De nieuwe economie in een notendop

Duurzaamheid is booming, duurzaam is hot, duurzaamheid is happening. Noem het hoe je wilt, en ondanks het feit dat duurzaamheid de afgelopen jaren steeds meer een containerbegrip is geworden, is het een essentieel onderdeel in het versnellen van de langzaam, maar zeker opkomende transitie van de oude naar de nieuwe economie. De economie waar het maken van positieve impact centraal staat.

In dit artikel kom je meer te weten over wat de oude en vooral wat de nieuwe economie typeert, wat het belang ervan is en hoe je zelf eenvoudig maar met grote impact bijdraagt.

De oude economie

Het overgrote deel van onze geschiedenis wordt gekenmerkt door de zogenaamde oude economie. Een van de bekendste oude economie economen, Milton Friedman, had het niet treffender kunnen samenvatten:

‘’The only business of business is business.’’

 Oftewel, het enige waar een bedrijf zich druk om zou moeten maken, is het maken van genoeg winst om de aandeelhouders tevreden te houden. Zaken zoals klimaatverandering zijn volgens de oude economie vooral irritante muggen die afleiden van hun belangrijkste doel: ordinair winstbejag.

Van oud naar nieuw; van shareholders focus naar stakeholders focus

Het verschil tussen de oude en de nieuwe economie is als dag en nacht. Voor een volledig overzicht van de belangrijkste verschillen raad ik je aan dit artikel te bekijken. Deze verschillen ga ik dus ook niet herhalen in het artikel wat je nu leest. Ik heb het liever over het idee wat achter al deze verschillen zit en wat de nieuwe economie bedrijven typeert: het verschuiven van de focus van shareholders naar stakeholders.

Je las het hierboven al, waar in de oude economie bedrijven worden gekenmerkt door een volledige focus op waarde voor aandeelhouders (shareholders) creëren, hebben de nieuwe economie bedrijven een bredere blik. Nieuwe economie bedrijven nemen in hun beslissingen namelijk niet slechts financiële waarde mee, maar ook de belangen van iedereen die op een bepaalde manier beïnvloed wordt door het handelen van deze bedrijven. Precies, de stakeholders.

Dit betekent niet dat nieuwe economie bedrijven geen winst willen maken, integendeel. Er moet juist op 3 fronten winst worden gemaakt, people, planet én profit.

Dat kan en gebeurt nog steeds. Wel betekent het dat wanneer er een grote beslissing wordt gemaakt, er wordt berekend of deze beslissing uiteindelijk een netto positief effect zal hebben op mens, milieu én economie.

Bij een stakeholder focus worden in de besluitvorming dus meer aspecten meegenomen dan slechts het effect op de portemonnees van de aandeelhouders.

… of toch alleen focussen op shareholders?

Onderzoek wijst uit dat consumenten steeds meer waarde hechten aan de impact die bedrijven maken op mens, milieu en economie. Dit uit zich, om het artikel te citeren, in de conclusie dat ‘’Alleen duurzame bedrijven gaan overleven’’. Zo verandert duurzaamheid voor bedrijven van een irritant zoemende mug tot een vereiste om te floreren. En wordt een stakeholder focus noodzakelijk om de zo gewilde waarde voor de aandeelhouders te creëren.

Misschien zat Milton Friedman met zijn ‘’The only business of business is business’’ er achteraf dus helemaal niet zo gek ver naast. Bedrijven moeten zich nog steeds focussen op het creëren van zoveel mogelijk waarde voor hun aandeelhouders. Het grote verschil met de tijdsgeest van de quote van Milton Friedman en nu, is dat in de huidige nieuwe economie een stakeholder focus simpelweg een vereiste is om waarde te kunnen creëren voor de shareholders.

Een shareholder focus ís in de nieuwe economie dus een stakeholder focus, en vice versa.

Onze partners