The flow van continu verbeteren

De organisatie van een onderneming is een grote logistieke operatie. Dit geldt vooral voor productiebedrijven. Ideeën over een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering zijn steeds aan verandering onderhevig. Tijdens de industriële revolutie en nog lang daarna, werkten bedrijven vooral top-down en hiërarchisch. Vaak stuurde een aparte afdeling het hele bedrijf aan en was er een grote afstand tussen de denkers op kantoor en de doeners op de werkvloer. In onze huidige tijd zien we dat deze oude gedachte gelukkig aan het verdwijnen is. Dit zorgt in z’n algemeenheid voor een grote cultuurverandering binnen het bedrijfsleven en vraagt in het bijzonder om andere vormen van bedrijfsvoering voor organisaties.

De juiste flow voor iedereen

Met ‘Lean werken’ zijn veel bedrijven inmiddels al wel bekend. Het zorgt ervoor dat een bedrijf in alles, de klant centraal stelt. Wat niet belangrijk is voor de klant, is niet belangrijk voor het bedrijf. Door op deze manier te werken kun je veel overbodige handelingen en stappen weglaten. Je maakt het bedrijf slanker en minder log. De nieuwste ideeën rond bedrijfsvoering gaan nog een stapje verder. Want hoe is de flow in een bedrijf als je lean werkt? Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de bedrijfsvoering, maar ook de medewerkers voor een constante ontwikkeling gaan? Wanneer je als bedrijf continu verder wil denken en slimmere oplossingen blijft zoeken, dan is het ontzettend belangrijk om jouw hele bedrijf bij dit proces te betrekken. Als bestuurders, denkers én uitvoerders steeds beter gaan samenwerken, ontstaat er niet alleen een plezierige flow, maar ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel en meedenkkracht in alle lagen van je bedrijf. De betrokkenheid wordt groter, productieprocessen verbeteren en er is meer ruimte voor vakmanschap en structuur. Op blomconsultancy.nl kun je hier meer informatie over vinden.

Slim starten met continu verbeteren

Continu verbeteren vraagt om nieuwe vormen van management en bedrijfsvoering. Populaire methodes die hiervoor gebruikt kunnen worden door productiebedrijven zijn bijvoorbeeld Total Productive Maintenance (de geoliede organisatie) en Six Sigma of 6S (de perfecte organisatie), WCM (een cultuurverandering van top tot vloer) en TDP, wat meer gaat over persoonlijke talenttraining. Een positieve ontwikkelingscultuur zorgt voor gezonde, enthousiaste bedrijven die continu verbeteren. Continu verbeteren gaat niet vanzelf, het is niet zomaar een andere aanpak. Het gaat om een heel andere zienswijze. Bedrijfstechnisch op het gebied van processen, producten en technologie. Maar continu verbeteren gaat ook over de bedrijfscultuur. Beter en leuker samenwerken, meer verantwoordelijkheid voor álle betrokkenen.

Je hoeft het niet alleen te doen

Als je als productiebedrijf in de flow wil komen van continu verbeteren, dan zijn er andere organisaties die je bij deze verandering kunnen helpen. Je hoeft het niet alleen te doen en ook niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn verschillende technieken, trainingen en tools ontwikkeld die hierbij kunnen worden ingezet. Er zijn handige oplossingen zoals het organiseren van taakteams, maar ook zijn er slimme technische oplossingen beschikbaar om bijvoorbeeld samen één taal te kunnen spreken, snel verliezen zichtbaar te maken of een samenhang van een proces te visualiseren.

Onze partners