Proef met windenergie op Utrechtse hoogbouwflat

Op donderdag 6 juli 2017 wordt op het dak van een hoogbouwflat van woningcorporatie Bo-Ex aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht een innovatieve duurzame energieoplossing geplaatst. De PowerNEST van IBIS Power wekt energie op uit wind en zon, en wordt de komende twee maanden getest op energieprestaties in de stedelijke omgeving en op respons van bewoners en omwonenden. De plaatsing is een onderdeel van het project ‘Inside Out’ en is nauw voorbereid door Bos Installatiewerken.

Belangstellende zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij het hijsen/plaatsen van de PowerNEST op het dak van de Henriëttedreef op donderdag 6 juli om 10.00 uur in Utrecht Overvecht.

IBIS POWER Power-Nest

Henriëttedreef test windenergie met PowerNEST

In de maanden juli en augustus test het Inside Out-consortium met IBIS Power de energieprestaties van de PowerNEST en de respons van bewoners en omwonenden. Voor het eerst staat de PowerNEST in een stedelijke omgeving op het dak van de 10-hoogflat van Bo-Ex; tot nu toe stond deze slimme combinatie van een interne, verticaal draaiende turbine met zonnepanelen in Eemshaven (Groningen). De afgelopen dagen heeft Bos Installatiewerken alle voorbereidingen getroffen om het dak gereed te maken voor de plaatsing. Wanneer de proef succesvol blijkt, wil het Inside Out-consortium deze vorm van energieopwekking toepassen bij de duurzame renovatie van de Henriëttedreef.

Project Inside Out

Woningcorporatie Bo-Ex onderzoekt met het Inside Out-consortium hoe een jaren ’60-’70 hoogbouwflat aan de Henriëttedreef energieleverend gemaakt kan worden. Inside Out wil woonlasten beheersen en CO2-uitstoot verminderen door in een grondige renovatie multifunctionele bouwdelen te combineren met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag, zie het persbericht van 9 mei 2017. Onderdeel hiervan is de proefplaatsing van de PowerNEST op het dak van de flat om te testen hoeveel windenergie hiermee in stedelijk gebied opgewekt kan worden.

Bewoners en omwonenden van de Henriëttedreef worden nauw bij de proef betrokken: voor het slagen van de test is het cruciaal dat zij geen overlast ervaren. Bij voldoende energieopwekking en positieve respons van de omwonenden, is Inside Out een stap dichter bij het realiseren van de ambitie om de flat te renoveren tot een energieleverend wooncomplex.

IBIS POWER PowerNest

Onze partners