Kies jij voor de Blue Mission òf voor de 2 D’s?

Duurzaamheid en Discussie (de 2 D’s) lijken onlosmakelijk met elkaar te zijn verbonden. Soms is dat goed, maar vaak werkt het belemmerd in het proces om onze wereld te verduurzamen.

Het is al weer veel te lang geleden dat Harry Hendriks, oud-directeur van Philips Electronics, dat als volgt verwoordde: “De tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. Regeringen, het bedrijfsleven en consumenten moeten tot actie komen”. Hij zei dit na afloop van de bijeenkomst van de Club van Rome. ,,We moeten verhinderen dat we over tien jaar nog steeds aan het praten zijn over het voorkomen van ontbossing en verdwijnende ijskappen'', aldus de topman in een interview met het Algemeen Nederlands Persbureau. Daarbij moeten topmensen uit het bedrijfsleven, wereldleiders en andere betrokkenen een actiemodel ontwikkelen. Hendriks: ,,Wat gaan we er nou aan doen met zijn allen?''

Deze laatste zin is ook interessant; wat bedoelde Hendriks met “zijn allen”?
Ik constateer dat er binnen de duurzaamheidswereld nog steeds sprake is van een verzuiling.
Bijvoorbeeld organisaties die zich bezig houden met duurzame energie, werken m.i. nog veel te weinig samen met de duurzame vervoersbranche. Hetzelfde geldt op het gebied van de thema’s voedsel, wonen, produceren en werk. Dat is jammer, want kennisdeling leidt tot creativiteit en innovatie.

Doelt Hendriks met “zijn allen” op de gehele maatschappij?
In een artikel in Trouw zegt SNS-duurzaamheidsdirecteur Jeroen Jansen hierover het volgende: “Duurzaamheid moet van iedereen zijn om tot echte resultaten te komen. De voorhoede mag de gewone burgers niet uit het oog verliezen”.
Gezien het huidige duurzame aanbod, is op dit gebied nog veel winst te behalen.

Kies jij voor de Blue Mission òf voor de 2 Ds2

De bovengenoemde dilemma’s vormden de ingrediënten voor het Blue Skies Festival

Van 6 t/m 10 juni vindt er in Groningen het grootste duurzaamheidsfestival van Nederland plaats, georganiseerd vanuit de drie noordelijke provincies.

  • We hanteren het begrip duurzaamheid in de volle breedte met de thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werk.
  • Het Blue Skies Festival is vijf dagen lang duurzaamheid beleven: voelen, proeven, zien, ruiken en horen. Duurzaamheid mag ook leuk zijn!
  • Voor iedereen, voor elk wat wils. Het festival is bedoeld voor een brede doelgroep: van grote multinationals tot kleine ondernemingen, wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs, Startups, studenten en consumenten (burgers, jong en oud). Zij krijgen vijf dagen lang een zeer gevarieerd aanbod voorgeschoteld.

Onze Blue Mission

Wij hebben de Aarde in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen
Onze missie is om de geleende aarde in een betere staat door te geven dan dat wij haar in bruikleen kregen. Dit is heel goed mogelijk en vraagt om onmiddellijke actie;

  • op naar een circulaire economie
  • op naar 100% CO2-neutraal

Dat doen we samen, met iedereen!

Help jij ook mee om van het festival een duurzaam feest te maken? Heb je ideeën voor onze Blue Mission? Kijk ook naar onze acties op de website. Zegt het voort en meld je aan!

Kies jij voor de Blue Mission òf voor de 2 Ds1

Onze partners