Bureau Rondmakers van start met nieuw concept maatschappelijk vastgoed

Tjeerd de Haan (35) en Sander Kusters (33) starten in Utrecht bureau Rondmakers. Het bureau is gespecialiseerd in de aan-en verkoop van maatschappelijk vastgoed. Dit doen zij op een transparante manier waarbij waardecreatie voor de huidige eigenaar centraal staat. Dit maakt het een onderscheidend concept.

Leegstand in Nederland

Het maatschappelijk vastgoed in Nederland kent een relatief hoge leegstand. Daarnaast hebben veel gemeenten een concrete doelstelling om een deel van hun portefeuille af te stoten omdat het vastgoed niet meer nodig is voor hun kernactiviteiten.

Begeleiding van het hele proces

Rondmakers kijkt bij dergelijke opgaven verder dan alleen de aan- of verkoopdeal, ze begeleiden het hele proces eromheen. Dat wat er nodig is om tot een goede prijs, een duurzaam gebruik en een succesvolle invulling te komen. Een doorkijk naar de mogelijkheden voor het toekomstige gebruik toont wat een object werkelijk op kan brengen. Tjeerd: “door de ontwikkeling van ons verkoopproces kunnen wij dit realiseren zonder hoge plankosten van projectteams.”

Krachten gebundeld met draaijer+partners

Voor deze integrale aanpak heeft Rondmakers de krachten gebundeld met adviesbureau draaijer+partners. Oprichters Tjeerd de Haan en Sander Kusters brengen zelf ook de nodige praktijkkennis mee. Beiden hebben ervaring opgedaan voor gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. Deze voorliefde voor opdrachten met maatschappelijke relevantie kenmerkt Rondmakers. Net als integere en transparante verkoopprocessen, zodat ze elke stap kunnen verantwoorden aan alle in- en externe stakeholders.

Eerste opdrachten al binnen

De eerste opdrachten zijn al binnen bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen en gemeenten. Bij de gemeente Krimpenerwaard bijvoorbeeld voor het verkoopbeleid, de verkoopstrategie en de begeleiding van de verkoop van 31 objecten. Deze portefeuille bestaat uit woonhuizen, gemeentewerven, monumentale gemeentehuizen, kantoren, garageboxen, et cetera. Een opdracht die heel goed aansluit bij het profiel en de specifieke dienst van Rondmakers.

Kijk voor meer informatie op www.rondmakers.nl

Rondmakers

Onze partners