Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Gasloos? Welke techniek kiest u?

Het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland, het Energieakkoord, het einde aan aardgas… Grote plannen zorgen voor grote onzekerheden. Consumenten en bedrijven zien veel kosten en veranderingen op zich afkomen. Het gevolg? Zij overspoelen de installateurs met ontelbare vragen en verwachten maar één ding: antwoorden!

Installateurs overspoeld met vragen

Hoewel de meeste mensen begrip hebben voor de noodzaak van verduurzamen, volgen de veranderingen elkaar wel erg hard op. Installateurs worden om de oren geslagen met vragen over koelen, ventileren, warmtepompen, warmtenetten, zonnepanelen, zonnecollectoren, infraroodverwarming, pelletkachels, isolatie, inductiekoken, all-electric, gasloos wonen en zelfs gelijkstroomnetwerken. Veel vragen raken aan meerdere vakgebieden. Van de traditionele W-installateur wordt anno 2019 ook kennis verwacht van elektra, isolatie en programmeren.

Veel offerteaanvragen, weinig opdrachten

Naast de vele vragen over technieken en oplossingen, krijgen installateurs zeer veel offerteaanvragen binnen, vooral voor warmtepompen. Het hoge aantal aan offerteaanvragen roept weerstand op bij de meeste installateurs. Niet alleen omdat deze tijdsintensief zijn, maar ook omdat er relatief weinig opdrachten uit voortkomen. Waarom? De onzekerheden bij eindklanten zorgen voor veel vragen die snel en makkelijk bij de bekende installateur worden gelegd. Met een offerteaanvraag, krijgen eindklanten gratis informatie.

Duurzaam Verwarmd GroeneZaken

Terechte onzekerheid

Toch is de onzekerheid van de klant terecht. ‘’Wat gaat dit mij kosten en wat gaat dit mij opleveren? Wat is de impact van zo’n verbouwing of zitten mijn buren en ik straks met geluidsoverlast van de warmtepomp? Wat is de impact op het gebouw? Moet ik een logeerkamer opgeven voor een machinekamer? En wat als mijn woning op een warmtenet wordt aangesloten; schieten de kosten dan omhoog? Kies ik voor pv-panelen op mijn dak of voor een zonnecollector?’’

De installateur zit klem

Wat ook een rol speelt zijn de extremen: de vele positieve verhalen over verduurzaming, tegenover de vele negatieve berichten over de kosten en wat fout kan gaan. Daarnaast worden klanten ook geconfronteerd met tegenstrijdige adviezen van installateurs en specialisten. Het komt ook voor dat daarin foute adviezen zitten, maar vaak zijn er ook meerdere oplossingen mogelijk.
Adviseert u vandaag een gasketel op te hangen, terwijl de gasprijs (fors) zal stijgen, dan loopt u het risico over een paar jaar een boze klant aan de telefoon te krijgen. En stelt u een warmtepomp voor, dan krijgt u vragen over geluidsoverlast en kosten. En wat als uw klant individueel all-electric wil en de gemeente straks voorstelt een warmtenet aan te leggen?

Verandering zorgt voor nieuwe winnaars

De geleidelijke veranderingen die de installatiesector onderging, zijn in een versnelling gekomen. Van installateurs wordt systeemdenken verwacht: kennis van alle diverse (duurzame) technieken, omgang met meer kritische klanten en meer systeemdenken: isolatie, warmteverbruik en -opwek, slimme sturing én stroomproductie middels zonnepanelen.

Revolutie duurzame warmte

Toen acht jaar geleden zonnepanelen aantrekkelijk werden, verwachtten velen dat de traditionele installateurs en elektrotechnische groothandels dit eenvoudig aan hun portfolio zouden toevoegen. Toch is een hele nieuwe markt opgestaan met totaal nieuwe groothandels, installatiebedrijven en adviseurs die zich 100% specialiseerden in zonne-energie en marktleider werden. En hoewel warmte een veel complexer product en systeem is, zal ook deze markt opgeschud worden met allerlei nieuwe spelers die de gevestigde orde zal veranderen. Deze zogenaamde ‘uitdagers’ staan nu langzaam op. Dit is goed waarneembaar op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd die in één jaar verdubbeld is in grootte. Duurzaam verwarmen wordt de grootste uitdaging voor de installatiesector.

Daarin lijkt de enige zekerheid verandering. Op 19, 20 en 21 maart worden gratis 130+ seminars aangeboden tijdens Duurzaam Verwarmd. Daar zijn ook de nieuwste innovaties te zien en kunt u in gesprek gaan met alle duurzame warmte en zonne-energie fabrikanten en leveranciers.

Geïnteresseerd? Bezoek Duurzaam Verwarmd gratis met onze invitatiecode 2019GZ

Duurzame energie opwekken doen we samen

De energietransitie is in volle gang in ons land. We zijn allemaal van mening dat het anders moet. Toch vallen de werkelijke cijfers tegen. Slechts 42% van de verkochte stroom in Nederland wordt ook daadwerkelijk groene stroom genoemd. Slechts een klein percentage wordt in ons land geproduceerd, de rest wordt via het buitenland geïmporteerd. Voor ons een belangrijk teken dat Nederland nog niet voldoende is ingesteld op de ontwikkelingen in de energiewereld. Daar moet nodig verandering in komen. Dat vinden onze bekende energieleveranciers ook. Daarom investeren steeds meer bekende energieleveranciers zoals Nuon in de opwek van duurzame energie. Duurzame energie opwekken doen we immers samen.

Duurzame energie opwekken doen we samen

Wat verstaan we onder groene energie?

