Een nieuw en duurzaam tijdperk

Een nieuw en duurzaam tijdperk - interne link

Nederland heeft een belofte gemaakt. Een internationale afspraak met bijna tweehonderd andere landen. Het is het welbekende klimaatakkoord van Parijs. De eerste stap? In 2030 moet de CO2-uitstoot van ons kikkerlandje met de helft zijn vermindert ten opzichte van 1990. Als wij en alle andere landen dit akkoord halen kunnen we verdere opwarming van de Aarde en de nadelige gevolgen hiervan voorkomen. Om dit akkoord te halen moet Nederland inzetten op de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Maar hoe zorgen we ervoor dat we deze overgang van grijs naar groen kunnen maken?

Over een paar decennia raakt grijze stroom op

Stroom is stroom, maar wat groene stroom van grijze stroom onderscheid zit hem in de manier waarop je het opwekt.

Grijze stroom wordt opgewekt met behulp van energiebronnen die eindige voorraden hebben: fossiele brandstoffen. Ze bevatten koolstofverbindingen die zich in het verleden van de Aarde over miljoenen jaren hebben vastgelegd in gestorven dierlijk en plantaardig materiaal. De mens verstoort deze koolstofkringloop door olie, kool en gas in hoog tempo te verbranden. Ongekende hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen worden in de atmosfeer gepompt met de opwarming van de Aarde als gevolg. Over een paar decennia raakt grijze stroom op, dus we moeten snel overstappen op een alternatief.

Groene stroom

Gelukkig biedt de natuur ons genoeg duurzame energiebronnen om groene stroom uit het stopcontact te halen. Dit zijn bronnen die onuitputtelijk zijn. Bovendien komt bij de opwekking en het gebruik ervan geen of nauwelijks CO2 vrij, waardoor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

De wind is een voorbeeld van zo’n hernieuwbare bron. De Rijksoverheid wilt dat in 2023 windmolens zo’n 5 miljoen huishoudens gaan voorzien van elektriciteit. Dat komt overeen met drie procent van alle energie in Nederland. Ondanks het bewolkte weer is Nederland geschikt om energie uit de zonnestralen te halen. Als alle lege daken in Nederland gevuld zouden worden zonnepanelen zouden we de helft van ons bevolking kunnen voorzien van elektriciteit. Op kleine schaal kan ook waterkracht gebruikt worden om groene stroom op te wekken.

De energietransitie in volle gang

Boerderijen die CO2-neutraal worden door kleine windmolen aan te schaffen. Het verschijnen van steeds meer groengas tankstations. Grote energieleveranciers die investeren in duurzame energie. Auto’s die elektrisch worden. Het kabinet die pleit voor een CO2-heffing voor de vervuilende industrie. De transitie van groen naar grijs krijgt langzaam vorm.

Maar nog steeds blijft Nederland grotendeels afhankelijk van grijze stroom en gas. Het klimaatakkoord van Parijs is haalbaar én betaalbaar, maar dan moeten we wel samen meer duurzame energie gaan opwekken. Alleen dan zal Nederland en de rest van de wereld veillig en groen kunnen leven.

Volg onze blog voor meer groene zaken!

Onze partners