Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

De SCE is op dit moment gesloten. U kunt nu geen aanvraag indienen. De volgende openstelling van de SCE is van 1 maart 2022 09:00 uur tot en met 1 december 2022 17:00 uur. U kunt in die periode een aanvraag indienen.

Duurzaamheid blijft hoog op de overheidsagenda staan. Nederland wil koploper zijn in Europa bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. De doelstelling wordt opgehoogd naar 60% CO2-vermindering in 2030 (ten opzichte van 1990). voor 2035 is de doelstelling een vermindering van 70% en voor 2040 80%. Deze subsidieregeling, met als doelgroep energiecoöperaties en VvE’s, draagt daaraan bij.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen wij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Budget

Het budget voor de volgende openstelling in 2022 is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaan wij uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken (er is dan voor meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is), dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Wat is een postcoderoos?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcodekaart van Nederland. Met de Postcodeviewer (bij voorkeur openen met Firefox of Edge) kunt u uw postcoderoos bepalen.

Bijvoorbeeld: het zonnedak staat in een bepaald 4-cijferig postcodegebied. Alle deelnemers moeten ofwel in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. De productie-installatie kan in het midden van de postcoderoos gerealiseerd worden of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval wordt het ook wel de postcoderups genoemd. De deelnemers moeten allemaal binnen de vastgestelde postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Bedrijven die in de postcoderoos gevestigd zijn mogen als lid in de energiecoöperatie meedoen, onder de voorwaarde dat ze een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Voorwaarden

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Bekijk dan alvast de voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor Energiecoöperaties en voorwaarden voor Vereniging van Eigenaars (VvE).

Categorieën

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie binnen een postcoderoosgebied. Het gaat om de categorieën:

De uiterste datum van het in gebruik nemen van een techniek in de categorie Zon-PV is gewijzigd van 1,5 jaar naar 2 jaar (na de datum van de beschikking tot subsidieverlening). Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt nog steeds een realisatietermijn van 3 jaar.

Aanvragen

De volgende openstelling is van 1 maart 2022 09:00 uur tot en met 1 december 2022 17:00 uur.

Wilt u een aanvraag indienen en weten welke stappen u moet doorlopen? Bekijk dan alvast het stappenplan (onder voorbehoud van wijzigingen bij een nieuwe openstellingsronde).

Onze partners