Multifunctionele landbouwrobot levert landbouwer en milieu grote winsten op

Deze robot bewerkt het veld volledig automatisch en behandelt elk deeltje precies volgens wat het nodig heeft op dat moment. Deze combinatie van een robot met een technologie die het veld plaats specifiek kan behandelen is gloednieuw en werd ontwikkeld aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. In december zal de robot voor het eerst te zien zijn op landbouwbeurs AGRIBEX.

Met het oog op de strengere wetgeving voor gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zoekt de landbouwsector meer en meer naar duurzame technieken om het rendement van de landbouwer te garanderen, met respect voor de omgeving. Daarop biedt deze robot een antwoord. Van bodemanalyse tot besproeien: het gebeurt allemaal met een volautomatische machine. De robot is klein en licht, wat de bodem minder belast dan zware machines.

Hij kan de bodem gevarieerd bewerken, maar ook het veld inzaaien, bemesten en besproeien, in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Hij dient die stoffen automatisch en in wisselende hoeveelheden toe, afhankelijk van welk deel van het perceel op dat moment meer of minder nodig heeft. De robot hebben ze aangekocht; de software ontwikkelden de onderzoekers zelf, net als de integratie van de robot met de bijhorende machines: een frees, een zaaimachine, een bemestingsmachine en een sproeimachine.

Prof. Abdul Mouazen ontwikkelde de technologie samen met zijn team van de Precision Scoring Group aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

“Landbouwrobots bestaan al even, maar tot nu toe bewerken ze het veld zonder rekening te houden met ruimtelijke variabiliteit: de verschillen die er zijn tussen elk deel van het perceel. Wij hebben onze kennis van precisielandbouw toegepast op een bestaande landbouwrobot. Zo hebben we een volautomatische machine gemaakt die multifunctioneel inzetbaar is en het veld in real-time bemonstert en plaatsspecifiek bewerkt. Dat levert zowel de landbouwer als het milieu mooie winsten op.”

Winst voor de boer

Uit diverse proeven in België, maar ook in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, blijkt dat deze technologie zeer veel potentieel heeft. “In vergelijking met de homogene toepassing van kunstmest met stikstof op een landbouwperceel levert onze technologie de landbouwer een besparing op van zo’n 50 euro per hectare. Dat is dubbel zoveel als de bestaande differentiatietechnieken in de landbouw,” aldus prof. Mouazen.

In Vlaanderen wordt doorgaans organische mest gebruikt. Daarvoor zijn grote machines nodig, die door een landbouwrobot niet getrokken kunnen worden. De onderzoekers berekenden de winst die behaald kan worden wanneer mest plaats specifiek wordt aangebracht: ongeveer 35 euro per hectare.

Bij de aardappelproductie verhoogt de sensor-gebaseerde variabele dosering van zaden de winstgevendheid met 10%: geen onaardige cijfers voor een gewas dat het moeilijk heeft met droge of te natte zomers, zoals dit jaar.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Een robot of drone op het veld van de boer. Het wordt een beeld dat we vaker te zien zullen krijgen. De robot weet precies wat van hem of haar verwacht wordt en levert precisiewerk van de bovenste plank. De robot biedt een voorsmaakje van hoe de landbouw van de toekomst eruitziet. Efficiënter gebruik van onder meer meststoffen heeft zowel een positief effect voor de boeren als op het leefmilieu. Dit bewijst dat innovatie en onderzoek hier in Vlaanderen onmisbare hefbomen zijn om onze landbouwers te stimuleren in duurzaam ondernemerschap.”

Bekijk hier de reportage die AVS Oost-Vlaamse Televisie maakte over deze innovatie:


Milieuvriendelijker

Doordat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen plaats specifiek toegediend worden, zijn er minder nodig. Dat levert ook een grote besparing op voor het milieu. Zo bieden precisielandbouw en robottechnologie een oplossing om binnen de bemestingslimieten te blijven en toch voldoende opbrengst te halen.

Mouazen: “Onze bodemsensor heeft het potentieel om 6800 hectare landbouwgrond per jaar in kaart te brengen en het gebruik van stikstof hierop af te stemmen. Dat levert de overheid een potentiële besparing op van bijna 156.000 euro per jaar: kosten die niet meer gemaakt zouden worden om water te zuiveren van stikstof.”

De onderzoekers berekenden dat plaats specifiek bemesten voor maar liefst 19% minder stikstof zorgt in het geval van kunstmest. In het geval van organische mest levert dit 4% minder stikstof op en 7% minder fosfor. Bovendien is een landbouwrobot lichter dan de conventionele landbouwmachines, waardoor de bodem minder samengedrukt wordt. Dat zorgt voor een aanzienlijk kleiner risico op erosie en overstromingen bij hevige regen, zoals deze zomer.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Of het nu gaat over de Blue Deal in de strijd tegen de gevolgen van extreme weersituaties of over het terugdringen van broeikasgassen: onze landbouw is deel van de oplossing. Door te innoveren in de landbouw kan de ecologische voetafdruk verkleinen, wat finaal ook in het voordeel is van de sector. Ik ben dan ook erg verheugd met de initiatieven die op dat vlak genomen worden”.

Onze partners