Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

VAUDE voor beste transparantie op het gebied van duurzaamheid bekroond

VAUDE op de 1e plaats bij ranking van duurzaamheidsrapporten

Bij de nationale ranking van duurzaamheidsrapporten heeft VAUDE de 1e plaats in de categorie “midden- en kleinbedrijf” (MKB) behaald. De outdoorfabrikant, die met 671 van de 700 punten een uitstekend resultaat behaalde, werd zo voor de beste transparantie m.b.t. duurzaamheid geëerd. Jan Lorch, manager Verkoop & CSR bij VAUDE, nam de onderscheiding op 21 februari bij het ministerie voor Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) in Berlijn in ontvangst. De door het ministerie gesteunde onafhankelijke ranking werd door het Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Instituut voor ecologisch economisch onderzoek, IÖW) en het ondernemersverbond “future – verwantwortung unternehmen” ingesteld. Bij de inmiddels 10e ranking werden méér dan 100 rapporten beoordeeld en in totaal zes ondernemingen bekroond.

2019 02 Ranking Nachhaltigkeitsbericht

VAUDE is zeer verheugd met deze schitterende onderscheiding. Het toont dat we omvangrijk en competent over ons holistisch duurzaamheidsmanagement rapporteren. Daarbij kiezen we moderne formats, die het onze doelgroepen gemakkelijk maken, de gewenste informatie te vinden. De verklaring van de jury, dat we daarmee ook standaarden voor andere ondernemingen zetten, motiveert ons en is een mooie beloning voor het fantastische teamwork, zonder welke een dergelijk rapport met deze kwaliteit niet mogelijk zou zijn”, aldus Jan Lorch.

Rolf Schmachtenberg, staatssecretaris van het ministerie, feliciteerde de prijswinnaars: “De bekroonde ondernemingen lopen op het gebied van duurzaamheid voorop. Dankzij een transparante berichtgeving over hun ecologische en sociale verantwoordelijkheid maken ze het hun klanten en zakelijke partners mogelijk hun prestaties duidelijk te beoordelen en, indien nodig, verbeteringen te eisen.”

Hoogste transparantie: VAUDE duurzaamheidsrapport

VAUDE behaalde met 671 van de 700 punten de eerste plaats bij de MKB-rapporten. “Het duurzaamheidsrapport beschrijft de wezenlijke sociale, ecologische en economische effecten in de supply chain en het hoofdkantoor. Systematisch leidt VAUDE daaruit haar actiegebieden af en stelt meetbare doelen en maatregelen voor. Of de doelen voor de rapportagetermijn 2017 bereikt werden, wordt middels een stoplichtsysteem zichtbaar voorgesteld. Ook niet behaalde doelstelingen worden daarbij openlijk besproken en uitgelegd”, aldus het jury-verslag. Benadrukt werd ook, dat VAUDE een bijdrage levert aan het algemeen welzijn, wat aan de hand van de Common Good balans meetbaar is. VAUDE publiceert haar duurzaamheidsrapport jaarlijks volgens de internationale standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), welke voor de hoogst mogelijke transparantie staat.

De Ranking van Duurzaamheidsrapporten van IÖW en future beoordeelt sinds 1994 de rapportage van Duitse ondernemingen over hun sociale en ecologische uitdagingen en activiteiten. Het is één van de wereldwijd eerste beoordelingen van rapporten op basis van criteria, waarin ondernemingen op vrijwillige basis hun ecologische en sociale activiteiten en prestaties presenteren. Met de ranking stellen de IÖW en future tot doel om een verbetering van de kwaliteit en transparantie van rapportages te bewerkstelligen.

