Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Groene en Duurzame Bedrijven

Groene en Duurzame Bedrijven

Groene stroom is erg in opkomst omdat steeds meer mensen het belang van deze soort stroom inzien. Green Choice is één van de energieleveranciers die groene stroom promoten en er zijn steeds meer bedrijven die bewerken groen en duurzaam te zijn. Maar wat houdt groen en/of duurzaam zijn nou precies in? Op wat voor een manier kan een bedrijf groen zijn? Wat komt daar allemaal bij kijken? Gaat het hierbij alleen om energieverbruik of spelen er nog andere dingen mee? Heb je daar zelf nog invloed op? En hoe kan je zelf bijdragen aan het groener worden van de aarde? Dat is waar we je graag wat meer over willen vertellen. Lees dus verder voor wat meer informatie over dit onderwerp.

Groene Bedrijven

Een groen bedrijf is een bedrijf dat zich inzet om zo min mogelijk energie te verspillen en op die manier goed met de natuur probeert om te gaan. Ze proberen bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk tot een minimum te beperken en ook qua energie niet meer te gebruiken dan strikt noodzakelijk. Dit kunnen ze doen door zo zuinig mogelijke machines maar ook gebruik te maken van zonne-energie of windenergie. Dat zijn namelijk duurzame bronnen die altijd aanwezig zijn en niet uitgeput kunnen worden. Er kan dus continue gebruikt van gemaakt worden en het gebruik maken ervan kost niet zo heel veel. Windmolens en zonnepanelen doen al een hele hoop en vooral zonnepanelen kunnen makkelijk op een dak worden geplaatst. Daarnaast is het hun doel om zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen te gebruiken en hier eventueel iets voor terug te doen voor de aarde.

Een Duurzaam Bedrijf

Een duurzaam bedrijf gaat net weer net ietsje verder dan een groen bedrijf, al ligt het er wel enigszins aan wat voor soort bedrijf aangezien niet alle bedrijven hiermee te maken hebben. Duurzaamheid houdt in ieder geval in dat je als bedrijf uitkijkt waar ze grondstoffen die je gebruikt vandaan komen. Het liefste worden dan duurzame bronnen gebruikt die niet uitgeput kunnen worden. Maar in het geval dat dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij het gebruik van hout, planten ze bomen terug voor iedere boom die ze gebruiken. Bedrijven die dat doen zijn in ieder geval op dat gebied duurzaam bezig. Maar ze letten ook op wie het product in elkaar zet. Een van de handelsmerken van een duurzaam bedrijf is dan ook dat ze de werknemers die de producten in elkaar zetten een eerlijke prijs voor hun producten geven en dus geen gebruik maken van uitbuitende fabrieksprocessen waarbij vaak arme werknemers een mager loontje krijgen voor vele uren hard werk.

Kun Je Zelf bijdragen?

Er zijn een aantal manieren waarop je bij kunt dragen aan het milieu en aan een groenere aarde. Allereerst kun je eens kijken of alle apparaten die je niet nodig hebt op dat moment echt uit staan en niet op standbij. Ook verlichting niet langer laten branden dan nodig kan erg helpen evenals apparaten niet onnodig in de oplader laten zitten. Verder kun je nog eens kijken wat voor een producten je koopt. Zijn er voor dat shirt duurzame stoffen en andere materialen gebruikt? Hoe en door wie is het geproduceerd en wat heeft het bedrijf ervoor betaalt? En ben je bereid daar misschien iets meer aan uit te geven als blijkt dat er een eerlijke prijs voor wordt gerekend? En als je echt groot wilt bijdragen dan kun je eens kijken of zonnepalen voor jouw energieverbruik een optie zijn.

Stijgend aandeel duurzame energie in 2018

Stijgend aandeel duurzame energie in 2018

In 2018 was er in Nederland sprake van een stijgend aandeel duurzame energie. Het aandeel duurzame energie steeg van 6,6 procent naar 7,3 procent. Vooral zonnepanelen waren verantwoordelijk voor de groei. Toch hebben we in Nederland nog een lange weg te gaan.

