Majeure RIF-subsidie toegekend: Noord-Nederlands mbo leidt 3.400 vakmensen op voor energietransitie

Met de toekenning van een RIF-subsidie van 2 miljoen euro kan Noord-Nederland aan de slag. De honorering van de projectaanvraag is vandaag bekendgemaakt. Door het Energy College-project worden de komende vier jaar 3.400 vakmensen opgeleid die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het gaat om een gezamenlijk project van noordelijke mbo’s, bedrijven, provincies en gemeenten. Met dit project spelen zij in op het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 en de toenemende vraag naar duurzame energievoorziening en kan de regio toonaangevend blijven op het gebied van energie.

De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt om andere en ook nieuwe kennis en vaardigheden. Het Energy College-project zet daarom in op het ontwikkelen van een onderwijsaanbod dat ruimte geeft om de continue veranderingen in het bedrijfsleven te volgen en actuele (technologische) ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen opnemen. Daarnaast zijn er veel nieuwe vakmensen nodig in de techniek om deze transitie te kunnen realiseren. Daarom wordt ingezet op werving van studenten voor technische opleidingen. Verder worden ook nieuwe doelgroepen aangesproken om zich via om- en bijscholing voor te bereiden op het werken in energie-gerelateerde beroepen.

NewEnergyCoalition GroeneZaken

Resultaten

Na vier jaar moet het project geleid hebben tot een blijvende, gelijke instroom van studenten in de techniek-opleidingen in Noord-Nederland ondanks de verwachte demografische krimp. Daarnaast zal het de kennis en vaardigheden verbeteren van 2.400 studenten en 1.000 zittende medewerkers op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven. Ook zullen vanuit het project ruim 300 docenten en praktijkopleiders zich professionaliseren op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven.

Brede samenwerking

Het Energy College-project is een initiatief van Energy College en New Energy Coalition in een samenwerking met 45 regionale bedrijven. Daarnaast ondersteunen Hanzehogeschool Groningen, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en gemeenten Emmen, Groningen, Assen en Leeuwarden het project. Hiervoor werd een subsidiebijdrage aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfond (RIF), welke aanvraag vandaag werd gehonoreerd en toegekend.

Energy College

Energy College is een samenwerkingsverband tussen de noordelijke ROC’s en AOCs Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college, ROC Friese Poort, Friesland College, Terra MBO en Nordwin College, overheden en het bedrijfsleven. Het is een Noord-Nederlands initiatief om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Deze mensen worden opgeleid naar de wensen en behoeften van de markt.

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie met als missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie, op nationaal en internationaal niveau. Dit doet zij door het verbinden van kennis en netwerken. New Energy Coalition vormt een brede en voortdurend groeiende coalitie met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, met de energiesector, overheden, bedrijfsleven en industrie.

Voor meer informatie kijk op www.newenergycoalition.org

Onze partners