Hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens gebruikt groene energie?

Het idee gebruik te maken van groene energie spreekt ons Nederlanders aan. Goed bezig immers. Naast het feit dat groene energie uiteraard beter voor het milieu is -aangezien er bij groene energie geen CO2 vrijkomt en deze energie hernieuwbaar is - is het zelf opwekken van groene energie ook nog eens beter voor de portemonnee.

Om te kijken naar het percentage Nederlanders wat groene stroom gebruikt, moeten we niet slechts kijken naar het aantal Nederlandse huishoudens wat zonnepanelen op het dak heeft liggen (inmiddels is dit aantal de 2 miljoen gepasseerd), want naast zelf opgewekte zonne-energie moeten we vaak op andere momenten ook reguliere stroom gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Wat is dus het uiteindelijke percentage Nederlandse huishoudens wat groene energie gebruikt?

Wat is groene energie allereerst?

Onder groene energie wordt energie verstaan die hernieuwbaar is (en dus niet opraakt) en die opgewekt kan worden zonder CO2 te produceren, of in het geval van biomassa er niet meer CO2 vrijkomt dan eerder is opgenomen door bomen. Zo scharen we zonnepanelen, windenergie, biomassa en waterkracht onder groene energie.

Greenpeace sceptisch over biomassa

Biomassa is echter omstreden als "groene energiebron". De meningen over in hoeverre biomassa (het klinkt zo fijn groen) het predicaat 'groen' mag krijgen lopen uiteen. Milieu-voorvechter Greenpeace heeft zijn handen bijvoorbeeld afgetrokken van 'biomassa'. Want wat blijkt, deze 'biomassa' wordt helemaal niet zo groen gewonnen in Estland, het land waar Nederland zijn biomassa voornamelijk uit onttrekt, aldus Greenpeace. Volgens Greenpeace -wat een grondig onderzoek heeft gehouden- wordt de Estlandse natuur 'ernstig geschaad' met het winnen van bomen. Greenpeace spreekt zelfs over de 'biomassa leugen'.

Greenwashing

Met deze conclusie van/ en maatregelen genomen door Greenpeace in het achterhoofd, kun je jezelf haast niet anders afvragen dan: is biomassa niet veel meer dan een fraai stukje greenwashing?

Hoeveel Nederlandse huishoudens gebruiken groene energie?

Het blijkt lastig te stellen hoeveel huishoudens in ons land nu daadwerkelijk van groene energie gebruikmaken. De energiemarkt zit namelijk best ingewikkeld in elkaar, waardoor zelfs grijze stroom -aldus VandeBron.nl- als groene stroom verkocht mag worden. Officieel, stelt VandeBron.nl, heeft maar liefst 78% van de huishoudens in Nederland een groenestroom energiecontract; een mooi getal uiteraard - maar ja, wat is het waard wanneer ook grijze stroom onder deze noemer verkocht kan worden middels een Garantie van Oorsprong systeem? Alleen groene stroom van Nederlandse bodem is ook daadwerkelijk groen: houd dat voor ogen bij het aangaan van een groen energiecontract.

Als consument, krijg je het idee, heb je het eigenlijk niet in de hand of de 'groene energie' die in jouw huishouden gebruikt wordt ook écht groen is.

Zelf meedoen aan groen

Zoals benoemd hebben nu inmiddels meer dan 2 miljoen(!) Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak liggen; een aantal wat alleen maar zal toenemen. De consument investeert daarbij gelukkig ook steeds meer in hoogwaardige kwaliteit zonnepanelen, zoals Duitse zonnepanelen die een zeer lange levensduur kennen en veel langer een hoog rendement blijven opleveren - in tegenstelling tot goedkopere zonnepanelen uit China. Een ander voordeel is dat Duitse zonnepanelen niet van heinde en verre vervoerd hoeven te worden en er toezicht is op de gebruikte materialen en het productieproces.

Onze partners