Het Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Instituut voor ecologisch economisch onderzoek, IÖW) is een vooraanstaand wetenschappelijk instituut op het gebied van praktijkgeoriënteerd duurzaamheidsonderzoek. Het ontwikkelt strategieën en benaderingen voor een duurzame economie – voor een economie die een goed leven mogelijk maakt en de natuurlijke basisprincipes behoudt. Het instituut werkt non-profit en zonder publieke financiering. www.ioew.de

future e. V. – verantwortung unternehmen is een initiatief van duurzaam werkende ondernemingen, dat zich ten doel stelt duurzame structuren verder te ontwikkelen en ondernemend denken met de vereisten van duurzaam ondernemen te verenigen. www.future-ev.de

Meer informatie over de ranking: www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de  
VAUDE duurzaamheidsrapport: https://csr-report.vaude.com 

Plastic Pact NL gemiste kans voor de stimulering van bioplastics

Brancheorganisatie Holland Bioplastics ondertekent Plastic Pact NL niet

Vandaag wordt door staatssecretaris Stientje van Velthoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Plastic Pact NL gelanceerd. Het Plastic Pact NL moet de speerpunten die verwoord zijn door de Ellen MacArthur Foundation, met als doel de huidige lineaire economie omzetten in een circulaire economie, vertalen in concrete acties. Om dit mogelijk te maken, is er in de afgelopen maanden intensief overleg geweest tussen diverse partijen die de doelstellingen moeten gaan realiseren. Holland Bioplastics, de brancheorganisatie voor bioplastics in Nederland, was één van de partijen die betrokken is geweest bij het formuleren van het Plastic Pact NL. Helaas is de inhoud van het definitieve Plastic Pact NL echter van dien aard dat Holland Bioplastics besloten heeft het pact niet te ondertekenen. Het uiteindelijke pact is in de ogen van Holland Bioplastics een gemiste kans voor de stimulering van een nieuwe generatie bioplastics en alternatieve verwerkingsmethoden, zoals industrieel composteren, binnen de gewenste circulaire economie. De toepassing van bioplastics wordt in het pact dusdanig gefrustreerd dat de toename van het gebruik en de noodzakelijke doorontwikkeling ten aanzien van nieuwe gebruiksmogelijkheden worden afgeremd in plaats van gestimuleerd.

Groene Zaken - bioplastics 2

De belangrijkste concrete redenen om het pact niet te ondertekenen zijn:

  • Er wordt totaal geen aandacht besteed aan industrieel composteerbare producten, terwijl deze wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het ophalen van meer organisch (GFT) afval en het terugdringen van dit afval in plastic recyclestromen, de restafvalcontainer en het storten van afval. Verder kunnen composteerbare producten een rol spelen in het terugdringen van plastic- en microplastics-lekkage via compost in het milieu. Een aantal voorbeelden van deze producten zijn: composteerbare zakken die eerst gebruik kunnen worden als draagtas of zakje voor groenten en fruit, fruitlabels, theezakjes (de helft bevat polypropyleen – een plastic dat niet afbreekt in het milieu), koffiepads en koffiecapsules.

  • In het Pact wordt wel voorgesteld om meer bio-based plastics – een groep plastics binnen de bioplastics –in te zetten, echter ontbreken er concrete doelstellingen en de bio-based plastics moeten zich wederom opnieuw bewijzen door aan te tonen dat ze beter zijn voor het milieu. Op zich is hier niets mis mee, maar dan dienen er ook eisen gesteld te worden aan de duurzaamheid van fossiele en gerecycleerde plastics. Wat deze extra duurzaamheidseisen voor bio-based plastics zijn, wordt ook niet omschreven. Holland Bioplastics is van mening dat duurzaamheidseisen voor alle materialen moeten gelden en niet alleen voor één type materiaal, anders is er geen sprake van een level playing field.

  • In het Plastic Pact worden de bestaande definities voor bio-based plastics verkracht. Bio-based plastics worden in Europese en Internationale ISO-standaarden omschreven als plastics die gemaakt worden uit biomassa. Deze definities zijn met veel experts vastgesteld. In het Pact worden hier echter ook materialen aan toegevoegd die herwonnen zijn uit fossiele plastics via het zogenaamde CCU (Carbon Capture and Utilization) proces. Dit laatste heeft helemaal niets te maken met bio-based en leidt alleen maar tot verder verwarring.

Wat zijn bioplastics?

Bioplastics zijn een groep van plastics die gemaakt zijn uit bio-based of hernieuwbare grondstoffen en die afhankelijk van het type gerecycleerd of biologische afbreekbaar (o.a. industrieel composteerbaar) zijn.

