Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Acht op tien Nederlanders: “Te weinig steun overheid bij klimaattransitie”

Acht op tien Nederlanders Te weinig steun overheid bij klimaattransitie

Zeventig procent noemt gasvrije woning momenteel financieel onmogelijk

Maar liefst 81 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid hem of haar op dit moment onvoldoende (financiële) steun biedt bij het energieneutraal maken van de woning. Dit blijkt uit een onderzoek van Offerteadviseur onder 1.034 van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Voor zeven op de tien ondervraagden is het op dit moment vanwege financiële redenen niet mogelijk om hun woning volledig gasvrij te maken.

Opvallend genoeg zetten vijftigers de meeste vraagtekens bij het financiële plaatje van de aankomende energietransitie. Zo zegt 76 procent van hen dat ze de ingrepen die noodzakelijk zijn voor een gasvrij huis, momenteel niet kunnen betalen. Onder jongeren tot dertig jaar bedraagt dit percentage slechts 64 procent. “Wanneer je denkt dat de energietransitie geen geld gaat kosten, dan heb je het goed mis”, zegt Ibrahim Agdere van Offerte Adviseur. “De overheid staat daarom voor een belangrijke keuze; wil het de volledige kosten hiervan neerleggen bij de consument, of biedt het de (financiële) steun waar zij volgens ons onderzoek behoefte aan te hebben.

Gasvrij

Een groot gedeelte van de ondervraagden heeft ook op andere manieren behoefte aan hulp vanuit de overheid bij de klimaattransitie. Zo wil 55 procent door de overheid graag beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot verduurzaming van zijn of haar woning. Dit lijkt overigens geen overbodige luxe; 35 procent van de ondervraagden weet namelijk niet welke opties ze hebben als het gaat om het energieneutraal maken van de woning. Agdere: “De energietransitie is een gigantisch project dat vraagt om een collectieve inspanning van zowel de overheid als de consument. Het is echter niet alleen een financieel vraagstuk. Om dit tot een succes te maken, moet het voor de gemiddelde Nederlander duidelijk zijn welke rol hij hierin speelt en welke opties hij heeft bij de uitvoering daarvan.

Warmtepomp

Naast meer isolatie of het leggen van zonnepanelen wordt ook de warmtepomp steeds vaker genoemd als een manier om je huis te verduurzamen. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst een op de drie Nederlanders weleens serieus heeft nagedacht over de aanschaf ervan. Toch zijn niet alle respondenten alleen maar enthousiast, zo denkt ruim de helft van hen (52 procent) dat een warmtepomp in je woning tot geluidoverlast leidt. Agdere: “Het is geen geheim dat een warmtepomp meer geluid maakt dan de gemiddelde Cv-ketel. Het is echter niet zo erg als sommigen willen doen geloven. Daarnaast zijn er allemaal slimme oplossingen te verzinnen die het geluid kunnen dempen. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid is over de verschillende mogelijkheden, zien wij – net als de ondervraagden – een belangrijke rol voor de overheid weggelegd als kennispartner.

Over Offerteadviseur

Offerteadviseur is een onafhankelijke website waarop iedereen offertes kan aanvragen en vergelijken voor ieder soort klus in, op of rondom het huis. Jaarlijks voorziet het platform voor bijna een miljoen bezoekers van kostenindicaties en allerlei handige informatie over verbouwingen en allerlei soorten klussen. Daarnaast vind je op het platform tips en advies over het opstellen en vergelijken van offertes.

HAK breekt lans voor betere betaling boeren die investeren in duurzaamheid

Hak Groenezaken

Minister van Landbouw Carola Schouten ontvangt deze week van groente- en peulvruchtenfabrikant HAK de allereerste pot rode kool die ‘On the way to PlanetProof’ is gecertificeerd, en dus op duurzamere wijze is geteeld en verwerkt. Die pot gaat vergezeld van een heldere boodschap van de onderneming: boeren die investeren in duurzame teelt, moeten daarvoor financieel gecompenseerd worden door alle schakels in de handelsketen.

Boeren die volgens de beginselen van On the way to PlanetProof hun groenten telen moeten daarvoor extra kosten maken. Die meerkosten verschillen per gewas, maar bedragen voor PlanetProof rode kool zo’n 10%. HAK vergoedt deze kosten nu al aan de telers, maar is van mening dat die door de handelsketen als geheel gedragen moeten worden. Het bedrijf wil daar de komende tijd voor gaan pleiten bij al haar handelspartners en de koepels waarin het actief is.

