Een nieuwe Groene Gouden eeuw

Het was alweer de 4e editie van Nederland CO2 Neutraal die wij mochten bezoeken op 16 september 2016 in Driebergen. Veel animo op deze zonnige donderdag, mede door de aanwezigheid van Jan Rotsmans deze middag.
Bij binnenkomst hadden zich een aantal leden van Nederland CO2 Neutraal opgesteld in de aankomstzaal. Geïnteresseerden konden in gesprek gaan met de medewerkers van deze bedrijven.

Seminar-JanRotmans1

Thijs Lindhout trapte op zijn eigentijdse wijze het seminar af en ging al snel over op het “duurzaamheidskwartiertje”, inmiddels een vast item binnen dit event.
Een aantal nieuwsitems op het gebied van duurzaamheid passeerden de revue, waaronder het feit dat de CO2 uitstoot in 2015 wederom met 5% gestegen is en we in 2030 geen fossiele brandstoffen meer hebben, althans als we op deze voet verder gaan. De toon van deze middag was gezet!

Seminar-JanRotmans4

Nu was het tijd voor een aantal bedrijven zich te presenteren op het podium en de meerwaarde van hun bedrijf te vertegenwoordigen. Een spreker die opviel was Henk Luijk, Groenadviseur bij Boonstoppel Groen. Op inspirerende wijze vertelde hij over zijn bedrijf en over hoe we onze kinderen kennis moeten laten houden met de natuur, ook op school. Hiervoor is “De Groene School” opgericht, een expertisecentrum met als doelstelling de leer-, leef- en werkomstandigheden in het onderwijs te verbeteren op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Seminar-JanRotmans2

Tijdens de pauze konden de ruim 250 aanwezigen wederom netwerken en kennismaken met de bedrijven die een pitch hadden gehouden tijdens het eerste deel van het event. Velen aanwezigen zochten daarna even de zon op om te genieten van een drankje en om zich op te maken voor het tweede deel van het seminar, Jan Rotmans.

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. Oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt. Onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar probeert daar ook actief aan bij te dragen. Beschouwt Rotterdam als proeftuin voor de kanteling. Professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

Seminar-JanRotmans3

Met zijn bekende uitspraak “We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” begon Rotmans.
Rotmans pleit voor een transitie naar een samenleving 3.0., waar vroeger de overheid burgers vertelde wat er moest gebeuren zien we nu dat burgers zelf het initiatief nemen en een verandering creëren van systeemwereld naar leefwereld.
Ook de oude economie zal verdwijnen, bedrijven als Uber, Airbnb, Bol.com en Spotify, maar ook zorg- en energiecoöperaties nemen in rap tempo het heft in handen. De keuze is enorm, de markt is transparant en de prijs bepaald de marktwaarde.

Wat betekent dit voor bedrijven?

3 van de 5 bedrijven zullen de kantelfase niet overleven, simpelweg door niet mee te groeien, niet te anticiperen op ontwikkelingen en niet vooruit te denken.
"Samen versnellen naar een nieuwe groene gouden eeuw…. Dat staat ons te wachten!"

Onze partners