De duurzame transitie in de logistieke wereld

Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs moet Nederland in 2030, 49 procent CO2 reduceren t.o.v. 2015, dat is een hele grote opgave. Ook in de sector transport en logistiek zal veel (moeten) veranderen om deze doelstelling te behalen. Veel bedrijven in deze sector zullen moeten overstappen van fossiele brandstoffen (diesel en benzine) naar duurzame alternatieven als gas, waterstof en elektriciteit. 

Ook worden er maatregelen getroffen voor transporteurs die met een te hoge uitstoot in de binnensteden rijden en zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van biobrandstoffen. Het belangrijkste in deze transitie is misschien wel de efficiëntie van alle logistiek en transport in ons land. De energie die niet verbruikt wordt, is immers de meest duurzame. 

Veel bedrijven in de transport sector zijn nu al bezig met duurzaam vervoer, omdat de klanten dit eisen of omdat ze voorop willen lopen in hun branche. De investeringen zijn soms fors, een elektrische vrachtauto is in aanschaf nog flink duurder dan een vrachtauto op diesel. Er zijn ook initiatieven waarbij gebruikte vrachtwagens omgebouwd worden van fossiel naar elektrisch, waarbij de bestaande carrosserie intact blijft. 

Waar ligt de focus om de logistieke sector te verduurzamen? 

Om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2015, zijn er 3 belangrijke doelen gesteld in de logistieke sector. 

  1. Vanaf 2025 mag er in de binnensteden geen vrachtvervoer meer plaatsvinden ‘met een uitlaat’. Dus alleen bestelbussen en vrachtauto’s met een accu (of waterstoftank) zijn welkom. 
  2. Voor de buitengebieden is elektrisch vervoer nog niet haalbaar (i.v.m. de actieradius) en daarom zal hier vooral duurzame biobrandstof ingezet worden. 
  3. De efficiëntie van de gehele logistieke keten zal bekeken worden. Om minder CO2 uit te stoten zullen er minder kilometers gereden moeten worden. Ook zal gekeken worden naar de hoeveelheid inhoud van vrachtauto’s, om bijvoorbeeld te voorkomen dat 2 vrachtauto’s met een halve lading richting dezelfde regio vertrekken.

Veel leden van Groene Zaken in de branche reizen en transport zijn al bezig met deze transitie. Bekijk hier de aangesloten leden en lees op hun bedrijfsprofielen hoe zij dit doen. 

Onze partners