Is E Mobility nog niet genoeg in beweging?!

De Avere E Mobility Conference van 13 april in Amsterdam was een mooi ijkpunt; gaat de ontwikkeling van elektrisch aangedreven mobiliteit hard genoeg? Ik ging er op uitnodiging van Groene Zaken heen, benieuwd wat ik zou aantreffen. Verrast was ik en ook teleurgesteld. Mijn conclusie; de techniek gaat hard genoeg, de kopers lijken er te zijn, maar het aanbod blijft achter. Wie is bij machte dat te veranderen?

In de prachtige ambiance van het Tropenmuseum en met een keur aan internationale sprekers was dit congres een bijzonder knap ‘debuut’. Het voorzitterschap van de EU en een ministersmeeting over zelfrijdende auto’s de dag erna, bracht vele experts naar deze happening. In veel van de presentaties werd getoond hoezeer de volledig elektrische auto’s, plug inns en hybrides afgelopen jaar zijn gegroeid. Mooi toch? Zichtbaar blijft de geringe bijdrage van deze auto’s in de gehele mobiliteitsmix: ‘Fossile Fuel still rules’.

Emobility blog-banner1

Dat electrisch rijden wel DE toekomst heeft, bleek uit steekhoudende argumenten van Renault-Nissan, BYD (China) en de stad Amsterdam; fijnstof kost ons als steden en landen veel geld voor gezondheidszorg. Mensen leven korter door de huidige uitstoot. Dat steden meer e-mobiliteit hard nodig hebben om leefbaar te blijven werd me zeer duidelijk. Vooral in China wordt hier serieus aan gewerkt, juist ook door markt en overheid samen.

In een van de subzalen ging de discussie over de juiste mix van stimulerings-maatregelen. Hoe doen en deden Californië, Quebec, Noorwegen en stad als Utrecht het? Veel sprekers benadrukten de heldere lange termijn visie, die in Nederland lang ontbrak, maar nu in steden als Utrecht en Amsterdam goed voelbaar zijn. Daar werd ik blij van. Is dat genoeg? Nee! Zijn dit de 3 wegen misschien die wel naar een e-mobile Rome leiden?

Emobility blog-banner2

1. Prikkel op irritaties ‘fossiele rijders’.
In Noorwegen steeg de verkoop van Tesla’s toen een tunnel tolvrij werd voor elektrische voertuigen. In Californie omdat je elektrisch een 3e rijstrook mocht berijden, waarmee filetijd werd vermeden. En ook gratis parkeren werkt. Stedelijke gebieden kunnen dus veel bijdragen aan de overstap naar elektrisch.

2. Prikkel en stuur op productie!
De verkoop zegt niets over de markt en de markt niet over de echte vraag, betoogde Gil Tal uit Californie. Er is veel meer vraag dan er aanbod en markt is. De enorme (400.000) belangstellenden voor de Tesla model 3 zijn daar een van. De huidige industrie gaat misschien (te) langzaam. Alle hoop wordt steeds op Tesla geprojecteerd. De Europese politiek zou met kaders moeten stimuleren dat sneller en meer volledig elektrisch wordt geproduceerd en gereden.

3. Prikkel de samenwerking!
Veel verhalen en ambities gaan over meer elektrische auto’s als bezit. Maar waarom niet gelijk een stap overgeslagen? Delen wordt de toekomst, dus waarom niet (meer) inzetten stimuleren van deelconcepten? En mobiliteit integreren met energie positieve gebouwen? En ook meer mengvormen, auto, OV, (bak)fiets, lenen, delen etcetera. Niet alleen technische, maar ook sociale innovatie en mengvormen van businessmodellen gaan de versnelling denk ik stimuleren.

Emobility blog-banner3

Gaat het goed met de E-Mobiliteit in Nederland en Europa? Ja en Nee. Het groeit en af te gaan op de energie en positiviteit van de aanwezigen komt het wel goed. De nieuwe markt wil wel!
Prikkelt de overheid de bestaande markt genoeg? Hmmm. De steden en landen die evenveel visie en lef gaan tonen als Tesla, gaan het verschil maken. Ik ben benieuwd welke initiatieven en prikkelende kaders komend jaar ontstaan...
We gaan het horen op de Avere E Mobility Conference 2017!

Han-Paul van Westing
De Contactfabriek BV

Onze partners