Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Interface behaalt duurzaamheidsdoelen voor 2020

Fabrikant deelt lessons learned van Mission Zero

Climate Take Back 4 pillars

De duurzame bedrijfsstrategie van Interface, Mission Zero, heeft geleid tot vele succesvolle innovaties in zowel producten als processen en tot nieuwe samenwerkingen. De tapijttegelfabrikant heeft de duurzaamheidsdoelen voor 2020 nu al ruimschoots behaald. Interface presenteert de lessons learned nu in een rapport getiteld ‘Lessen voor de toekomst’. Hiermee wil het bedrijf zijn ervaringen delen met andere organisaties om de transitie naar een duurzame, circulaire economie te versnellen.

Om Mission Zero te laten slagen, heeft Interface in de afgelopen 25 jaar radicale innovaties in de bedrijfsvoering gerealiseerd in samenwerking met ketenpartners en andere sectoren. Hierdoor is de positieve impact van het bedrijf veel groter dan voorzien.

Voortgang van het Mission Zero-beleid

Vanaf de start van de Mission Zero-strategie in 1994 formuleerde Interface ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen om als bedrijf een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij, waarbij de randvoorwaarde is dat negatieve impact wordt geëlimineerd. De tapijttegelfabrikant focust zich hierbij op drie cruciale gebieden: de fabrieken, producten en leveranciers. Een overzicht van de vooruitgang die is geboekt:

 • 69% vermindering van de CO2-voetafdruk van tapijttegels
 • 96% vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
 • 89% van de gebruikte energie in de fabrieken wereldwijd is hernieuwbaar, waarvan de elektriciteit zelfs 100% hernieuwbaar is
 • 99% van de energie die in Amerikaanse en Europese productielocaties wordt verbruikt, is hernieuwbaar
 • 46% vermindering van het wereldwijde energieverbruik per productie-eenheid
 • 89% vermindering van het wereldwijde waterverbruik per productie-eenheid
 • 92% minder afvalstorting van de fabrikant

In januari 2019 heeft Interface een belangrijke mijlpaal behaald: elk gekocht product – van luxe vinyltegels en rubbervloeren tot tapijttegels – is volledig CO2-neutraal. De CO2-impact van het productieproces en de productieketen is niet alleen aanzienlijk verminderd, maar ook wordt de uitstoot die nog niet kan worden voorkomen, ook van de grondstoffen en het onderhoud, gecompenseerd door CO2-reductieprojecten binnen het Carbon Neutral Floors-programma. Binnen dit programma wordt de uitstoot gecompenseerd via projecten op het gebied van hernieuwbare energie, het overstappen op alternatieve brandstoffen en herbebossing, om zo CO2 wel in de natuur, maar uit de atmosfeer te houden.

Mission Zero belichaamt de visie van Interface-oprichter Ray Anderson,” zegt Jay Gould, CEO van Interface. “Ray creëerde een beweging die de weg naar duurzaam ondernemen en bewuste consumptie vrijmaakte. Zijn nalatenschap leeft voort in het werk dat Interface en anderen dagelijks doen om een klimaatpositieve toekomst te realiseren.

Het creëren van een domino-effect

In het kader van de duurzaamheidsmissie heeft Interface meer gedaan dan alleen het terugdringen van de eigen ecologische voetafdruk. De fabrikant inspireerde ook andere organisaties met het ambitieuze Mission Zero-beleid. Aan de hand van de SHINE-handafdrukmethodologie probeert de tapijttegelfabrikant de positieve effecten te meten.

Uit dit onderzoek bleek dat twee projecten in het bijzonder een belangrijke rol hebben gespeeld in het behalen van de Mission Zero-doelstellingen. Het eerste project is een samenwerkingsverband met een nylonleverancier op het gebied van garenontwikkeling met gerecycled materiaal. Het tweede project is de ontwikkeling van een gasstortplaats. Alleen al deze twee projecten leverden een reductie van 1 miljoen ton koolstofdioxide-equivalent (CO2e) op in de jaren dat ze actief waren.

"We hebben ons bedrijf getransformeerd om de wereld te veranderen”, aldus Erin Meezan, Chief Sustainability Officer bij Interface. “Daardoor hebben we doelen bereikt die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Mission Zero heeft ons belangrijke lessen voor de toekomst geleerd. Een grote uitdaging is met behulp van wetenschap, ambitie en creativiteit overwonnen. Verder heeft Mission Zero ons klaargestoomd voor onze volgende ambitieuze missie: Climate Take Back.

Met Climate Take Back legt Interface de lat nog hoger. Doel van deze missie is het terugdraaien van klimaatverandering. "We zijn vastbesloten om meer klimaatpositieve effecten op duurzaamheidsgebied te realiseren met ons productportfolio en zelfs CO2-negatieve producten te ontwikkelen, waarvan de nu al verkrijgbare rug CircuitBac Green een voorloper is”, besluit Gould.

Kijk voor meer informatie op www.interface.com

Zonnepanelen met een hoog rendement: duurzaam en mooi!

 Zonnepanelen met een hoog rendement duurzaam en mooi

Voor niets gaat de zon op. En dat is mooi, want dat bezorgt jou gratis elektriciteit. Natuurlijk moet je eerst investeren in panelen, maar de rest gaat vanzelf. Dat is goed voor je portemonnee én voor het milieu.