Adri den Dekker, Directeur Inkoop, Landbouw & Duurzaamheid van HAK: “Wij geloven dat lokaal en duurzaam geteeld, kwalitatief hoogwaardig voedsel de toekomst is, maar duidelijk is dat dit niet lukt zonder extra investeringen. Dat geldt niet alleen voor de telers, maar ook voor onszelf als volgende schakel in de keten. Als fabrikant zullen we moeten dealen met meer onzekerheid in de opbrengst, en onze eigen processen ook On the way to PlanetProof maken. En dat geldt ook voor de volgende schakels in de keten, want On the way to PlanetProof gaat over ‘van grond tot mond’. Kortom, het is logisch dat de hele keten meebetaalt. Het kan niet zo zijn dat enkel de boeren moeten opdraaien voor de kosten van het betere en meer weerbare milieu dat bewuste consumenten, bedrijfsleven en politiek voor ogen hebben.

Volgens Den Dekker zijn de extra kosten bij de teelt en verwerking het gevolg van het feit dat een On the way to PlanetProof certificering 36 bovenwettelijke eisen stelt op het gebied van gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, landschapsbeheer, water- en energieverbruik, verpakking en afval. Daarnaast wordt van de telers vereist dat zij nog een pakket extra maatregelen nemen met een positieve milieu-impact, om zo tien verplichte ‘bonuspunten’ te verwerven.

Redelijk en billijk | “Als we de meerkosten van On the way to PlanetProof willen spreiden over iedere schakel in de handelsketen zal ook de consument een deel moeten dragen. Dat kan betekenen dat deze iets meer gaat betalen voor een pot met duurzamer geteelde rode kool met een positieve milieu impact. Dat lijkt me redelijk en billijk, hoewel de supermarkten natuurlijk de uiteindelijke consumentenprijs bepalen. Daar gaan wij niet over”, aldus Den Dekker.

Wat volgens Den Dekker meespeelt is dat Nederlanders niet alleen onderaan bungelen op de Europese lijstjes van dagelijkse groenteconsumptie, maar ook in verhouding erg weinig uitgeven aan voedsel. “Gemiddeld is dat minder dan 11% van ons inkomen. We moeten echt gaan inzien dat we op de bodem zijn gekomen van wat voedsel mag kosten. Het besef dat gezonde en duurzame voeding z’n prijs heeft, mag wat ons betreft veel hoger op de maatschappelijke agenda”, aldus de inkoopdirecteur.

Positieve milieu-impact | De consument krijgt dankzij de nieuwe On the way to PlanetProof certificering een pot rode kool waarvan de inhoud duurzamer geteeld is en waarvan de milieu-impact positiever is. Dat wil zeggen: minder stikstof en fosfaat door beperking van mestgebruik, een gezondere en meer vruchtbare bodem, beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schoner oppervlaktewater en meer nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas. Daarnaast leiden de stimuleringsmaatregelen van de On the way to PlanetProof teelt tot een lager energie- en waterverbruik.

Volgens de betrokken rode kooltelers Wim en Johannes Straver, van landbouwcorporatie CIGTA, draait On the way to PlanetProof eerst en vooral om een gezondere bodem. Wim Straver: “Alles begint bij de bodem. Dit is misschien wel ons grootste kapitaal en daarom een belangrijk aandachtsgebied binnen de PlanetProof systematiek. Immers, een sterke weerbare bodem geeft een sterker gewas dat minder last heeft van ziektes en plagen, en heeft dus ook minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.”

Biologisch versus On the way to PlanetProof | Vader en zoon Straver benadrukken dat On the way to PlanetProof teelt wel meer inspanningen vergt dan traditionele teelt, al was het maar vanwege de moeite die moet worden gestoken in administratie en transparante vastlegging. Johannes Straver: “Je moet aan tal van eisen voldoen, een milieubeleidsplan opstellen en allerlei rapportages bijhouden. Deze rapportages worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Daarnaast kun je ook nog eens te maken krijgen met onaangekondigde ‘surprise visits’.

Wim Straver: “Ik ben blij dat mijn zoons de zaak later willen voortzetten en vol gaan voor duurzaamheid. Dat maakt ons weerbaar om niet op te zien tegen al die zaken die we extra moeten doen. Wij zijn op veel terreinen bezig, ook met biologische teelt. Net als On the way to PlanetProof gaat dat over duurzaamheid, alleen werkt het op een andere manier. Voor louter biologisch is, los van de vraag of er voldoende areaal beschikbaar is, de opbrengstzekerheid die nodig is voor de marktvraag onvoldoende. Met PlanetProof kunnen we grote slagen maken en voor grootschalige teelt de nodige duurzaamheidsstappen maken.

