Ondernemers krijgen te maken met energiewetten

Steeds meer ondernemers krijgen te maken met energiewetten. Verduurzamen is niet alleen populair, maar het is ook een echte noodzaak. Want veel bedrijven krijgen wet- en regelgeving rondom energie opgelegd. Daarom is het belangrijk om te weten wat de regels zijn, hoe ondernemers verplicht en energie moeten besparen en een energielabel aan moeten vragen. Maar er is meer: energie besparen doen bedrijven niet alleen voor de wet, maar ook voor de eigen portemonnee.

Verplichtingen rondom energie besparen

De Wet milieubeheer regelt de verplichtingen rondom het besparen van energie voor bedrijven. Zo staat er in het Activiteitenbesluit dat bepaalde bedrijven energie moeten besparen. Die regels gelden niet voor alle bedrijven, maar wel voor bedrijven die jaarlijks tenminste 50.000 kilowattuur aan energie en/ of jaarlijks 25.000 kubieke meter aan gas verbruiken.

Dit betekent dat een ondernemer verplicht is om elke maatregel te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdient. Dat betekent niet dat ondernemers zelf uit moeten zoeken welke maatregelen ze kunnen nemen. Daarvoor heeft de overheid een lijst met Erkende Maatregelen opgesteld. Daarnaast hebben bedrijven met een hoog verbruik een informatieplicht. Ondernemers moeten tenminste iedere vier jaar aan de overheid melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Aan de hand van de informatieplicht wordt bepaald of de ondernemer wel genoeg doet om energie te besparen.

De regels gaan vanaf 2023 nog verder: het is dan verplicht om ook alle CO2-besparende maatregelen te nemen, als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor verbouwing of uitbreiding van een onderneming.

Energielabel

Wie een bedrijfspand gaat verkopen of verhuren, moet bovendien in het bezit zijn van een energielabel. Deze regel geldt voor alle utiliteitsgebouwen. Daarmee worden bedoeld: kantoren, scholen, vergadercentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen, hotels, zwembaden en stadions en winkels. Wie dus een showroom heeft en deze te koop wil zetten, zal daar een energielabel bij moeten vermelden.

Dat geldt niet voor industriële gebouwen. Kantoren die samen groter zijn dan 50 vierkante meter, moeten zich wel aan de energielabelplicht houden. Daarnaast zijn ook monumenten, religieuze gebouwen of slooppanden uitgezonderd.

Energielabel C voor kantoren

Verder worden de verplichtingen vanaf 1 januari 2023 nog verder aangescherpt, ondanks dat 60% nog niet voldoet. Kantoren vanaf 100 vierkante meter moeten dan tenminste energielabel C hebben. Deze regel zal streng worden nageleefd. Wie te laat is met het behalen van het energielabel of niet aan de classificatie voldoet, mag het kantoor straks niet meer inzetten. Het is dus belangrijk om als ondernemer snel een energielabel aan te vragen indien dit nodig is. Dit label wordt getaxeerd door een gecertificeerde adviseur. Op dit label staat ook welke verbeteringen nog mogelijk zijn.

Zelf energie besparen

 Regels en wetten zijn voor de meeste ondernemers taaie kost. Toch is het belangrijk om de wetten en regels rondom energie na te leven. Niet alleen omdat er anders boetes kunnen worden opgelegd, maar ook om maatschappelijk verantwoord (en dus duurzaam) te ondernemen. Daarnaast heeft het naleven van de regels ook een positief bijeffect: door bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen of groene energieaanbiedingen met elkaar te vergelijken, is het mogelijk een besparing te realiseren. Per sector zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Voor kantoren betekent dat bijvoorbeeld: het aanbrengen van isolatie in de gebouwschil, voldoende ventilatie en verwarmen van een ruimte en het aanbrengen van energieregistratiesystemen. Het zijn slechts voorbeelden van Erkende Maatregelen. Op die manier voldoet de ondernemer niet alleen aan de wettelijke eisen, maar is het ook mogelijk om de energiekosten flink terug te dringen.

Onze partners