Groen dak boven je hoofd

Op dit moment zie je in steden en woonwijken veel beton, asfalt en steen. Er is maar weinig ruimte voor groen. Toch verlangen inwoners, maar ook het milieu, hier wel naar. Over een aantal jaren zal het stedelijk gebied dan ook steeds meer worden aangekleed met groen. Zoals buurten waar parken en bomen zijn en huizen waarvan de daken beplant zijn met groen. Want wonen in groen maakt het leven mooier én gezonder.

Voordelen van een groen dak

Het hebben van een groen dak heeft verschillende voordelen voor het milieu. Groene daken helpen vooral mee om een deel van het regenwater op te vangen. De onderliggende laag en de plantenwortels houden het water vast om het vervolgens weer langzaam af te geven. Een groen dak zorgt ook voor voedsel voor insecten en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het behouden van een goede insectenpopulatie. Een voordeel van een groen dak is ook dat het dak verkoelend kan werken in de zomer.

Subsidie voor je groene dak

Informeer bij je eigen gemeente of waterschap of ze een subsidie beschikbaar stellen voor huiseigenaren die een sedumdak of daktuin willen aanleggen. Deze subsidies zijn er vanwege de toenemende wateroverlast, onder invloed van klimaatverandering. Rioolsystemen kunnen de aanhoudende hoosbuien niet altijd aan en groene daken helpen mee om een deel van het regenwater op te vangen. Wil je weten of jouw gemeente subsidie geeft voor de aanleg van groene daken? Kijk dan op De Groene Subsidiewijzer of informeer direct bij jouw gemeente of waterschap.

Groen dak en onderhoud

Laat je een sedumdak aanleggen, dan heeft dit weinig onderhoud nodig. Als je een complete tuin op je dak aanlegt moet je deze bijhouden zoals je een gewone tuin zou onderhouden. Sedum is een vetplant dat goed tegen wisselende weersomstandigheden kan. De vettige beschermlaag op het blad zorgt ervoor dat dit plantje minder gevoelig is voor de elementen van de natuur. Sedum heeft verder weinig onderhoud nodig. Eén keer per jaar moet je de afvoer controleren en eventuele plantenresten weghalen. Dankzij een groen dak kan het dakbedekking materiaal van je dak veel langer meegaan. Een groen dak met sedum gaat twee keer langer mee dan een traditioneel dak.

Is jouw dak geschikt voor groen?

De beste groene daken zijn platte daken die niet in de schaduw liggen. Op een schuin dak kun je ook planten laten groeien, maar dit zal sneller uitdrogen omdat het regenwater eerder wegloopt. Zorg ervoor dat de waterdichte laag op jouw huis van goede kwaliteit is, dit om lekkages onder het groen te voorkomen. Verder moet je rekening houden met het gewicht van het dak ten opzichte van de rest van het huis. Je kunt bij nieuwbouw én bij bestaande bouw een groen dak realiseren. Bij een nieuwbouwwoning kun je vanaf het begin rekening houden met het gewicht van de dakconstructie. Heb je een bestaande woning en wil je begroeiing op je dak aanleggen? Neem dan een professioneel bedrijf in de arm.

Wonen in groen

Wonen in groen maakt het leven mooier, het zorgt voor een geluksgevoel. Groen levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken en aan de biodiversiteit. De groene, gezonde leefomgeving ontstaat niet vanzelf. Als we willen veranderen, dan moeten we dit zelf doen. Leven onder een groen dak draagt daar zeker aan bij.

Onze partners