Stijgend aandeel duurzame energie in 2018

Stijgend aandeel duurzame energie in 2018

In 2018 was er in Nederland sprake van een stijgend aandeel duurzame energie. Het aandeel duurzame energie steeg van 6,6 procent naar 7,3 procent. Vooral zonnepanelen waren verantwoordelijk voor de groei. Toch hebben we in Nederland nog een lange weg te gaan.

Groei en aandeel duurzame energie 

Een paar jaar geleden werd er ook meer groene energie opgewekt, maar het aandeel duurzame energie steeg nauwelijks. In 2018 was er sprake van een groei van 0,7 procent van het aandeel duurzame energie (in het totale energieverbruik). Het aandeel van duurzame stroom steeg ook: van 15 procent naar 17 procent. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door Energieopwek.nl, een initiatief van de SER, Gasunie New Energy, Tennet en Netbeheer Nederland. Met het oog op verduurzaming stappen steeds meer mensen over op duurzame energie. Energieprijzen vergelijken kan inzicht geven in de energiekosten op de korte en lange termijn.

Soorten duurzame energie en energieprijs vergelijken

Zonnepanelen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel van duurzame energie. Met dank aan de zeer zonnige zomer van 2018 kon er veel zonne-energie in elektriciteit omgezet worden. In 2017 leverden zonnepanelen slechts 0,37 procent van ons uiteindelijke energieverbruik. In 2018 groeide het aandeel met maar liefst 50 procent. De verwachting is dat dat aandeel de komende jaren snel zal stijgen. Andere vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld warmtepompen, houtkachels, afvalcentrales, biogas, biomassa en bio-olie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aandeel groene stroom uit windmolens vrijwel gelijk bleef.

Andere landen doen het beter

In een artikel in de Volkskrant schrijft Olof van der Gaag (directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) dat Nederland niet voorop loopt bij de vermindering van de CO2-uitstoot. Hij constateert dat andere landen het beter doen. De getallen liegen er niet om. Ter illustratie: in alle andere landen in Europa is sinds 1990 de CO2-uitstoot meer afgenomen dan in Nederland. De CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is vrijwel nergens in Europa zo hoog als in Nederland. Bovendien is het aandeel van duurzame energie heel laag: alleen Luxemburg doet het slechter dan wij.

En op de lange termijn?

Voor duurzame groei is er in 2012 een Energieakkoord bereikt. Daarin is afgesproken dat 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn in 2020 en 16 procent in 2023. In het Klimaatakkoord dat in 2018 bereikt werd, wordt als doel gesteld dat in 2030 driekwart van de elektriciteit duurzaam is. Er komen 1200 windmolens bij (700 op zee en 500 op land) en 75 miljoen zonnepanelen. Energie besparen kan op de korte én lange termijn. De overheid wil burgers stimuleren om op duurzame energie over te gaan. Zo krijgen mensen die een elektrische auto aanschaffen, fiscale voordelen. Ook komen er voorzieningen voor de overgang naar gasloze wijken. Burgers mogen meebeslissen in dit overgangsproces, want burgerparticipatie staat centraal in het Klimaatakkoord. Mensen die willen overstappen op groene energie kunnen energieprijzen vergelijken op verschillende websites.

Onze partners