Toch zijn er banken in opspraak geraakt omdat hun groenheid in twijfel werd getrokken. Als je echt zeker wilt weten of een fonds groen is bij een bank en geen investering doet in fossiele brandstoffen, let er dan op dat de term “fossielvrij”

  3. Ga ook na of de bank echt groen is en in het bezit is van een groencertifcaat

  4. Als je gaat beleggen in een groenfonds dan is het ook belangrijk dat je weet hoe dit in zijn werk gaat. Een fonds is namelijk een pakket van verschillende partijen waarmee belegt, gaat worden. Met hulp het volgende artikel beleggen in fondsen leer je er alles over.

  5. Door via een groenfonds te gaan beleggen ben je niet alleen goed bezig voor het milieu maar ook voor je eigen portemonnee. Het heeft namelijk ook veel fiscale voorbeelden.