Gebruik alleen hout uit duurzaam beheerde bossen

In grote delen in de wereld staat de natuur onder druk. Schone lucht, rust en ruimte en schoon drinkwater is belangrijker dan ooit. Dit geldt ook voor bossen. Elk jaar verdwijnen er wereldwijd meer hectares bos, door onder andere grootschalige ontbossing. Meestal gebeurt dit omdat er een ander doel voor de plek in de plaats komt. Daarom is duurzaam bosbeheer belangrijk, waarbij er ook ruimte is voor het kappen van bomen en hergroei van de bossen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom een Bossenstrategie in het leven geroepen. Deze strategie moet ervoor zorgen dat Nederland in 2030 een grotere diversiteit aan bos heeft, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Daarnaast moet er dan ook tien procent meer bos zijn in Nederland, een groei van 37.000 hectare. Naast het versterken van de natuur en herstellen van de biodiversiteit komt dit ook ten goede aan de klimaatdoelstellingen.

Bomen hebben een grote waarde

De waarden van bossen is onschatbaar. Naast de grote groep flora en fauna die er leeft, voorziet het bos ons bijvoorbeeld ook aan bouwmaterialen. Het is daarom goed dat er instanties zijn als PEFC en FSC, die controle uitoefenen op de gestelde eisen en keurmerken geven aan partijen die zich daar aan houden.

Ook zijn er opleidingsbedrijven die zich vooral richten op de bossector en trainingen en advies geven over veilig werken in de buitenruimte. Een van de cursussen die wordt gegeven is de cursus kettingzaagHet is belangrijk om veilig met de kettingzaag te werken en met zo’n cursus leer je wat de risico’s van het werken met een motorkettingzaag zijn en ook leer je over het omgaan me de gestelde Arbo-verplichtingen.

Steeds meer verschillende boomsoorten

Nederlandse bossen hebben heden ten dage meer loofbomen dan naaldbomen. Dit is voor het eerst sinds de start van de metingen (tachtig jaar geleden). Veel monotone bossen met bomen van dezelfde soort en leeftijd, zijn gevarieerder geworden. Met meerdere boomsoorten en meer ondergroei. De toegenomen variatie in soorten maakt de bossen beter bestand tegen droogte en ziektes. Het bos wordt daarnaast weerbaarder voor klimaatverandering en wordt op deze manier dus ook toekomstbestendiger. Klimaatverandering zorgt voor hetere en drogere zomers. De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat droogte een grote invloed heeft op de groei van bomen.

Ook zien we een toename van dood hout. Dit is gunstig voor bijvoorbeeld veel insectensoorten die hiervan afhankelijk zijn. Bij een goed bosbeheer hoort ook dat je dode bomen laat staan of liggen. Het dode hout is een bron van nieuw leven.

De conclusie is dat er veel aspecten zijn voor het beheren van een bos. Daar zijn de juiste partijen voor nodig. Als ieder vanuit een eigen specialisme een bijdrage levert aan een bos, dan zal de volgende generatie hier veel profijt van hebben.

Onze partners