Van dichtbij = duurzame teelt | HAK streeft duurzame teelt na omdat de fabrikant nu en in de toekomst goede, kwalitatieve en duurzame groenten en peulvruchten van dichtbij willen blijven halen (zoals zij dat al meer dan 65 jaar heeft gedaan). Zonder een meer duurzame wijze van telen en verwerken is dat niet mogelijk in de toekomst. Den Dekker: “Met deze keuze stellen we bij HAK niet alleen onze bedrijfsvoering en ons bestaansrecht veilig, maar ook onze missie om zoveel mogelijk mensen te helpen meer groenten en peulvruchten te eten.

De eerste On the way to PlanetProof rode kool van HAK ligt in de winkel vanaf begin november 2019.

Over HAK

HAK is in 1952 opgericht door de familie Hak in Giessen. Wij verwerken en verkopen groenten en peulvruchten waarvan kwaliteit, transparantie en nabijheid altijd de basis vormen.

HAK gelooft dat de wereld een betere plek is waar je langer en gezonder kan leven als iedereen meer groenten en peulvruchten eet. Onze missie is dan ook om zoveel mogelijk mensen altijd en overal te helpen meer groenten en peulvruchten te eten door het gemakkelijker en lekkerder te maken volgens de principes van de Groene Keuken van HAK.

Over ‘On the way to PlanetProof’

On the way to PlanetProof is per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Dankzij SpeedComfort kan je tot wel 30% besparen op gasgebruik

De SpeedComfort is een slimme radiatorventilator die meer vermogen haalt uit radiatoren en convectoren. Ook een goeie combinatie met een warmtepomp.

Convector, enkelplaats en smalle radiator, SpeedComfort past ze allemaal

Met magneten plaats je SpeedComforts in een handomdraai tussen de platen. Voor een convector gebruik je pootjes. Voor een smalle radiator schuif je beugeltjes om de SpeedComforts. En voor een enkelplaats radiator zijn er beugeltjes met magneten aan één kant.

Groene Uitgelicht SpeedComfort 2019 afb1

Minder gas en meer comfort, ook met een warmtepomp

Alle SpeedComforts hebben een externe thermostaatschakelaar. Die plaats je eenvoudig met magneten in de buurt van de warmwater aanvoer.

Wil je naar een lagere watertemperatuur in je cv om een warmtepomp te kunnen plaatsen? SpeedComforts geven radiatoren en convectoren meer vermogen en maken dit vaak mogelijk zonder de bestaande afgiftesystemen te vervangen. Minder kosten en geen hak- en breekwerk.

 • De SpeedComforts gaan automatisch werken als de radiator 33 graden wordt en stoppen ook vanzelf als het ijzer afkoelt naar 25 graden
 • De SpeedComfort ventilatoren brengen de warmte die in de radiator of convector zit, versneld in de ruimte. De kamer is in de helft van de tijd op temperatuur
 • De warme lucht wordt beter verdeeld en daardoor kan je thermostaat 1 tot 2 graden lager worden ingesteld met gelijkblijvend comfort
 • De watertemperatuur in de cv-installatie kan dankzij SpeedComforts omlaag
 • Dankzij de SpeedComfort kan je tot wel 30% besparen op gas
 • De SpeedComfort is een Nederlands product
 • De SpeedComforts wordt in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • De netvoeding is verliesvrij, als de SpeedComforts niet in bedrijf zijn, wordt niets verbruikt
 • Een SpeedComfort gebruikt per jaar zo’n € 0,16 aan stroom
 • De SpeedComfort ventilatoren zijn fluisterstil. <20dB(A)
 • Door gebruikers aangetoonde terugverdientijd van twee stookseizoenen mogelijk

SpeedComfort won op Duurzame Dinsdag de Greenchoice Energieprijs 2019.

Groene Uitgelicht SpeedComfort 2019 afb4

Ga naar de webwinkel, gebruik de kortingscode GROENEZAKEN en krijg 15% extra korting dankzij de GroeneZaken Deal

Als een kwart van de Nederlandse huishoudens 30% bespaart op gas, scheelt dat 1,1 miljard kilo CO2 uitstoot per jaar. (Milieu Centraal).

Kijk voor meer informatie op www.speedcomfort.nl

Speed Comfort Logo 2019