Hanzehogeschool leidt landelijk praktijkonderzoek groenblauwe klimaatadaptatie

Wateroverlast, hitte en droogte oftewel klimaatverandering is een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment. Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties-Water van de Hanzehogeschool Groningen houdt zich hier dagelijks mee bezig. Hij werkt op dit moment met zijn onderzoeksgroep en diverse partijen mee aan Nationaal Praktijkgerichte Onderzoeken (SIA) ‘bewonersparticipatie, infiltrerende en hittebestendige stad’ en start nu met drie nieuwe nationale projecten: ‘Groenblauwe oplossingen: kansen en risico’s’, ‘De Waterbergende Weg’ en last but not least ‘Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen.’

Lector Floris Boogaard is blij met de landelijke samenwerking: ‘Meer dan tien hogescholen en universiteiten en meer dan vijftig publieke en private partijen werken samen aan klimaatadaptatie. En dat verspreid over heel Nederland. Je zou kunnen spreken van het grootste landelijke praktijkonderzoek naar kansen en risico’s omtrent klimaatadaptatie in de stad. En hierin speelt de Hanzehogeschool met haar (inter)nationale participatieve tools als ClimateCafé en ClimateScan een belangrijke rol.’

Het gaat om de volgende projecten:

1. Groenblauwe oplossingen is een 2-jarig project dat begin dit jaar van start is gegaan. De Hanzehogeschool kijkt samen met gemeenten en waterschappen naar een klimaatbestendige inrichting in de openbare ruimte. Om de schade van hevige neerslag, extreme hitte en droogte zo beperkt mogelijk te houden worden zogenaamde ‘groenblauwe oplossingen’ aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn infiltrerende stadsparken, wadi’s, doorgroeibare verharding en regentuinen. Kortom, hoe kan je een stad zo inrichten dat water goed weg kan lopen? Tijdens het onderzoek wordt er vooral gekeken naar de kansen en risico’s van het op lange termijn functioneren van deze oplossingen.

2. In april gaat het project De Waterbergende Weg van start, waarin de ondergrondse klimaatadaptatie wordt onderzocht. Er wordt samengewerkt met meerdere hogescholen onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam. In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreme wateroverlast. Hoe kunnen we onszelf daartegen beschermen? In dit project wordt onderzocht of we wateroverlast én droogte tegen kunnen gaan, door ondergrondse waterberging onder wegen te benutten en metingen te verrichten.

3. Het derde project is Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen, dat wordt geleid door hogeschool Van Hal Larenstein. Vanwege hun inrichting zijn bedrijventerreinen erg kwetsbaar voor klimaatverandering: de effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag zijn groter dan in andere stedelijke gebieden. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen, samen met ondernemers, bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendiger maken en tegelijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren door biodiversiteit en duurzaam watergebruik te ontwikkelen? Een mooi voorbeeld is het Groningse bedrijventerrein Euvelgunne waar de Hanzehogeschool klimaatadaptatie op particulier terrein van bedrijven monitort.

Onze partners