'Juist kleine stukjes bos zijn hard nodig'

Langs de A37 moeten bomen wijken voor zonnepanelen. Inwoners van Zwinderen protesteren terecht tegen dit plan van de provincie Drenthe. Over bomenkap wordt veel te gemakkelijk gedacht. Juist in een zwaar verstedelijkt land als Nederland is ieder plukje bos keihard nodig.

Slechts 9 procent van ons land bestaat uit bos. Daarmee bungelen we onderaan in Europa. Ter vergelijking: België heeft 23 procent bos en behoort daarmee ook tot de achterhoede.

Kleine bossen slaan meer CO2 op

Onderzoek dat is gedaan aan de Universiteit van Gent toont aan dat juist kleine bossen, nog kleiner dan een voetbalveld, bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Per vierkante meter slaan zij meer CO2 op dan grote bossen. De temperatuur is er hoger, er valt meer licht binnen en daardoor groeien bomen sneller en krijgen ze meer bladeren. Ze slaan daardoor meer en sneller koolstof op. Ook huisvesten ze vaak meer diersoorten dan grote bossen. In grote bossen valt minder licht, de meeste diersoorten wonen dan ook in de lichtere bosrand. Kleine bosjes zijn eigenlijk gewoon bosranden.

Tiny Forest

"Juist vanwege dat belang van biodiversiteit, CO2-opslag, het opvangen van water bij hevige regenval en het tegengaan van hittestress is IVN Natuureducatie enkele jaren geleden begonnen met het planten van Tiny Forests. Die zijn ongeveer zo groot als een tennisbaan, maar er gaat heel veel leven in schuil en dus van groot belang." aldus Daan Bleichrodt is projectleider Tiny Forest bij IVN Natuureducatie.

Sinds het begin van de industriële revolutie is meer dan de helft van alle bossen wereldwijd geveld. Die grootschalige ontbossing draagt in grote mate bij aan het verlies van biodiversiteit, de opwarming van de aarde en de massale insectensterfte in de afgelopen decennia. Als we willen voorkomen dat de insecten (en daarmee ook alle andere soorten) uitsterven en de aarde niet nog verder opwarmt, dan hebben we juist meer kleine bossen nodig.

Onze partners