Gebruik van VPN draagt bij aan duurzaam werken

Door een VPN (Virtual Private Network)-verbinding te gebruiken, kunnen steeds meer ondernemers op een duurzame manier werken. Tijdens de coronacrisis hebben veel bedrijven al ingezien dat thuiswerken de nieuwe norm kan worden. Voorheen was het noodzakelijk om met de auto naar kantoor te rijden om het werk gedaan te krijgen. Dat terwijl het via een VPN-verbinding mogelijk is om beveiligd verbinding te maken met de server op kantoor. Ernaartoe rijden is niet langer noodzakelijk, wat daardoor bijdraagt aan de duurzaamheid van een bedrijf.

Veilig op afstand werken

Op afstand werken is een duurzame manier om minder broeikasgassen uit te stoten. Maar het is ook een goede manier om de cyberbeveiliging van een onderneming op te schroeven. Bij een VPN wordt er gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding, zodat hackers geen kans hebben om de data te onderscheppen of uit te lezen.

De keuze voor een VPN-verbinding kan op meerdere manieren groen en duurzaam zijn. Meerdere partijen maken gebruik van dezelfde verbinding met dezelfde server. Zij delen daardoor het IP-adres dat aan de server verbonden is. Op die manier kunnen medewerkers zonder naar kantoor te rijden, toch op afstand hun werk doen. Het is een goedkope manier van werken, leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen en bovendien wordt ook het tekort aan IP-adressen hiermee opgelost. Het tekort loopt digitale innovatie en daarmee ook vergroening in de weg.

Medewerkers hoeven dankzij een VPN-verbinding niet meer in de file te staan of andere zaken te ondernemen die niet groen zijn. Met een verbinding thuis is er immers weinig reden om nog naar kantoor te komen. Via de verbinding kan er op afstand ingelogd worden op de computer op kantoor, kunnen medewerkers contact met elkaar houden of bestanden delen in een extra beveiligde omgeving.

Waarom een VPN bijdraagt aan verandering

Een groene onderneming zorgt ervoor dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Dat betekent: met meerdere mensen inloggen op één omgeving op één server, zodat het niet meer noodzakelijk is om voor iedere gebruiker een aparte server of computer te gebruiken. Men hoeft niet meer naar kantoor te rijden of het openbaar vervoer te gebruiken. Dat leidt onmiddellijk tot een positieve verandering binnen het bedrijf. En bovendien leidt dit ook tot extra cyberveiligheid. Dit is geen effect voor het milieu, maar het is met het oog op de beveiliging wel een goede bijkomstigheid.

Door als ondernemer te pionieren en te beginnen met werken op afstand middels een VPN-verbinding, is het mogelijk om een hele nieuwe keten te starten. Een keten waarbij medewerkers met elkaar op afstand zullen samenwerken via een beveiligde privé verbinding. De keten bestaat niet alleen uit medewerkers, maar ook uit opdrachtgevers en leveranciers. Zo is er meer samenwerking, zonder dat er daarvoor meerdere computers hoeven te worden opgestart. Andere bedrijven zullen geïnspireerd raken en dezelfde stappen ondernemen.

Kostenbesparing

Doordat meerdere gebruikers vanuit huis werken en geen computer op het werk meer nodig hebben, kan een ondernemer besparen op de hoeveelheid energie die hij verbruikt om te computers aan te laten staan. En bovendien hoeven er minder parkeerplaatsen worden gebouwd, kunnen bedrijven af met minder kantoorruimte en wordt de voetafdruk op het milieu kleiner. Bovendien is het mogelijk om binnen de VPN een duurzame wachtwoordmanager in te bouwen. Hardwarematige lockers aanschaffen is dan niet meer nodig, wat de effecten aan het milieu ten goede komen.

Passwordmanagers en VPN’s zijn twee technieken die met elkaar kunnen worden verenigd. Op die manier is het mogelijk op een duurzame en groene manier de cyberveiligheid van een onderneming te bevorderen.

Onze partners