Duurzame veranderingen in de zorg

Ook de zorgsector heeft invloed op het klimaat en op het milieu. Deze sector is op dit moment jaarlijks verantwoordelijk voor zeven procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bij duurzame veranderingen in de zorg gaat het vooral om de keuzes die zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken. Belegt de verzekeraar bijvoorbeeld in groene energie en natuur? Investeert een zorgaanbieder in het vastgoed en met welke producten en diensten wordt er gewerkt? Hoe is de leefomgeving van werknemers en patiënten, bevordert het de gezondheid?

Groen akkoord

In 2015 heeft de eerste Green Deal van de zorgsector een verandering in gang gezet. Deze Green Deal Duurzame Zorg is ontstaan vanuit het Klimaatakkoord en een groeiende maatschappelijke urgentie. De deal wil een gezonde toekomst die het verduurzamen van de zorgsector op vier belangrijke thema’s versnelt. Deelnemers aan de Green Deal verduurzamen de zorg door: de CO2-uitstoot van de zorgsector terug te dringen, circulair werken te bevorderen, de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert. Deelnemers aan de Green Deal Duurzame zorg zijn zorginstellingen en zorgprofessionals, maar ook patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten.

Duurzame keuze zorgverzekering

Jaarlijks kun je telkens opnieuw je zorgverzekeraar kiezen. Als je wilt overstappen, kies je meestal op prijs, de dekking of de voorwaarden van een aanvullende verzekering. Toch wordt het door veel mensen ook steeds belangrijker gevonden om te kijken hoe duurzaam de zorgverzekeraar is waar ze mee in zee gaan. Wil je jouw ziektekostenverzekering vergelijken met andere aanbieders, dan kan een onafhankelijk online platform helpen om de beste zorgverzekering te vinden. De goedkoopste verzekering staat hier vaak bovenaan, maar door handige filters te gebruiken kun je jouw zorgverzekering samenstellen met de onderdelen die jij belangrijk vindt.

Bewuste zorgaanbieders

Met een eigen inbreng kunnen zorginstellingen, overheden en instituten, aanhaken bij de Green Deal van de zorgsector. De duurzame veranderingen worden zo ook voor cliënten en medewerkers zichtbaar. Zo kun je als patiënt, maar ook als professional, steeds bewustere samenwerkingskeuze ’s maken. Een breed thema bij veel zorgorganisaties is bijvoorbeeld het scheiden van afval en het gebruik van duurzame medische hulpmiddelen en hergebruik plastic. Een ander onderwerp is het gezonder maken van de leefomgeving, wat leidt tot minder zorgvraag. Denk hierbij aan een combinatie van zorg met natuur, voeding en architectuur. Verder is met een ketenaanpak via het Deltaprogramma Water, werken de Waterschappen aan extra zuiveringsstappen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties om medicijnen uit het afvalwater te filteren. De ziekenhuizen voeren succesvol een pilot uit met plaszakken voor separate opvang van röntgencontrastvloeistoffen.

Onze partners