Mystery Shopping ontkracht Green Deal - Tuincentra promoten vooral pesticiden

Beeld winkelschap Mystery Shopping

In 2017 ondertekenden diverse partijen de Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. Ze engageerden zich om alternatieven voor pesticiden te promoten. Een jaar na ondertekening voert Velt een mystery shopping uit in 25 tuincentra. Het resultaat is ronduit bedroevend: de meeste tuincentra promoten nog steeds vooral pesticiden. Velt roept op tot een meer doortastende aanpak.

De Tuinbranche, De Raad Nederlandse Detailhandel en de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie ondertekenen in 2017 samen met de toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur Milieu, mevrouw Dijksma en de Minister van Economische Zaken, mijnheer Kamp, een Green Deal over pesticiden die particulieren gebruiken in de eigen tuin of in en om het huis.

Opdracht: pesticiden als laatste optie

De ondertekenaars engageren zich de particulier zo te sturen zodat hij eerst preventieve maatregelen neemt, dan mechanische of thermische technieken toepast en pas in laatste instantie pesticiden gebruikt. Ondertekenaars engageren zich eveneens om een verantwoord gebruik van pesticiden te propageren en om te stimuleren tot een lager gebruik van middelen.

Screening van tuincentra

Velt ging na of de Green Deal, een jaar na ondertekening, merkbaar is in de tuincentra. Ze screenden de winkel op communicatiemateriaal. Ze inventariseerden het aanbod aan tuingereedschap en noteerden het aanbod aan herbiciden. Ze checkten de aanwezigheid van een gespecialiseerde medewerker. Vervolgens legden ze aan het winkelpersoneel hun onkruidprobleem voor en vroegen om advies, zowel curatief als preventief.

81% promoot meteen herbicide

De antwoorden van het winkelpersoneel laten zich makkelijk samenvatten: in 81% van de winkels wordt meteen een herbicide aangeraden. In slechts 38% van de winkels worden alternatieven voor herbiciden geadviseerd, terwijl deze alternatieven als eerste geadviseerd moeten worden. Slechts 65% van de medewerkers adviseert beschermende maatregelen bij het gebruik van een herbicide, ondanks de focus op veilig gebruik.

Barbara Cremers, campagneleider van 2020pesticidevrij reageert:
Het is jammer dat we ook in Nederland vaststellen dat goede voornemens onvoldoende in goede praktijken worden omgezet. Groot knelpunt is het advies aan de klant in het tuincentrum. Bijna altijd krijgt de klant ‘spuiten’ te horen wanneer hij vraagt hoe onkruid aan te pakken. Daar is nog veel milieuwinst te maken. Velt roept alle partners van de Green Deal op om dringend werk te maken van hun engagement. Het opstellen van een Green Deal is stap één, nu is het tijd voor resultaten in de praktijk.

Over Velt

Velt is de vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren. Deze ledenorganisatie telt momenteel 17.000 gezinnen. Velt is het kenniscentrum voor ecologie, verenigd in afdelingen en werkgroepen die geregeld lessen en activiteiten organiseren. Velt schrijft ook boeken en publicaties over ecologisch tuinieren en koken.
www.velt.nu 

Onze partners