Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Bent u een particulier en koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto's.

Het budget voor subsidie in 2021 voor nieuwe en gebruikte auto's is op. Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kunt u weer aanvragen.

De SEPP is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). U kunt 1 keer in aanmerking komen voor de subsidie als u voldoet aan de voorwaarden. Deze regeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Het subsidiebuget voor ieder jaar heeft een maximum. De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin u de subsidie aanvraagt. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor SEPP.

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2025. Voor 2021 zijn de jaarbudgetten voor nieuwe en gebruikte auto's op. De jaarbudgetten in 2022 zijn voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) € 71 miljoen en voor gebruikte elektrische personenauto's (koop en lease) € 20,4 miljoen.

Nieuwe elektrische personenauto’s 2021

Het budget voor subsidie voor nieuwe elektrische personenauto's is sinds 7 juni 2021 op. Heeft u een aanvraag gedaan op of na 7 juni 2021? Dan wijzen we deze af, omdat het subsidiebudget op is.

Gebruikte elektrische personenauto's 2021

Het budget voor subsidie voor gebruikte elektrische personenauto's is op. Op 28 augustus 2021 is dit budget overtekend. Er zijn hierna nog veel aanvragen binnengekomen. Daarom heeft het geen zin meer om subsidie aan te vragen.

Aanvragen die vanaf 8 september 2021 bij ons binnenkomen, wijzen we af. We hebben daarvoor geen budget meer.

Heeft u aangevraagd op of tussen 28 augustus en 7 september 2021? Dan krijgt u medio oktober 2021 een beslissing op uw aanvraag. Deze beslissing hangt af van mogelijke vrijval door afwijzing of intrekking van aanvragen.

Bedragen

Voor 2022 zijn de subsidiebedragen voor elektrische personenauto’s die aan de voorwaarden voldoen:

  • Gebruikte elektrische personenauto koop of private lease = € 2.000
  • Nieuwe elektrische personenauto koop of private lease = € 3.350

Voorwaarden elektrische personenauto's

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een 100% elektrische personenauto met een actieradius* van minimaal 120 kilometer.
  • De catalogusprijs* (oorspronkelijke nieuwprijs) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
  • De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

* Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs* in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

Aanvragen 2021

Het budget voor subsidie voor nieuwe elektrische personenauto's is op. En het subsidiebudget voor gebruikte elektrische personenauto's is op 28 augustus 2021 overtekend. Het indienen van een aanvraag is nog wel mogelijk, maar deze wordt afgewezen vanwege het ontbreken van budget.

Aanvragen 2022

De regeling gaat opnieuw open vanaf 3 januari 2022 9:00 uur. U vraagt de subsidie aan nadat u een koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. Let op: de auto hoeft nog niet te zijn afgeleverd.

De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin u de subsidie aanvraagt. Alleen dan komt u in aanmerking voor SEPP. Voor SEPP-subsidie 2022 komt u dus alleen in aanmerking als u een koop- of leaseovereenkomst heeft afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop u de koop- of leaseovereenkomst sluit is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan.

DigiD inlog

Vanaf 1 november 2021 heeft u de DigiD-app óf DigD met sms-controle nodig om in te loggen voor de SEPP-subsidie. Heeft u dat nog niet? Dan moet u een van beide regelen.

Bovenstaande artikel betreft een nieuwsbericht van RVO

Onze partners