Producent van circulair kunstgras LimeGreen® start traject om B Corp te worden

Kunstgras producent LimeGreen® is gestart met het officiële traject om het B Corp certificaat te halen. B Corp (Benefit Corporation) zorgt voor een brede beoordeling van de impact die bedrijven hebben op de wereldwijde economie, het klimaat en het welzijn van mensen. Het behalen van het B-Corp certificaat is een uitgebreid traject, waarbij het bedrijf in kwestie uiteenlopende optimalisaties doorvoert, die tijdens een grondig bedrijfsonderzoek naar voren komen. LimeGreen® ontwikkelde circulair kunstgras en nodigt kunstgrasverwerkers wereldwijd uit om mee te gaan in haar duurzame beweging. Met het B-Corp traject wil het bedrijf waarborgen dat haar belangrijke doelstellingen rondom mens en milieu, blijvend behaald worden.

Over B Corp

Sinds de oprichting in 2006 is het Amerikaanse B Lab bezig om de wereldeconomie te veranderen. B Lab is een non-profit netwerk dat de wereldwijde economie wil transformeren om het welzijn van alle mensen, leefgemeenschappen en de planeet een belangrijke positie te geven. B Lab wil haar visie van een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie stimuleren. Dat doet ze door organisaties die hun idealen steunen, grondig te onderzoeken, veranderingen te laten doorvoeren en hen uiteindelijk het B Corp certificaat toe te kennen.

Grip op impact en groene doelstellingen

B Corps streven de hoogste standaarden na om hun rol voor milieu en maatschappij optimaal in te vullen. Grote namen als Patagonia, Dopper en Tony’s Chocoloney mogen zich al B Corp noemen. Voor LimeGreen® start nu het traject om ook haar processen te optimaliseren volgens de maatstaven van B Lab. LimeGreen® heeft de ambitie om in 2025 de marktstandaard te zijn voor een duurzame toepassing van kunstgrassen.

In dit traject zal het bedrijf worden begeleid door, het eveneens B Corp gecertificeerde Eshuis Accountants en Adviseurs. Hiermee werkt LimeGreen® gericht toe naar het behalen van het B-Corp certificaat.

LimeGreen®-COO Bas ten Kate: “Met ons circulaire kunstgras brengen we de kunstgrasmarkt in beweging. We produceren ons gras zo duurzaam mogelijk en werken toe naar een volledig Co2 neutrale waardeketen. Maar met ons bedrijf willen we nog een stapje extra doen. We gaan hiermee verder dan onze wettelijke verplichtingen. Want wanneer vinden we LimeGreen® een succes? Met de B Corp certificering laten we zien dat we als bedrijf niet alleen financiële waarde nastreven, maar ook de waarden voor mens en milieu een centrale plek geven in onze doelstellingen. Met deze certificering krijgen we grip op de optimalisaties die hiervoor nodig zijn.

Waardeketen en …

Door B Corp te worden en blijven, wil LimeGreen® de impact en benodigde optimalisaties voor een aantal essentiële voorwaarden garanderen. Dit zijn het verminderen van het verbruik van energie en grondstoffen en de impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat en de leefomgeving.

Het toewerken naar de status van B-Corp vormt voor LimeGreen® een stimulans om elke dag gericht te blijven werken aan verbeteringen op deze gebieden. Bas ten Kate: “We zijn trots dat we het proces zijn gestart om B Corp te worden. Dit betekent dat LimeGreen® vanaf nu pending B Corp is! Het motiveert ons enorm om keihard door te werken aan onze groene beweging. We zijn op de juiste weg!”

Onze partners