Duurzame energie opwekken doen we samen

De energietransitie is in volle gang in ons land. We zijn allemaal van mening dat het anders moet. Toch vallen de werkelijke cijfers tegen. Slechts 42% van de verkochte stroom in Nederland wordt ook daadwerkelijk groene stroom genoemd. Slechts een klein percentage wordt in ons land geproduceerd, de rest wordt via het buitenland geïmporteerd. Voor ons een belangrijk teken dat Nederland nog niet voldoende is ingesteld op de ontwikkelingen in de energiewereld. Daar moet nodig verandering in komen. Dat vinden onze bekende energieleveranciers ook. Daarom investeren steeds meer bekende energieleveranciers zoals Nuon in de opwek van duurzame energie. Duurzame energie opwekken doen we immers samen.

Duurzame energie opwekken doen we samen

Wat verstaan we onder groene energie?

De afgelopen jaren is de vraag naar groene energie fors toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens draait tegenwoordig op groene stroom. Naar verwachting zal dit de komende jaren alleen maar meer worden. Maar wat verstaan we precies onder groene energie?

We spreken enkel over groene energie als deze is opgewekt door natuurlijke energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit uitgeput kunnen raken. Daarbij vormen ze geen belasting voor het milieu in de vorm van CO2 uitstoot of andere gevaarlijke gassen. Hierbij moet je denken aan zonne-energie, windenergie en waterenergie. In Nederland maken we vooral gebruik van groene stroom door het opwekken van windenergie. 20% van de groene stroom in Nederland komt van windenergie af. Bekende energieleveranciers investeren in de middelen om deze energie op te wekken. Daarnaast profiteren steeds meer gezinnen van de voordelen van een eigen energiebron. Dit zien we aan het aantal zonnepanelen die op de daken pronken en de grotere vraag naar warmtepompen.

Wat is grijze stroom?

De overheid probeert de productie van grijze stroom zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door de prijzen te verhogen en te pleiten voor een CO2 neutraal Nederland in 2050. Maar wat bedoelen we met grijze stroom?

Grijze stroom is alle energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen, denk hierbij aan gas, aardolie en kolen. Tijdens het productieproces komen er meerdere schadelijke gassen vrij. Deze gassen zijn niet alleen zeer schadelijk voor het milieu, maar zijn ook nog eens uitgeput. Naar verwachting zullen deze fossiele brandstoffen na verloop van tijd opraken. Wanneer we niet overstappen naar duurzamere energiebronnen, komen we over enkele jaren voor een gebrek aan gas en elektriciteit te staan. Wat doen we dan? Kunnen we onze woningen dan niet meer verwarmen? Komen ziekenhuizen plotseling zonder elektriciteit te staan? Zo ver mag het volgens onze energieleveranciers en de overheid niet komen. We moeten zeer snel op natuurlijke brandstoffen overstappen. Dit doen we door samen naar oplossingen te zoeken. Hierbij helpt het niet alleen om energie te besparen, maar ook om over te stappen op groene stroom: elektriciteit en gas die zijn opgewekt met natuurlijke energiebronnen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Vandaag de dag maken we nog steeds gebruik van grijze stroom. Deze wordt dan ook nog steeds geproduceerd, simpelweg omdat er nog reserves zijn en er geen gebrek aan stroom en gas mag zijn. We kunnen nog niet zonder. Daarnaast is het technisch gezien nog niet mogelijk om groene stroom in grote hoeveelheden op te slaan. Dit is wel nodig als we volledig willen overstappen naar groene energie. Daar werken we dan ook hard aan. De energietransitie doen we samen.

Onze partners