Positieve milieu-impact coronavirus

Dagelijks worden we overspoeld door negatief nieuws rondom het coronavirus. De hele wereld is in de ban van de pandemie en er worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan of af te remmen. Het is logisch dat dit nieuws veelal negatief is. Toch heeft het coronavirus ook een aantal positieve gevolgen.

Milieu

De coronamaatregelen hebben een sterk negatief effect op de economie. De effecten op het milieu zijn juist positief. Doordat veel mensen thuisblijven en thuiswerken is er aanzienlijk minder verkeer op de weg, waardoor de uitstoot lager is dan anders. Daarnaast wordt er veel minder gevlogen doordat veel landen de grenzen gesloten hebben. Ook worden industrieën deels stopgezet en is er over het algemeen een stuk minder bedrijvigheid. Zo kopen winkels minder in omdat er te weinig klanten zijn en zijn mensen niet of minder bezig met consumeren, het hamstergedrag in de supermarkt daargelaten. In slechts enkele weken is het effect hiervan op het milieu al merkbaar.

Luchtkwaliteit China en Italië verbetert

De vervuiling boven China is drastisch afgenomen, zoals satellietbeelden van NASA aantoonden. Zo zou de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht zijn afgenomen met gemiddeld 35 procent en is de uitstoot van schadelijke broeikasgassen afgenomen met ten minste een kwart. De verbeterde luchtkwaliteit zou mogelijk duizenden mensen een langer en gezonder leven geven. Enkele wetenschappers zeggen zelfs dat de verbetering van de luchtkwaliteit in China meer mensenlevens redt dan het coronavirus heeft opgeëist. Neveneffecten op het sterftecijfer van het coronavirus zijn in deze aannames niet meegenomen. Bijvoorbeeld dat er ook meer mensen overlijden als gevolg van de economische malaise. Ook in Italië is de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd, zoals blijkt uit satellietbeelden en metingen aan het aardoppervlak. De hoeveelheid stikstofdioxide is in de afgelopen maand gehalveerd. Doordat er geen boten meer varen is het water zoveel schoner geworden dat er zelfs dolfijnen worden gespot voor de Italiaanse kust en zwanen keren terug naar de kanalen van Venetië.

CO2-uitstoot neemt af

Er worden al lang plannen gemaakt om de CO2-uitstoot af te laten nemen, maar deze doelstellingen waren maar moeilijk te bereiken. Ook al kiezen veel ondernemers voor een duurzame bedrijfsvoering. Het coronavirus heeft als gevolg dat de wereldwijde CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen ook afneemt. Dit komt doordat industrieën op een lager pitje draaien en er minder mensen- en goederentransport is. Op termijn heeft dit mogelijk positieve effecten op de wereldwijde klimaatverandering. Hoe dit na de coronacrisis weer opgepakt wordt, wanneer de industrie weer op volle kracht gaat draaien, is nog onduidelijk, maar er liggen wel kansen voor het bedrijfsleven om deze bijzondere bevindingen mee te nemen in hun duurzaamheidsbeleid. Investeer bijvoorbeeld in elektrische auto's, sluit een goedkope autoverzekering af en laat je medewerkers carpoolen naar het werk.

Onze partners