Decathlon zet voor medewerkers vol in op groen, lokaal en coöperatief

De duurzame ambities van sportwinkelketen Decathlon reiken verder dan waar het merk als bedrijf eindigt. Al jaren wordt er grondig geïnvesteerd en onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om de bestaande bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Om ook daarbuiten impact te kunnen maken en medewerkers aan de groene energie te krijgen, is het van oorsprong Franse bedrijf een partnership aangegaan met het oer-Nederlandse energiecollectief om | nieuwe energie.

Een duurzamere wereld vereist een sterke visie en krachtig handelen om onze bestaande denkwijze en productieprocessen te veranderen. Centraal voor Decathlon staat dat de sportproducten die worden ontwikkeld een zo laag mogelijke impact op het milieu hebben. Van productie van grondstoffen tot aan levering van producten bij de klant. Het doel is om in 2026 de gemiddelde uitstoot per product met 40% te laten dalen. Daarvoor wordt onder andere de energielevering verduurzaamd, worden duurzamere grondstoffen gebruikt en worden nieuwe producten vanaf 2021 ontworpen volgens het eco-design principe. Maar de duurzame filosofie reikt wat betreft Decathlon verder dan de grenzen van haar eigen merk. Om ook daarbuiten bij te dragen aan een betere wereld, worden medewerkers voortaan gestimuleerd om thuis te kiezen voor een nieuwe vorm van energie: om | nieuwe energie, die 100% duurzaam, lokaal en coöperatief is. Daarmee maken zij hun energierekening in één klap CO2 neutraal, worden ze mede-eigenaar van het collectief en bouwen ze mee aan de energietransitie. Daarbovenop laten om | nieuwe energie en Decathlon voor iedere medewerker die overstapt 4 bomen planten via Trees for All.

Energie vanuit de burger, niet vanuit de commercie

Het om | nieuwe energie collectief zet de energiewereld op zijn kop, doordat een totaal ander beleid wordt gehanteerd. De winst gaat namelijk niet naar aandeelhouders of grootverdienende directeuren, maar naar tariefverlaging voor de consument en nieuwe lokale, duurzame projecten. De groene energie wordt opgewekt bij de consumenten in hun eigen buurt. Bijvoorbeeld via zonnecentrales op schooldaken. En het zijn de klanten die aan het roer staan: zij bepalen waar, voor wie en hoe er duurzame energie wordt opgewekt. De reden voor deze bottom-up beweging? Nederland kan hierdoor sneller verduurzamen, zonder dat om | nieuwe energie de consument daarvoor op kosten jaagt. Doordat beslissingen samen worden genomen, profiteert iedereen en wordt er draagvlak gecreëerd onder inwoners om duurzame projecten te ontwikkelen. Bovendien zorgt de opwek van lokale energie voor extra economische kansen binnen de regio en meer autonomie. Door samen te werken geven Decathlon en om | nieuwe energie een extra impuls aan de omslag naar deze nieuwe vorm van energielevering. Omdat de winst van om | nieuwe energie is bestemd voor tariefverlaging en nieuwe duurzame projecten, wordt er niet geïnvesteerd in dure marketingcampagnes: het is juist de consument die profiteert. Door samen met Decathlon bereik te creëren, wordt een nieuwe doelgroep aangespoord om actief mee te helpen aan een duurzaam Nederland.

Meer informatie is te vinden op www.samenom.nl/decathlon

Onze partners