Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Besparen met vloerverwarming

Toe aan een nieuwe vloer in je woonkamer? Dan is het wellicht een goed idee om direct ook de aanleg van vloerverwarming te overwegen. Niet alleen fraai en comfortabel, maar je kunt er tevens flink mee besparen op je energiekosten!

Weg met de traditionele CV-radiatoren! Voor velen zal dit als muziek in de oren klinken. Want ze mogen dan noodzakelijk zijn voor de verwarming van je huis, fraai zijn ze natuurlijk meestal niet. Maar wat nou als een veel mooier (namelijk onzichtbaar) alternatief is, dat ook nog eens een stuk vriendelijker is voor het milieu en je portemonnee? Heb ik je aandacht?

Vloerverwarming is een manier van verwarmen die, als hoofdverwarming of bijverwarming, door steeds meer mensen wordt geprefereerd boven de gebruikelijke CV-radiatoren. En dat is heel goed te begrijpen, want de voordelen zijn legio.

Besparing

Even voor de duidelijkheid: bij efficiënte vloerverwarming hebben we het niet over elektrische vloerverwarming; deze is namelijk zeker niet energiezuinig. Wil je besparen dan dien je te kiezen voor watervoerende vloerverwarming waarbij warm water door buizen in de vloer wordt gepompt. En het grote voordeel ligt voornamelijk in het feit dat dit al uitstekend werkt bij lagere watertemperaturen tot maximaal 55 °C en dus energiezuiniger is. Vloerverwarming zorgt daarbij voor een veel groter verwarmingsoppervlak dan bij radiatoren waardoor het rendement heel hoog is en er minder energie nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken. Daar komt nog bij dat je vaak door de gelijkmatige verwarming je thermostaat een paar graadjes lager instellen zonder aan comfort in te leveren.

Al deze zaken kunnen er bij elkaar voor zorgen dat je zo maar 6 tot wel 15 procent kunt besparen op je energierekening. En wie zegt daar nu nee tegen?

Besparen met vloerverwarming

Andere voordelen

Omdat vloerverwarming onzichtbaar in de vloer wordt verwerkt en dissonerende radiatoren definitief kunnen worden verwijderd, heb je niet meer te maken met lelijke obstakel die het inrichten van de kamer vaak bemoeilijken. Een muur waar je door een radiator eerst niets mee kon, vormt zo opeens een prima optie om bijvoorbeeld een kast tegenaan te zetten.

En wellicht iets waar je niet direct bij stilstaat: vloerverwarming heeft een bijzonder positief effect op de hoeveelheid stof in huis. Is het je wel eens opgevallen dat er ‘s winters veel meer stof in huis is dan in de zomer? Dit heeft alles te maken met de verwarming die dan vaker aanstaat waardoor er een grotere luchtcirculatie is en er dientengevolge meer stof neerslaat. Bij vloerverwarming is er door het gebruik van lagere watertemperatuur en de kleinere temperatuurverschillen dan bij radiatoren minder luchtcirculatie en daardoor minder stof dat neerslaat in de kamer.

En wat dacht je van de mogelijkheid de vloerverwarming ’s zomers te gebruiken voor verkoeling door dan in plaats van warm, koud water door de leidingen te pompen. Dit zal qua koeling natuurlijk niet zo efficiënt zijn als een echte airco, maar de temperatuur in huis een aantal graden omlaag brengen, moet zeker lukken. En dat kan met onze inmiddels best warme zomers toch heel aangenaam zijn.

Mogelijkheden

Vloerverwarming kan in principe worden gebruikt onder iedere soort vloer. Want zelfs als je kiest voor tapijt of een houten vloer zijn er mogelijkheden. Het rendement (en de besparing) zal echter een stuk hoger zijn als je het toepast onder goed warmtegeleidend materialen als PVC laminaat of een keramische vloertegel. Deze zorgen namelijk voor een goede opname van de warmte waardoor je optimaal profiteert van de voordelen en het meest bespaart!

Het gebruik van vloerverwarming hoeft vanzelfsprekend niet te worden beperkt tot de woonkamer. Velen gebruiken het al in bijvoorbeeld de badkamer en genieten dagelijks van deze comfortabele en milieuvriendelijke vorm van verwarming. Maar waar en hoe je het ook gebruikt, je zult volop profiteren van de prettige manier van verwarmen tegen lagere kosten en met minder belasting van het milieu.

Interreg V-project Rolling Solar van start

‘Integratie zonne-energie in infrastructuur technisch en kosteneffectief mogelijk maken’

Een regionaal consortium van meer dan 20 kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven heeft het startschot gegeven voor het Europese samenwerkingsproject “Rolling Solar”. Met een budget van 5,7 miljoen euro gaat het consortium de integratie van dunne filmzonnecellen in de infrastructuur mogelijk maken. Het doel? Dunne filmzonnecellen op grote schaal integreren in autowegen en fietspaden, maar ook in vangrails en geluidschermen.

Het Rolling Solar-project, dat 3 jaar duurt, wordt uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn. Er is financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams-Limburg en Luik en het Nederlands ministerie van Economische Zaken.