De Ellen MacArthur Foundation

De Ellen MacArthur Foundation heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om de lineaire economie van plastic verpakkingen om te zetten in een circulaire economie. De speerpunten van dit programma zijn het terugdringen van problematische en onnodige verpakkingsmaterialen door het herontwerpen van verpakkingen en innovatie. Alle plastic verpakkingen moeten 100% herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar worden, het gebruik van grondstoffen moet ontkoppeld worden van fossiele grondstoffen en lekkage van (micro)plastics in het milieu moeten drastisch worden teruggedrongen. Meer dan 250 bedrijven, NGO’s and andere organisaties hebben zich gecommitteerd aan dit initiatief door de New Plastic Economy Global Commitment te ondertekenen. Om de speerpunten uit de plannen van de Ellen MacArthur Foundation in concrete acties om te zetten, is besloten om op nationaal niveau zogenaamde Plastic Pacts op te zetten.

Holland Bioplastics

Holland Bioplastics heeft tot doel het verspreiden, delen en toegankelijk maken van kennis en het verbinden van partijen rondom bioplastics.
Kijk voor meer informatie op de website van Holland Bioplastics

Holland Bioplastics logo

Klimaatverandering zorgt voor hogere omzet in zonwering

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Er was twee keer sprake van een landelijke hittegolf. Door de warme zomermaanden zijn de omzetcijfers in de zonweringsbranche flink gestegen. In 2018 boekte het zonweringsbedrijf INHUIS Plaza een omzetstijging van ruim 20%.

Zonwering-op-maat-InhuisplazaAanvankelijk is het voorjaar de periode waarin er zonwering wordt besteld. Opvallend genoeg is er in het begin van het voorjaar minder zonwering verkocht en in de zomermaanden is er aanzienlijk meer omzet gemaakt. “De omzetstijging heeft alles te maken met de warme zomerdagen,” zegt directeur Benny Meeusen van INHUIS Plaza. “Normaal gesproken is de zomer een rustige periode voor onze branche. Consumenten zijn op vakantie en niet actief op zoek naar raamdecoratie en zonwering. Dit jaar merken we een verschuiving op door de warme temperaturen.“

Zonwering op tijd bestellen

Veel consumenten waren deze zomer verrast door het warme weer en gingen pas op zoek naar passende zonwering op het moment dat ze last kregen van de warmte. “Dat zien we terug in onze omzetcijfers. In mei, juli en augustus is er een enorme omzetstijging waar te nemen. Er gaat een aantal weken overheen voordat de zonwering op maat geleverd en gemonteerd is door het montageteam. Dat zorgt voor een teleurstelling bij de consument. Ze moet nog een aantal weken met de warmte in huis leven,” aldus Meeusen. “Het is dan ook aan te raden om zonwering al in het voorseizoen te bestellen. Dan is de zonwering op tijd geplaatst, waardoor je er direct van kunt genieten als de zon zich laat zien.”

Verkoeling en bescherming

Zonwering is onmisbaar in een warme zomer. Het verkoelt de woning, houdt de zon buiten en zorgt voor voldoende schaduw op het terras. Daarnaast beschermt het tegen schadelijke UV-straling en bespaart het energiekosten van bijvoorbeeld een airconditioning of ventilator die de hele dag moet draaien om de woning koel te houden. Afhankelijk van de situatie kan er binnen zonwering gekozen worden voor screens, zonneschermen, uitvalschermen of markiezen. Voor iedere situatie is er wel een passende oplossing.

Voorbereid op de toekomst

Er is al veel over klimaatverandering geschreven. Zo schreef NRC dat Nederland eens in de vijf jaar rekening moet houden met een hittegolf. Nederland zal de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer extreem weer gaan krijgen. Voor een goede voorbereiding is het dan ook van groot belang dat iedere woning klaar is voor een volgende warme zomer.

INHUIS Plaza is specialist in raamdecoratie en zonwering op maat. Het bedrijf heeft twee showrooms in Nederland (Barendrecht en Naarden) en één showroom in Aarstelaar (België). Alle zonwering wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.

Zonwering Grafiek