Efficiënte en zelfopladende voertuigen komen eraan

Grijpt de nieuwe regering deze kans?

Het komende kabinet moet inzetten op hoog-efficiënte en zelfopladende elektrische voertuigen, naast het stimuleren van de “standaard” elektrische auto, vinden vooruitstrevende instanties zoals Brainport, FME, RAI Automotive Industry, Alliance for Solar Mobility en het Make Next Platform. Het lagere energieverbruik en het zelf kunnen opladen, kan grote netinvesteringen voorkomen. Bovendien biedt de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame automotive industrie een kans voor het verdienvermogen van Nederland.

Hoog-efficiënte en zelf-energie opwekkende mobiliteit

Het concept van hoog-efficiënte mobiliteit wordt gedreven vanuit Nederlandse initiatieven, zoals de zonneauto van het bedrijf Lightyear, de SolarOnTop van IM Efficiency, de voertuigen van Trens Solar Trains en de ‘Solar Quad’ van Squad Mobility. De voertuigen kenmerken zich door zeer hoog-efficiënte aandrijflijnen, slimme batterijen, integratie van zonnecellen in het dak en het lage gewicht. Door het lage energieverbruik en het zelf opwekken van elektriciteit, zorgen de innovaties voor een verlengde range met één acculading vergeleken met de ‘standaard’ elektrische auto. De laadbehoefte voor voertuigen neemt hierdoor sterk af.

‘Groene’ bloei

Het stimuleren van deze Nederlandse initiatieven biedt een kans voor het versterken van de Nederlandse welvaart en het welzijn. “Wanneer nieuwe innovaties in automotive hier ontstaan, kan dat tot hervestiging en een ‘groene’ bloei leiden van de automotive industrie in Nederland”, vertelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé, namens de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Zoals ook duidelijk werd in een artikel van de Telegraaf afgelopen zaterdag is de Nederlandse auto-industrie goed voor een jaaromzet van 20 miljard euro en 50.000 banen. Om deze industrie te behouden en verder te versterken is het essentieel om innovatie te ondersteunen vanuit de overheid.

Maatschappelijke kansen

Lagere elektriciteitsconsumptie van een hoog-efficiënt voertuig vermindert de belasting op het elektriciteitsnet en kan grote netinvesteringen voorkomen. Deze investeringen zijn nodig om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen zodat black-outs voorkomen kunnen worden. Hoog-efficiënte voertuigen hoeven gemiddeld drie tot vier keer minder geladen te worden dan huidige elektrische voertuigen. Dit zorgt voor een sterk verminderde energiebehoefte en een betere verdeling van de vraag. Op basis van dezelfde infrastructuur kunnen dan meer voertuigen worden opgeladen. In het realiseren van de klimaatdoelen van Nederland en Europa vormt het verbeteren van netstabiliteit een cruciale schakel.

Verzoek aan nieuw kabinet

Om de genoemde maatschappelijke kansen te stimuleren, verzoekt de coalitie het kabinet om in te zetten op hoog-efficiënte en zelf-energie opwekkende voertuigen. Het opladen van een voertuig gaat hierdoor sneller en is minder vaak nodig. Als daar bovenop zonne-energie wordt toegepast op deze voertuigen, ontstaat er een win-win situatie voor de consument. De coalitie pleit onder andere voor het afhankelijk maken van aanschaf-subsidies, fiscale bijtelling en motorrijtuigenbelasting van het energieverbruik van een voertuig. “De technologie is er, nu de implementatie nog. Dit is hét moment voor het kabinet om in te stappen in een duurzame en efficiënte mobiliteitstransitie”, vertelt Tom Selten, bestuurslid van de Alliance for Solar Mobility.

Bekijk hier meer informatie over duurzame bedrijven die actief zijn met mobiliteit.

Onze partners