Doelen van Klimaatakkoord waarschijnlijk niet haalbaar

Doelen van Klimaatakkoord waarschijnlijk niet haalbaar

Het ‘klimaatakkoord’, het woord komt nogal eens voorbij in het nieuws maar wat is het eigenlijk en is het haalbaar? Het begon allemaal in Parijs in december 2015. Tijdens een VN-conferentie over het klimaat werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dit akkoord is een afspraak tussen 192 landen die willen zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 2 graden en eigenlijk liever zelfs niet meer dan 1,5 graad. Maar daar moeten we dan wel wat voor doen. Ieder land heeft zich doelen gesteld om bij te dragen aan dit klimaatakkoord, ook Nederland.

Het doel is minder broeikasgassen uitstoten

Het doel van Nederland is om in 2030 minder broeikasgassen uit te stoten, maar liefst 49% minder dan in 1990. Dat is nodig om het Klimaatakkoord uit Parijs te kunnen naleven. Ook de andere landen moeten de uitstoot van de broeikasgassen verminderen, maar op dit moment loopt Nederland daarin achter. Met dit voorstel moeten we deze achterstand inlopen. Natuurlijk lukt dat niet zomaar. Hier is veel overleg voor nodig geweest met bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid. Zij hebben met elkaar afspraken gemaakt en er zijn voorstellen gedaan. Deze 600 voorstellen zijn inmiddels allemaal doorgerekend.

Niet genoeg om de klimaatdoelen te halen

Uiteindelijk blijkt dat al deze geplande maatregelen niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. Volgens de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau geeft geen van de berekeningen de zekerheid dat die vermindering van uitstoot van 49% gehaald kan worden. In deze berekening nemen zij de onzekerheid over de verdere vormgeving van de afspraken, maar ook de manier waarop bedrijven en burgers hierop gaan reageren mee. Gelukkig vielen de geschatte kosten voor het klimaatakkoord wel mee.

De huidige stand van zaken

Zoals het er nu uitziet moeten bedrijven meer bijleggen dan huishoudens en dat is misschien ook eerlijker want de huishoudens moeten al zoveel bijleggen onder de huidige plannen. Natuurlijk kunnen de huishoudens zelf ook een steentje bijdragen en geld besparen. Bijvoorbeeld bij overstappen energieleverancier moet er zorgvuldig worden gekeken naar de kosten en de duurzaamheid. Lage inkomens zullen met de nieuwe plannen misschien meer getroffen worden dan de hogere inkomens, dus moet er waarschijnlijk gekeken worden naar een compensatie. Ook de uitvoerbaarheid en de vormgeving voor het bonus-malussysteem voor bedrijven is nog niet helemaal duidelijk.

Alle kleine beetjes helpen

Wat wel duidelijk is, is dat er iets moet gaan gebeuren willen we onze klimaatdoelen halen. We zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor, zowel de bedrijven als de huishoudens. Alle kleine beetjes helpen, niet alleen als het gaat om duurzaamheid, maar ook op het financiële vlak. Overstappen naar andere energie kan hierbij al een eerste stap zijn en ook een financieel voordeel opleveren.

Onze partners