Zonder extra landgebruik

Interreg-V-project-Rolling-SolarRolling Solar wordt uitgevoerd door Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland dat zich richt op de ontwikkeling van dunne filmzonnecellen. De deelnemende kennisinstellingen binnen Rolling Solar zijn naast projectcoördinator TNO, tevens imec, Universiteit Hasselt, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool en Centre de Recherche des Instituts Groupés (CRIG) de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo).
Doel van de kennisinstellingen is om fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven de flexibele zonnecellen technisch en kosteneffectief te laten integreren in de publieke infrastructuur. Het beoogde resultaat is om op grote schaal duurzame elektriciteitsproductie dicht bij de gebruiker en zónder extra landgebruik te faciliteren.

Praktijkproeven

Want de ruimte die de infrastructuur voor de opwekking van zonne-energie biedt, is gigantisch. België, Duitsland en Nederland zijn verbonden via een wegennetwerk met een lengte van zo’n 1 miljoen kilometer. Deze wegen bieden tezamen met het straatmeubilair – zoals vangrails en geluidschermen – een enorme potentie voor zonnestroomproductie. De opmars van de elektrische auto en intelligentie verkeerssystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot het lokaal gebruiken van de decentraal opgewekte zonne-energie.
‘De tot op de dag van vandaag gedemonstreerde voorbeelden van zonne-energie in de infrastructuur – zoals de integratie van kristallijn siliciumzonnecellen in fietspaden – zijn nog relatief kostbaar’, stelt Peter Toonssen, programmamanager bij Solliance. ‘Niet alleen vanwege de lage productievolumes, maar vooral ook vanwege de materialen die gebruikt moeten worden om dit type zonnecellen te beschermen. Binnen Rolling Solar gaan we die kosten verlagen door gebruik te maken van dunne filmzonnecellen die niet alleen flexibel, maar ook minder kwetsbaar zijn. Als onderdeel van het project zullen er diverse praktijkproeven uitgevoerd worden om over 3 jaar levensvatbare business-concepten voor dunne filmzonnecellen in de infrastructuur te presenteren.’

35.000 kilometer

Toonssen wijst erop dat dunne filmzonnecellen kunnen worden geproduceerd op flexibele materialen met een lengte tot wel enkele honderden meters. In de Euregio Maas-Rijn zijn bovendien industriële bedrijven en clusters aanwezig die de zonnecellen geschikt kunnen maken voor roll-to-rollproductie waardoor de zonnecellen daadwerkelijk vanaf rollen geïnstalleerd kunnen worden.
De potentie om de producten te vermarkten is zoals gezegd groot. Toonssen: ‘Als men bijvoorbeeld zonnecellen integreert in het totale Nederlandse fietsnetwerk – circa 35.000 kilometer groot – zou dat een jaarlijkse zonnestroomproductie van 15 terawattuur mogelijk maken. Dit komt neer op een CO2-reductie van 500 miljoen ton per jaar.’

Maatschappelijke uitdagingen

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant, is content met het internationale karakter van het Rolling Solar-project: ‘Als provinciale overheid hebben we een belangrijke rol om dit soort innovatieprojecten financieel mogelijk te maken. Voor de Euregio Maas-Rijn waar Noord-Brabant toebehoort, is het steeds belangrijker om over de provincie- en landsgrenzen heen samen te werken bij de opschaling van de energietransitie. Het Rolling Solar-consortium is hier een uitstekend voorbeeld van en laat zien hoe de energietransitie niet alleen eigenaren van huizen en gebouwen voor de productie van duurzame energie weet te mobiliseren, maar overtuigt ook de beheerders van de infrastructuur om over te gaan tot grootschalige energieproductie. Dit Europese innovatieproject is daarmee een antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De in deze regio aanwezige industrie kan bovendien een multipliereffect creëren door niet alleen een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie, maar ook regionale werkgelegenheid te genereren.’

 

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor aardwarmte in de IJmondgemeenten gedetailleerd in kaart brengen. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk Heemskerk en Velsen

Nederland aardgasvrij

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat aardgas een fossiele brandstof is die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. We moeten daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken.

Warmtenet IJmond

De realisatie van een warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. In de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) wordt de haalbaarheid van een regionaal warmtenet al enige jaren onderzocht. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Naast een nieuw te ontwikkelen aardwarmtebron kan het warmtenet ook worden gevoed met aardwarmte van de bestaande bron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook worden de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en riothermie onderzocht.

Onderzoek potentie aardwarmte

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de IJmond gemeenten aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Wat gaat er gebeuren?

In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is online beschikbaar en gaat HVC gebruiken. Marco van Soerland (manager warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. De IJmondgemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond door de gemeente zelf geborgd. Met deze vergunning heeft HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Aardwarmte en HVC

Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. HVC heeft inmiddels de nodige kennis in huis, denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers, maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten in geothermie-, olie- en gassector. HVC gaat er vanuit dat de komende 5 jaar bij de aangesloten gemeenten een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van aardwarmte voor woningen en bedrijven.

Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en Thermische Energie uit Oppervlaktewater TEO) geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht. HVC heeft de afgelopen maanden meerdere opsporingsvergunningen voor aardwarmte verkregen, namelijk in de regio Alkmaar, Den Helder, Lelystad en in Monster (Westland).

Over HVC

HVC ondersteunt aangesloten gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. De geproduceerde energie levert HVC aan gemeenten, waterschappen en particulieren (HVC KringloopEnergie). Daarnaast is HVC verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Meer informatie over HVC: www.hvcgroep.nl