Erkenning voor circulaire aanjagers

Op de Nationale Conferentie Circulaire Economie zijn Thomas Rau, Guido Braam en Klaske Kruk onderscheiden voor hun jarenlange inzet voor de circulaire transitie. Zij kregen de erkenning ‘Circular Hero 2021’.

Alle mensen in Nederland konden kandidaten nomineren voor de onderscheiding Circular Hero. De jury was op zoek naar “mensen die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooien én uitvoeren.” Het zijn de (soms stille) krachten die al jarenlang aan de transitie trekken en sleuren. Kandidaten werden beoordeeld op vier criteria: visie, initiatieven, werkwijze en impact.

De jury onder leiding van dr. ir Oscar van den Brink (Nouryon, trekker KIA-CE) besloot na zorgvuldige afweging van alle kandidaten deze erkenning te geven aan Thomas Rau, Guido Braam en Klaske Kruk.

Thomas Rau (RAU, Turntoo en Madaster)

Over Thomas Rau schreef de jury in haar rapport: “Thomas Rau is al jarenlang een onvermoeibare duizendpoot in de circulaire economie. Als architect, en met zijn bedrijf RAU Architecten, is hij een pionier in duurzaam en circulair bouwen.”

De jury merkt ook op dat zijn ambitie en invloed veel verder reiken. “Hij ontwikkelt ook nieuwe, circulaire businessmodellen die hij ook ten uitvoering brengt. Hij was een pionier in het omdraaien van een product naar een dienst, in de vorm van lichturen op zijn eigen kantoor. Zijn tweede bedrijf Turntoo helpt ook andere partijen met het ontwikkelen van innovatieve, circulaire businessmodellen.”

Het rapport gaat door: “En via het derde bedrijf waar hij aan de wieg heeft gestaan, Madaster, werkt hij aan het ontwikkelen van het materialenpaspoort – een essentieel onderdeel in de circulaire transitie.”

Volgens de jury is Thomas multimodaal communicator en thought leader. Hij inspireert en geeft voeding voor het brein. Alles bij elkaar zag de jury meer dan genoeg redenen om Thomas Rau te erkennen als Circular Hero.

Guido Braam (o.a. C-Creators, Route Circulair)

Guido Braam is volgens de jury al jarenlang toonaangevend in de circulaire economie. “Als ondernemer laat hij zien dat de circulaire economie ook echt economie is,” aldus het juryrapport. “Circulariteit moet niet alleen drijven op bevlogenheid, maar een duurzaam businessmodel hebben.” Guido Braam heeft dan ook een passend motto: “Entrepreneurs are the ones filling the gaps and failures in society.”

Guido weet vele mensen te bereiken en inspireren, stelt de jury. “Hij treedt op de voorgrond, op vele nationale en internationale podia. Maar ook op de achtergrond is hij effectief, waar hij altijd bezig is verschillende partijen met elkaar te verbinden om zo samen de grootste circulaire impact te realiseren. Daarbij waardeert de jury dat hij op een positieve manier kritisch kan zijn. Hij weet bij andere mensen de vraag op te werpen ‘Waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen?’ Zo maakt hij de geesten rijp voor de grote verandering waar we voor staan.”

De jury vond dat deze altijd energieke en optimistische ondernemer voor al zijn werk dan ook zeker de erkenning van Circular Hero verdient.

Klaske Kruk (Circularities)

Tot slot vond de jury ook een erkenning voor Klaske Kruk meer dan terecht. Uit het juryrapport: “Bij weinig mensen is circulariteit zo intrinsiek in elk haarvat aanwezig als bij Klaske Kruk. Klaske wijdt haar hele leven, dag én nacht, aan de circulaire economie en geeft altijd de volle 100%.”

De jury waardeerde hoe leergierig, enthousiast, spraakmakend en persoonlijk Klaske is. “Ze stelt de mens centraal en is ervan overtuigd dat iedereen het verschil kan maken en dat de oplossing grotendeels ligt in intrinsieke motivatie (gedrag), doorzettingsvermogen en concrete producten maken als voorbeeld dat het kan. Deze perspectieven geeft Klaske vorm in specifieke trainingen voor specifieke functies binnen bedrijven en overheden.”

Deze duidelijke visie met de mens centraal was voor de jury een doorslaggevende reden om ook Klaske tot Circular Hero te erkennen.

Onze partners