Meer groene energie opgewekt, aandeel duurzame energie nauwelijks gestegen

Meer groene energie opgewekt aandeel duurzame energie nauwelijks gestegen

Het percentage duurzame energie in Nederland is in een jaar tijd nauwelijks toegenomen. Dat terwijl er in ons land wel meer groene energie is opgewekt. De geringe stijging komt doordat het totale energieverbruik in die periode ook is gestegen. Door die toename zijn er nieuwe wetten en regels nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Aandeel duurzame energie nauwelijks gegroeid

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat vorig jaar 5,9 procent van de energie in Nederland duurzaam werd opgewekt. In 2015 was dit 5,8 procent. Het aandeel duurzame energie is dus nauwelijks gegroeid. In het landelijke Energieakkoord is bepaald dat het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland over drie jaar 14 procent moet bedragen. In 2023 moet dit percentage gestegen zijn naar 16%, en het is de bedoeling dat Nederland in 2050 geheel energieneutraal is. Ons land loopt dus flink achter op de realisering van de afspraken over de klimaatdoelstellingen.

Toename opgewekte duurzame energie

Er werd in ons land vorig jaar wel 20% meer wind- en zonne-energie opgewekt. Vooral het plaatsen van windmolens op zee heeft gezorgd voor een grote toename in de duurzaam opgewekte energie. Daarnaast is de capaciteit van zonnepanelen flink gestegen. De meeste duurzame energie in Nederland wordt nog altijd opgewekt met de omstreden biomassa.

Stijging energieverbruik in Nederland

Er werd vorig jaar dus wel meer duurzame energie opgewekt en verbruikt. Doordat het totale energieverbruik in Nederland in dezelfde periode met 4 procent gestegen is, valt de toename in het verbruik van duurzame energie echter bijna weg. Er moet in Nederland dus meer ingezet worden op energiebesparing. Volgens Pieter Boot, Sectorhoofd Sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), wordt er in Nederland vanuit de overheid, bedrijven en particulieren al jaren te weinig aandacht besteed aan energiebesparing. Hij zegt in Trouw: “Energiebesparing verdient zichzelf terug, terwijl zonnepanelen en windmolens nog wel subsidie nodig hebben.”

Nieuwe wetten en regels energiebesparing

Volgens Boot moet energiebesparing – ook bij een nieuw kabinet – hoog op de agenda komen te staan. Nieuwe wetten en regels zijn hiervoor noodzakelijk. Ook Olof van der Gaag, van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie), zegt dat er strenge maatregelen nodig zijn op het gebied van energiebesparing. Anders is het onmogelijk om het aandeel duurzame energie in Nederland te verhogen. Hij vindt dat er een maxima moet gaan gelden voor de energieafname van bedrijven en dat de eisen voor energielabels van huizen aangescherpt moeten worden.

Ed Nijpels nog vertrouwen in doelstelling

Ed Nijpels, die bij de SER (Sociaal-Economische Raad) gaat over het Energieakkoord, heeft er nog steeds vertrouwen in dat Nederland de doelstellingen haalt. De windmolens op zee zullen het aandeel duurzaam opgewekte energie volgens hem nog flink verhogen. Hij is het er wel mee eens dat er op het gebied van energiebesparing nog veel moet gebeuren: “Dat terwijl bijvoorbeeld isolatie snel geld bespaart. Alle energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Verduurzaming moet op alle fronten sneller

Volgens Kees van der Leun, energie-expert van klimaatadviesbureau Ecofys, zorgt het hogere energieverbruik er inderdaad voor dat het percentage duurzaam opgewekte energie minder gestegen is. Wel vindt hij dat het effect van het hogere energieverbruik niet moet worden overdreven. Als het energieverbruik niet was gestegen, liepen we namelijk ook achter op de klimaatdoelstellingen. “Als het landelijke energiegebruik gelijk was gebleven, dan lag het aandeel duurzame energie net boven de 6 procent. De verduurzaming moet op alle fronten sneller,” aldus van der Leun.

Groene energie uit Nederland

Het is dus belangrijk dat we met z’n allen energie gaan besparen en dat de overheid ervoor zorgt dat hier strengere wetten en regels voor komen. Maar daarnaast moet er ook nóg meer duurzame energie opgewekt worden in Nederland. Wil jij zeker weten dat de energie die jij afneemt in ons land is opgewekt? Filter dan tijdens het energie vergelijken op 'Groene stroom uit Nederland' als je binnenkort gaat overstappen naar een ander energiecontract.

Onze partners