'Beschermde natuurgebieden zijn er ook voor de mens'

18 november is de Nationale Boomfeestdag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Beschermde natuurgebieden zijn er voor de mens. 

Raoul Beunen, universitair hoofddocent, vakgroep Milieuwetenschappen, Open Universiteit: 

“Natuurgebieden zijn van cruciaal belang voor de mens. Tijdens de coronacrisis is nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk beschermde natuurgebieden zijn. Juist daar vonden vele mensen rust en ontspanning. 

“Het aanwijzen en beschermen van natuurgebieden is tevens de belangrijkste strategie voor het behoud van biodiversiteit - van al die planten en dieren waar we de wereld mee delen. De mens beschermt natuur en biodiversiteit vanwege het belang daarvan voor de mens. Want natuurgebieden leveren tal van ecosysteemdiensten, zoals drinkwater, schone lucht, waterberging, erosiebestrijding, koolstofvastlegging, recreatie, gezondheid en natuureducatie. Dus ja, beschermde natuurgebieden zijn er voor de mens.”

Maarten Bruns, programmamanager Natuur in de Buurt, IVN Natuureducatie: 

“Beschermde natuurgebieden zijn niet voor niets beschermd. Onze aarde kan met de wereldwijde problemen rondom ontbossing, klimaatverandering en biodiversiteit namelijk wel een beetje hulp gebruiken. Het is belangrijk dat mensen de natuur respecteren. Het is echt niet nodig dat we door alle natuurgebieden van Nederland banjeren.

“Natuurlijk zijn de bossen er niet alleen voor dieren en planten; ze zijn er ook voor mensen. Je vindt er ontspanning en rust. De natuur ingaan is goed voor de mens, maar dan alleen op plekken waar dat niet schadelijk is. Er zijn organisaties, zoals Stichting ARK, die laten zien dat mens en natuur wél goed samen kunnen gaan, zoals in de Nijmeegse uiterwaarden.”

Luca van Duren, onderzoeker ecosystemen, Deltares:

“Beschermde gebieden zijn een belangrijk middel om natuurwaarden te waarborgen. Mensen hebben uiteindelijk heel veel baat bij een gezonde leefomgeving en gezonde plant- en dierpopulaties. Mensen maken deel uit van het natuurlijke ecosysteem. De stelling zou echter moeten zijn: Beschermde natuurgebieden zijn er óók voor de mens. 

“Dit betekent niet dat de mensen dan ook altijd vrije toegang moet hebben tot alle beschermde natuurgebieden. Soms is het nuttig om gebieden in bepaalde tijden van het jaar af te sluiten. Bijvoorbeeld gebieden die belangrijk zijn als broedgebied, of bepaalde hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden in de periode vlak voor migratie.”

Onze partners