De afgelopen jaren is de vraag naar groene energie fors toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens draait tegenwoordig op groene stroom. Naar verwachting zal dit de komende jaren alleen maar meer worden. Maar wat verstaan we precies onder groene energie?

We spreken enkel over groene energie als deze is opgewekt door natuurlijke energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit uitgeput kunnen raken. Daarbij vormen ze geen belasting voor het milieu in de vorm van CO2 uitstoot of andere gevaarlijke gassen. Hierbij moet je denken aan zonne-energie, windenergie en waterenergie. In Nederland maken we vooral gebruik van groene stroom door het opwekken van windenergie. 20% van de groene stroom in Nederland komt van windenergie af. Bekende energieleveranciers investeren in de middelen om deze energie op te wekken. Daarnaast profiteren steeds meer gezinnen van de voordelen van een eigen energiebron. Dit zien we aan het aantal zonnepanelen die op de daken pronken en de grotere vraag naar warmtepompen.

Wat is grijze stroom?

De overheid probeert de productie van grijze stroom zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door de prijzen te verhogen en te pleiten voor een CO2 neutraal Nederland in 2050. Maar wat bedoelen we met grijze stroom?

Grijze stroom is alle energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen, denk hierbij aan gas, aardolie en kolen. Tijdens het productieproces komen er meerdere schadelijke gassen vrij. Deze gassen zijn niet alleen zeer schadelijk voor het milieu, maar zijn ook nog eens uitgeput. Naar verwachting zullen deze fossiele brandstoffen na verloop van tijd opraken. Wanneer we niet overstappen naar duurzamere energiebronnen, komen we over enkele jaren voor een gebrek aan gas en elektriciteit te staan. Wat doen we dan? Kunnen we onze woningen dan niet meer verwarmen? Komen ziekenhuizen plotseling zonder elektriciteit te staan? Zo ver mag het volgens onze energieleveranciers en de overheid niet komen. We moeten zeer snel op natuurlijke brandstoffen overstappen. Dit doen we door samen naar oplossingen te zoeken. Hierbij helpt het niet alleen om energie te besparen, maar ook om over te stappen op groene stroom: elektriciteit en gas die zijn opgewekt met natuurlijke energiebronnen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Vandaag de dag maken we nog steeds gebruik van grijze stroom. Deze wordt dan ook nog steeds geproduceerd, simpelweg omdat er nog reserves zijn en er geen gebrek aan stroom en gas mag zijn. We kunnen nog niet zonder. Daarnaast is het technisch gezien nog niet mogelijk om groene stroom in grote hoeveelheden op te slaan. Dit is wel nodig als we volledig willen overstappen naar groene energie. Daar werken we dan ook hard aan. De energietransitie doen we samen.

Film voor iedereen over de energietransitie van Nederland

Er is belangrijke film op het gebied van klimaat en energie uitgebracht.

Morgenland is de titel en het is de eerste keer dat we een compleet beeld krijgen van de energietransitie van Nederland naar 2050. Hiermee zijn wij ook het eerste land dat haar bevolking meeneemt in deze grote overgang.

Want de film wordt samen met een les of college gratis aangeboden aan elk type onderwijs: van basisschool tot universiteit. Dat betekent dat het verhaal aansprekend en begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Uiteindelijk is bewustzijn een voorwaarde om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Producent Strawberry Fields in Groningen, een bureau dat is gespecialiseerd in duurzame communicatie, heeft twee jaar aan deze productie gewerkt. En toch duurt de animatiefilm maar twaalf minuten. Daar was een reden voor: het is de ideale tijdsduur voor het instructiedeel van een les.

Film en les worden gratis aangeboden op de website www.morgenlandfilm.nl 

morgenland logo 2019

Testlessen en -bijeenkomsten lieten indrukwekkende resultaten zien: van basisschool tot middelbaar, van universiteit tot business workshop worden mensen geraakt door de boodschap en bespreken leerlingen, studenten en professionals hoe zij kunnen meedoen aan de energietransitie.

Morgenland vertelt het positieve verhaal. Er wordt helder uitgelegd welke maatregelen, technieken en keuzes we op dit moment maken in dit land. Zo krijgt de kijker een beeld van wat als onuitlegbaar wordt ervaren. Maar één ding is zeker zegt de film: de energietransitie zal in de komende decennia anders gaan dan wij op dit moment denken. Misschien komt dat wel omdat jij er je eigen unieke bijdrage aan zult leveren.

De makers stonden bij het schrijven van het script voor de keuze van de vertelvorm: als we de energietransitie uitleggen, moet dat een technisch verhaal worden, of een systemisch verhaal? Er is gekozen voor een animatiefilm, in de vorm van een volksvertelling. Een vertelling die voortkomt uit je eigen cultuur, waardoor je begrijpt dát er keuzes moeten worden gemaakt voor en door de samenleving, meer nog dan over welke keuzes er worden gemaakt.

Er is voor gekozen om film en les via de website te verspreiden zodat iedereen het kan bekijken en downloaden op www.morgenlandfilm.nl. Alleen zo kan heel Nederland worden bereikt. Bottom up, “want als we dit project bovenlangs hadden opgezet: vanuit regering, via commissies naar werkgroep en uiteindelijk productie, dan was het er nu nog steeds niet ” zeggen de makers.

Maar bovenal is het bedoeld voor elke bewoner van dit land. Omdat we de transitie met elkaar moeten gaan bereiken. Dus geef het aan elkaar door. Zoals de film concludeert: “Hoe anders kunnen we werken aan ons land van morgen?” Morgenland.

Bekijk hier de trailer >>

Morgenland GroeneZaken