Groei en aandeel duurzame energie 

Een paar jaar geleden werd er ook meer groene energie opgewekt, maar het aandeel duurzame energie steeg nauwelijks. In 2018 was er sprake van een groei van 0,7 procent van het aandeel duurzame energie (in het totale energieverbruik). Het aandeel van duurzame stroom steeg ook: van 15 procent naar 17 procent. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door Energieopwek.nl, een initiatief van de SER, Gasunie New Energy, Tennet en Netbeheer Nederland. Met het oog op verduurzaming stappen steeds meer mensen over op duurzame energie. Energieprijzen vergelijken kan inzicht geven in de energiekosten op de korte en lange termijn.

Soorten duurzame energie en energieprijs vergelijken

Zonnepanelen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel van duurzame energie. Met dank aan de zeer zonnige zomer van 2018 kon er veel zonne-energie in elektriciteit omgezet worden. In 2017 leverden zonnepanelen slechts 0,37 procent van ons uiteindelijke energieverbruik. In 2018 groeide het aandeel met maar liefst 50 procent. De verwachting is dat dat aandeel de komende jaren snel zal stijgen. Andere vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld warmtepompen, houtkachels, afvalcentrales, biogas, biomassa en bio-olie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aandeel groene stroom uit windmolens vrijwel gelijk bleef.

Andere landen doen het beter

In een artikel in de Volkskrant schrijft Olof van der Gaag (directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) dat Nederland niet voorop loopt bij de vermindering van de CO2-uitstoot. Hij constateert dat andere landen het beter doen. De getallen liegen er niet om. Ter illustratie: in alle andere landen in Europa is sinds 1990 de CO2-uitstoot meer afgenomen dan in Nederland. De CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is vrijwel nergens in Europa zo hoog als in Nederland. Bovendien is het aandeel van duurzame energie heel laag: alleen Luxemburg doet het slechter dan wij.

En op de lange termijn?

Voor duurzame groei is er in 2012 een Energieakkoord bereikt. Daarin is afgesproken dat 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn in 2020 en 16 procent in 2023. In het Klimaatakkoord dat in 2018 bereikt werd, wordt als doel gesteld dat in 2030 driekwart van de elektriciteit duurzaam is. Er komen 1200 windmolens bij (700 op zee en 500 op land) en 75 miljoen zonnepanelen. Energie besparen kan op de korte én lange termijn. De overheid wil burgers stimuleren om op duurzame energie over te gaan. Zo krijgen mensen die een elektrische auto aanschaffen, fiscale voordelen. Ook komen er voorzieningen voor de overgang naar gasloze wijken. Burgers mogen meebeslissen in dit overgangsproces, want burgerparticipatie staat centraal in het Klimaatakkoord. Mensen die willen overstappen op groene energie kunnen energieprijzen vergelijken op verschillende websites.

Eaton traint Solar Team Twente tijdens ontwerpfase zonnewagen

Powermanagementbedrijf Eaton ondersteunt Solar Team Twente, dat in 2019 voor de achtste keer deelneemt aan de tweejaarlijkse World Solar Challenge. Eaton is al jaren partner van het team en helpt onder meer met advies en training. Recent volgden de teamleden bij Eaton een training DFMEA - Design Failure Mode and Effect Analysis.

Ruim 40 teams uit de hele wereld nemen medio oktober 2019 in Australië deel aan de Bridgestone World Solar Challenge. De teams rijden met hun zelf ontworpen zonnewagens in een week 3.000 kilometer door de Australische Outback om op 20 oktober in Adelaide te finishen. “Het team heeft een jaar om de nieuwe zonnewagen klaar te maken voor de race dwars door de Australische Outback”, vertelt Elise Morskieft, specialist Protection & Control R&D bij Eaton Electrical. “Het ontwerp moet zowel robuust als licht zijn en is een interessante combinatie van werktuigbouwkunde en elektronica. Juist op dat snijvlak hebben wij enorm veel kennis en ervaring die we graag delen met dit enthousiaste team. Bovendien zijn we zeer actief op het gebied van hernieuwbare energie, dus de samenwerking past perfect.

