Aanleg Warmtebaan Enschede biedt duurzaam alternatief voor verwarmen met aardgas

Om Enschede verder te verduurzamen start Ennatuurlijk in april dit jaar met de aanleg van de Warmtebaan Enschede. Met deze bijna zes kilometer lange uitbreiding van het bestaande warmtenet zorgt Ennatuurlijk ervoor dat duurzame warmte voor al zeker de helft van de stad binnen handbereik komt als alternatief voor het verwarmen met aardgas. Hierdoor kan de stad Enschede de komende jaren een volgende grote stap maken in het verwezenlijken van haar duurzaamheidsambities. Naar verwachting duurt de totale aanleg van de Warmtebaan Enschede maximaal 2 jaar.

Benutten van warmte van Twence

Het huidige warmtenet van Ennatuurlijk levert duurzame warmte afkomstig van energieproducent Twence. Het bestaande netwerk loopt vanaf Marssteden naar de zuidelijke wijken ’t Zwering, Helmerhoek en Wesselerbrink en in het noorden parallel aan de Auke Vleerstraat naar de Campus. Twence haalt op een duurzame manier elektriciteit en warmte uit restafval en biomassa. Met stoom, die wordt opgewekt bij de verbrandingsprocessen, wordt water verwarmd tot 120 °C. Met de aanleg van de Warmtebaan Enschede maakt Ennatuurlijk deze duurzame warmte nu ook beschikbaar voor delen van Boswinkel, een groot deel van het Binnensingelgebied, Roombeek, Mekkelholt en Deppenbroek. En daar houdt het niet op, want de Warmtebaan biedt een duurzaam alternatief voor aardgas voor zeker 50 procent van de stad. “We gebruiken een deel van de warmte van Twence nu al nuttig om woningen en bedrijven in Enschede te verwarmen. En Twence heeft, als de ombouw van de biomassa-energiecentrale over enkele maanden gereed is, nog meer duurzame warmte beschikbaar. Met de aanleg van de Warmtebaan Enschede kunnen we nog meer van die warmte nuttig inzetten en daarmee een flinke stap maken in de verduurzaming van Enschede.” Aldus Herman Exalto, commercieel directeur Ennatuurlijk. Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence vult aan: “We zijn er trots op dat we zo’n belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie van de stad Enschede en daarmee bijdragen aan een aardgasloze samenleving.”

Verduurzamen bestaande warmtenetten

Met de Warmtebaan Enschede transporteert Ennatuurlijk straks de duurzame warmte ook naar haar andere bestaande warmtenetten in Tattersall en Roombeek. De ruim 1.800 woningen en 16 bedrijven op deze twee warmtenetten ontvangen nu nog warmte die geproduceerd wordt door een warmtekrachtkoppeling in combinatie met gasketels. Met de aanleg van de Warmtebaan Enschede wordt hier alleen al jaarlijks 4 miljoen m3 aardgas bespaard.

Aanleg Warmtebaan Enschede

Werkzaamheden

Bouwonderneming Denys start begin april in opdracht van Ennatuurlijk met de eerste fase van de aanleg van de Warmtebaan Enschede. Volgens planning worden de Alphatoren, het hoogste appartementencomplex in Twente, en Tattersall eind 2018 verwarmd met de duurzame warmte van Twence. In 2019 zal ook Roombeek aangesloten worden op de Warmtebaan. Het definitieve ontwerp voor deze fase wordt binnenkort vastgesteld. Bij de aanleg wordt zowel in de eerste als de tweede fase waar mogelijk rekening gehouden met gemeentewerkzaamheden, zoals rioolvervanging. Hierdoor wordt overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

Toekomstplannen

Binnen de gemeente Enschede is verduurzaming van het energieverbruik een speerpunt van beleid. Hans van Agteren, wethouder Gemeente Enschede: “Samen met Ennatuurlijk, de provincie Overijssel, Twence, Enexis, Pioneering, BEON en de Enschedese woningcorporaties onderzoeken we waar kansen liggen voor duurzame alternatieven voor de verwarming met aardgas. De aanleg van de Warmtebaan Enschede is zo’n kans. De Warmtebaan loopt straks dwars door een groot deel van Enschede. Hierdoor is voor een flink deel van de stad duurzame warmte een alternatief voor aardgas.”

Meer weten?

Ennatuurlijk organiseert drie informatiebijeenkomsten op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 april van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat het project Warmtebaan Enschede inhoudt en waarom het zo’n belangrijke rol speelt in de verdere verduurzaming van de stad. Daarnaast is er de mogelijkheid voor omwonenden om vragen te stellen.

Vanaf 26 maart kunt u zich inschrijven voor een van de drie informatiebijeenkomsten via www.ennatuurlijk.nl/projecten/warmtebaan-enschede. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke onderwerpen u graag aan bod ziet komen en op welke vragen u een antwoord zou willen hebben tijdens de bijeenkomst. Op de website vindt u vanaf 26 maart ook meer informatie over de betreffende bijeenkomsten en maken we de locatie van de bijeenkomsten bekend.

Omwonenden worden ook per brief geïnformeerd. Heeft u eerder al vragen? Neem dan contact op met Karin Haase, adviseur omgevingscommunicatie bij Ennatuurlijk via 06 48 24 14 55 of Karin.Haase@ennatuurlijk.nl

Over Ennatuurlijk

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar. Het bedrijf levert op deze manier warmte en koude aan circa 70.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond en Eindhoven. Hierdoor, en dankzij de inzet van haar 150 medewerkers, levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland.

Meer informatie over Ennatuurlijk vindt u op www.ennatuurlijk.nl

Ennatuurlijk Logo2018

Onze partners