Springtij. De Kunst van Bewegen

Springtij is een goede doelen stichting, die zich inzet voor een schoner, mooier en gezonder Nederland. 

Springtij verbindt bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om grote veranderingen voor een groene en sociale wereld vorm te geven. Zij gelooft dat je hart en hoofd moet verbinden om mensen in beweging te krijgen. Daarom organiseert Springtij ontmoetingen op bijzondere plekken. Natuur, kunst en wetenschap zijn inspiratiebronnen.

Vraagstukken die behandeld worden zijn geclusterd rondom Plek (de fysieke omgeving), Samen (de samenleving) en Systeem (financieel economisch systeem). Bijvoorbeeld duurzaam bouwen, transitie in landelijk gebied, biodiversiteit, waterbeheer binnen cluster Plek. Cluster Samen gaat over moedig leiderschap of een overleg met bestuurders over de uitdagingen die zij tegenkomen. Binnen cluster Systeem wordt onderzocht wat een postgroei bedrijf is, hoe de juiste waarden geteld kunnen worden en hoe het speelveld veranderd moet worden om circulaire initiatieven te laten groeien. Dit jaar staat Springtij in het teken van de Kunst van Bewegen.

Het hele jaar door organiseert Springtij bijeenkomsten in het land met als hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling. Drie dagen van ontmoeting, reflectie en verdieping binnen een waardevol netwerk. Een programma met plenaire sprekers, workshops, excursies, lunches, diners en sociale activiteiten.

Op deze manier wordt een actieve beweging op gang gebracht.

Het jaarlijkse driedaags event op Terschelling over de verduurzaming van Nederland, vindt dit jaar plaats van 24 t/m 26 september.

Meer info op: www.springtij.nu

Foto: Anna van Kooij

Onze partners