Gratis energie

Geld op de bank staat aardig stil. Investeren in zonnepanelen levert je meer op, want de kosten wegen niet op tegen de baten. Met zonnepanelen verlaag je namelijk jouw energierekening. Bovendien gaan de panelen van nu ruim 25 jaar mee en vergen ze weinig onderhoud. Dat komt doordat ze geen bewegende onderdelen bevatten. Is jouw pand ook goed geïsoleerd? Dan levert zonne-energie wellicht zelfs winst op. Bekijk de beste zonnepaneel offerte.

Kijk voor meer informatie op https://www.verbouwkosten.com/zonnepanelen/ 

7 bewezen ingrediënten voor een duurzame bedrijfsstrategie

Jay Gould Interface

In de strijd tegen klimaatverandering is klimaatneutraliteit niet langer voldoende. Interface, een producent van tapijttegels, is daarom ambitieuzer en streeft naar een CO2-negatieve voetafdruk. Jay Gould, president en CEO van het bedrijf, legt uit hoe.

In 2016 lanceerde Interface zijn Climate Take Back-initiatief. Niet langer moet Interface alleen maar streven naar klimaatneutraliteit, maar de klimaatverandering ook actief tegengaan. Het concern investeert in productieprocessen waarmee ze CO2-negatieve producten kunnen creëren. Een recente doorbraak is de ontwikkeling van een tapijttegel met een negatieve CO2-voetafdruk. Komend jaar moet deze ook daadwerkelijk op de markt komen.

Hoe is deze duurzame strategie op gang gekomen? Dit zijn de cruciale stappen geweest volgens CEO Gould:

 1. Een duw in de goede richting
  Gould gelooft duidelijk in de missie van zijn bedrijf. Maar dat was niet altijd het geval. “Toen ik in dienst kwam bij Interface, was ik erg gericht op geld verdienen”, zegt hij. “Ik was ook meer een klimaatscepticus.
  Een standje van de bekende klimaatactivist en ondernemer Paul Hawken bracht Gould op andere gedachten. “Ray Anderson, de oprichter van Interface, wilde van Interface een klimaatneutrale onderneming maken. Ik wilde deze missie voortzetten. Ik verwachtte daarvoor een schouderklopje van Hawken, maar in plaats daarvan wees hij mij terecht. Hij zei me dat geen schade toebrengen aan het milieu niet volstaat, maar dat er juist positieve actie moest worden ondernomen.

 2. Ambitieuzere doelstellingen opstellen
  Gould heeft zich vervolgens verdiept in de wetenschap van klimaatverandering en startte met Climate Take Back. Uitgangspunt van deze duurzaamheidsmissie is dat het niet langer voldoende is om de schade te beperken die we aanrichten. “We moeten juist de planeet herstellen en een positieve impact realiseren”, aldus Gould.

 3. Van visie naar werkelijkheid.
  Om deze visie in de praktijk te brengen, heeft Interface vier pijlers ontwikkeld:

  • Leef klimaatneutraal. Alles dat je van de aarde neemt, moet je ook weer teruggeven.
  • Omarm koolstof. Wij zien CO2 niet als de vijand, maar als grondstof.
  • Laat de natuur afkoelen. Ondersteun het natuurlijke vermogen van de biosfeer om het klimaat zelf te regelen.
  • Loop voorop in de nieuwe industriële revolutie. Transformeer de maakindustrie, zodat deze bijdraagt aan het oplossen van de klimaatproblematiek.

  Deze pijlers moeten Interface helpen om in 2040 CO2-negatief te zijn.

 4. Durf je eigen koers te varen
  In 2017 behandelde de staat Californië een nieuwe wet die recycling van tapijten verplicht stelt. De branchevereniging, waartoe ook Interface behoorde, wilde lobbyen tegen deze wet. “Wij vonden dat geen verstandige keuze en besloten ons eigen plan te trekken. We vertrokken bij deze branchevereniging, en hebben er hard aan gewerkt om de wet er wel door te krijgen. Dat heeft ons niet bepaald populair gemaakt bij andere vloerenfabrikanten, maar we verloochenen onze missie niet”, aldus Gould.

 5. Duurzaamheid als businessmodel
  Interface bewijst dat een duurzame bedrijfsstrategie niet ten koste gaat van de winst, maar juist zeer rendabel kan zijn. “Duurzaamheid en winstgevendheid zijn bij ons geen concurrenten van elkaar en dat heeft ons financieel geen windeieren gelegd”, zegt Gould.

 6. Meet successen
  Interface kent de gebruikelijke belangengroepen: de eindklanten, de werknemers en de aandeelhouders. Maar het bedrijf heeft ook een andere belangrijke stakeholder, namelijk het milieu.
  Cruciaal hierbij is dat we onze prestaties zorgvuldig meten – ook op milieugebied. Hiervoor hebben we een eigen meetsysteem ontwikkeld dat EcoMetrics heet”, legt Gould uit. “Hiermee meten we onder meer onze CO2-voetafdruk, hoeveel procent van de totale grondstoffen in onze verkochte producten zijn gerecycled of gebaseerd op biobasis, onze energie-efficiëntie, de hoeveelheid broeikasgassen als gevolg van het energieverbruik in onze productievestigingen en ons waterverbruik.

 7. Samenwerking is essentieel
  Om Climate Take Back tot een succes te maken, is een goede samenwerking cruciaal. Gould besteedt daarom veel aandacht aan de duurzaamheidsstrategie van klanten en leveranciers en werkt aan zoveel mogelijk kruisbestuiving. “Ook meten we de CO2-voetafdruk van al onze leveranciers, aangezien dit een grote rol speelt in onze eigen CO2-footprint”, besluit hij.

Kijk voor meer informatie op www.interface.com