Robuustheid van het ontwerp

Een grote coalitie aan bedrijven en instellingen uit met name het oosten van het land steunt Solar Team Twente op allerlei manieren. Bij Eaton Hengelo volgde het team onlangs de DFMEA-training. Morskieft: “DFMEA is een methode om een ontwerp kritisch te bekijken en de zwakke onderdelen eruit te halen. Bij deze methode kijk je vooral naar de functie van het ontwerp en de afzonderlijke onderdelen, en naar de impact die het falen van zo’n onderdeel voor de functie heeft. Voor Eaton is robuustheid van de ontwerpen natuurlijk een kritisch onderdeel bij alles wat we ontwikkelen.” De training werd gegeven door Elise Morskieft en Albert Postmus van Eaton, specialist Design for Six Sigma, waar DFMEA onderdeel van is. De training richtte zich op de praktische kennis en inzichten waar het team direct in de ontwerpfase gebruik van kan maken.

Eaton traint Solar Team Twente tijdens ontwerpfase zonnewagen

Verzamelde kennis uitbouwen en doorgeven

Ons belangrijkste doel is uiteraard de Bridgestone World Solar Challenge in oktober te winnen”, zegt Team Manager Annelies Dekker. “Daarnaast willen we mensen inspireren en bewust maken van de energietransitie en de kansen die duurzame mobiliteit biedt. We hebben als team ambitieuze doelen op het gebied van educatie en transparantie. Scholen worstelen met duurzaamheid en wij willen onze kennis en ervaring inzetten om hen daarbij te helpen. We gaan langs bij basis- en middelbare scholen, geven presentaties, ontwikkelen schoolprojecten en bieden lesmateriaal. Zo willen we vooral laten zien hoe noodzakelijk, kansrijk, leerzaam en leuk duurzaamheid is. Daarnaast willen we anderen ook laten leren door te laten zien wat we tijdens dit project ontwikkelen en ontdekken. Wij zijn het achtste Solar Team Twente. Wij bouwen verder op de ervaring van de vorige zeven teams, die verzamelde kennis willen wij uitbouwen en doorgeven. De DFMEA-training van Eaton is weer een waardevol extra stuk in de puzzel.”

Eaton is betrokken bij het onderwijs

We zijn er trots op dat we dit team mogen trainen en begeleiden voor deze bijzondere challenge”, zegt Morskieft. “Eaton is bijvoorbeeld ook aanwezig tijdens de reviewavonden die het team houdt met oud-leden van Solar Team Twente. Wij fungeren als vraagbaak en stellen ons netwerk graag beschikbaar. Eaton is toch al erg betrokken bij het onderwijs , waarbij we ons met name inzetten om meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor techniek. Eaton WAVE – Women Adding Value at Eaton – is bijvoorbeeld een wereldwijd initiatief om de kracht van vrouwen in techniek te benadrukken. Van de 19 leden van Solar Team Twente is een kwart dames, dat is geen slechte score.
De Bridgestone World Solar Challenge start op 13 oktober 2019 in Darwin om op 20 oktober in Adelaide te finishen. Solar Team Twente strijdt om het wereldkampioenschap in de Challenger-klasse.

Meer informatie op: https://www.solarteam.nl

Over Eaton

Eaton’s Electrical Sector is een wereldleider met expertise in energiedistributie en -beveiliging, noodstroomvoorziening, besturing en automatisering, verlichting en beveiliging, gebouwgerelateerde oplossingen en bedradingssystemen, oplossingen voor zware en gevaarlijke omstandigheden en engineering services. Via wereldwijd toepasbare oplossingen is Eaton in staat invulling te geven aan de meest kritische uitdagingen op het gebied van hedendaagse elektrotechniek.
Eaton is een powermanagementbedrijf dat in 2017 een omzet realiseerde van $20,4 miljard. Wij bieden energie-efficiënte oplossingen aan onze klanten om hun elektrische, hydraulische en mechanische energie efficiënter, veiliger en duurzamer te beheren. Eaton richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit en het milieu door gebruik te maken van power managementtechnologieën en -diensten. Eaton telt zo’n 99.000 medewerkers en levert zijn producten in meer dan 175 landen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eaton.nl/electrical.

eaton-logo-mobile