Ethisch en verantwoord inkopen

Als onderneming koop je jaarlijks enorm veel in. Vaak heb je geen idee waar producten vandaan komen, hoe ze zijn gemaakt en of het bedrijf waar je zaken mee doet ethisch onderneemt. Als je aan verantwoord inkopen wilt gaan doen, dan sta je stil bij waar je product of dienst vandaan komt, hoe het is gemaakt en of het verantwoord is om het te kopen.

Groene Zaken Uitgelicht-Verantwoord Ethisch en verantwoord inkopen blog

Wat is Verantwoord inkopen

Veel van je inkopen heeft zijn oorsprong in lage loon productielanden. Landen waar zaken als respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en niet omkopen niet vanzelfsprekend zijn Verantwoord inkopen wordt volgens MVO Nederland ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. Want door verantwoord in te kopen heb je namelijk invloed op het gedrag van je toeleveranciers. Zo kun je er dus aan bijdragen dat zij bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu verbeteren.

Als je bij de overheid werkt, dan zal je de termen internationale sociale voorwaarden, social return, mileu vriendelijk en biobased tegenkomen.

Hoe kun je verantwoord inkopen

Er zijn verschillende zaken waarmee je rekening moet houden als je verantwoord wilt inkopen. Zo kun je kijken naar de manier waarop het productieproces van je product of dienst verloopt. Bij milieuaspecten kijk je dan bijvoorbeeld wat de belasting, of ook wel impact van het product of productieproces is voor het milieu. Bij sociale aspecten kun je denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Zijn er geen regels overtreden met betrekking tot arbeidsomstandigheden of mensenrechten? Daarnaast kun je onderzoeken of leveranciers niet bij onethische zaken betrokken zijn geweest als bijvoorbeeld omkoping, oneerlijke concurrentie of belasting ontduiking.

Een leverancierscode is niet zaligmakend

Ik hoor je denken: Daar hebben wij een leverancierscode voor en al mijn leveranciers ondertekenen die. Maar bedenk je dan wel dat de normen en waarden die jou bedrijf hanteert, niet zo vanzelfsprekend zijn in andere culturen of gewoon anders uitgelegd kunnen worden. Het kan je dus maar zo gebeuren dat je door een bepaald product te kopen, indirect bijdraagt aan zaken die slecht zijn voor de maatschapij, zonder je er bewust van bent. Dit kan ook een enorme impact hebben op jou en jouw bedrijf. In verband gebracht worden met mensenrechten schendingen, mileu vervuiling of corruptie, al doe je het niet zelf, kan heel schadelijk zijn voor de reputatie van je bedrijf. Maar denk ook aan continuiteit. Hoeveel bedrijven gaan de laatste tijd ten onder aan schandalen? Stel je voor dat jij een groot project hebt ingekocht bij zo’n bedrijf? Wat gebeurd er dan met jou project?

Risico sectoren

De Nederlandse overheid heeft 13 sectoren aangemerkt als risico sectoren
Door het internationale karakter van de ketens hebben ze vaak te maken met plekken in wereld waar zich grote risico’s voordoen op het gebied van Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Corruptie en Belastingontwijking.
Met deze sectoren worden speciaal afspraken gemaakt over hoe er met deze risico’s dient te worden omgegaan.

Het gaat om de Bouw, Chemie Detailhandel, Elektronica, Energie, Financiële sector, Groothandel, Hout &papier, Land & tuinbouw, Metaal, Olie & gas, Textiel & kleding en Voedingsmiddelen

Bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen

Door verantwoord in te kopen draagt jouw bedrijf maatschappelijke bij te daan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat maakt jou bedrijf aantrekkelijk voor bijvoorbeeld klanten, medewerkers, financierders en zorgt voor een geede reputatie.

Zorg er dus voor dat je weet hoe de producten of diensten die je inkoopt in de totale keten tot stand komen. Dit word binnenkort echt de norm en verplichting. Een goed referentie kader die je daarbij kunt gebruiken zijn OESO richtlijnen voor multinationale onderneminge.

Wat moet je weten?

• Hoe je door verantwoord in te kopen invloed kunt uit oefenen
• Waarom je sociale en ethische eisen moet stellen aan je leveranciers.
• Wat verantwoord inkopen betekend volgens internationale standaarden

Business Conduct

Business Conduct helpt om kennis van richtlijnen over verantwoord zakendoen te versnellen. Dat doen we door op een simpele en interactieve manier inzichtelijk te maken wat er van je word verwacht volgens internationale standaarden. Onze workshops, E-tutorials en interactive ‘Responsible business conduct guide en coaching’ helpen je om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in hoe om te gaan met thema’s als arbeidszaken, milieu en mensenrechten in je toeleveringsketen.

Voor meer MVO gerelateerde artikelen klik hier

Onze partners