Bewoners gaan voor groen

Steeds meer dorpen en buurten werken aan een duurzame samenleving. Door het hele land starten gedreven inwoners een regenboog aan initiatieven. Van dorpstuin tot energie-coöperatie en van een deelauto tot het bouwen van een Cradle-to-Cradle dorpshuis. We zien dat bewonersinitiatieven inspirerend werken. Naast de groene doelen van hun eigen initiatief, zorgen ze ook voor een positief effect op de bewustwording van veel mensen in hun eigen leefomgeving.

Netwerk Duurzame Dorpen2

Groen en groen verbinden

Het bevorderen en versterken van de lokale economie is een centraal thema in bijna alle initiatieven. Daarom worden vaak ook bedrijven, instellingen en overheden betrokken. Toch voelt het bedrijfsleven zich niet vanzelfsprekend betrokken bij lokale bewonersinitiatieven. Ondernemers zijn traditioneel gezien immers niet bekend met de trends binnen het maatschappelijk middenveld en het welbevinden van inwoners in dorpen en buurten.
Kijken we echter naar de doelstellingen van de bewonersinitiatieven én naar de doelstellingen van het MVO, dan zien we veel overeenkomsten. Dit levert mooie, interessante en innovatieve kansen op voor samenwerking. Een inspirerend verhaal horen we van Marcel Meijer, burgemeester van het energie neutrale, Deense eiland Samsø . In dit filmpje hoort u hoe de droom van de inwoners van het eiland een enorm positief effect heeft op het lokale bedrijfsleven.

Met en voor de regio

Gebiedscoöperatie Westerkwartier in de provincie Groningen is een interessant voorbeeld in ons eigen land. De coöperatie is een innovatief mkb. Ze onderscheiden zich van de vele andere coöperaties doordat ze niet rond één doel of binnen één branche georganiseerd zijn. Ze verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en inwoners in de eigen regio.
De leden komen dus niet uit één branche en gaat het ook niet om één doel. Ze richten ons op de ontwikkeling van collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. Ze pakken onze onderwerpen integraal aan en de aspecten van groene economie, duurzaamheid en innovatie komen duidelijk naar voren.

Steunpunt Fryslan original1

Netwerk Duurzame Dorpen

Het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) is een landelijk netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. Iedereen, die een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling in dorpen wil leveren, zich kan verbinden aan het Netwerk.
Neem contact op met Netwerk Duurzame Dorpen via de website netwerkduurzamedorpen.nl/contactgegevens

Onze partners