Toyota rijdt meer emissievrije kilometers dan elektrische en plug-in hybride auto's bij elkaar

Toyota heeft met ruim 1,2 miljard gereden emissievrije kilometers meer op de teller staan dan alle volledige elektrische auto’s bij elkaar. Hierbij gaat het vooral om hybride modellen, zónder oplaadstekker. Dit zegt het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft dat de gereden emissievrije kilometers van alle verschillende typen geëlektrificeerde auto’s in Nederland onderzocht.

Top vijf automerken met meest gereden emissievrije kilometers in Nederland

#1 Toyota 1,23 miljard km
#2 Mitsubishi 690 miljoen km
#3 Tesla 590 miljoen km
#4 Volvo 440 miljoen km
#5 Opel 280 miljoen km

Bij elkaar hebben de onderzochte geëlektrificeerde personenauto’s tot en met 2017 ruim 22 miljard kilometers (emissievrij en niet-emissievrij) gereden. Daarvan zijn bijna 5 miljard kilometers volledig emissievrij. Van deze emissievrije kilometers nemen hybride modellen zonder oplaadstekker 34 procent voor hun rekening. Voor volledig elektrische voertuigen is dit 21 procent.

Toyota rijdt meer emissievrije kilometers dan elektrische en plug-in hybride autos bij elkaar

Besparing van brandstof én CO2

Met het oog op de toekomst – waarin het ambitieuze Klimaatakkoord van Parijs een leidende rol speelt – zijn vooral de gerealiseerde brandstofbesparing en CO2-reductie van belang. Tot en met 2017 is door geëlektrificeerde personenauto’s in totaal 490 miljard liter brandstof bespaard. Dit heeft bijgedragen aan een CO2-reductie van 1,1 Mton (megaton) in de periode 2000 tot en met 2017. De merken die hier het meest aan hebben bijgedragen zijn: Toyota (34 procent), Mitsubishi (11 procent) en Tesla (10 procent).

Tweede Kamerzitting

Op 8 februari 2018 houdt de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket. Hierbij ligt de nadruk op de voorstellen over CO2-emissies van auto’s. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen realiseren, zou de overheid álle vormen van emissievrije kilometers in ogenschouw moeten nemen. Hierbij moet dus ook gekeken worden naar bestaande oplossingen zoals hybride auto’s (zonder en met oplaadstekker). Alle vormen van elektrificatie zijn nodig om überhaupt in de buurt van het einddoel te komen. Toyota is van mening dat wanneer dit niet gebeurt er een mismatch ontstaat die onbedoelde effecten met zich mee kan brengen op de Nederlandse automarkt.

Eenzijdige beleidsfocus volledig elektrische auto is contraproductief

De Nederlandse regering heeft het voornemen om per 2030 alleen nog maar 100 procent emissievrije auto’s in Nederland nieuw te verkopen. Dit wijkt fors af van het Europese bronbeleid, dat ervan uitgaat dat 30 procent van de nieuw verkochte auto’s per 2030 emissievrij moet zijn. Het Europese voornemen is leidend bij de planning van de wereldwijde productie van emissievrije auto’s. De Nederlandse overheid zal met bijzondere fiscale maatregelen moeten komen die kannibaliseren met voorraden die bestemd zijn voor andere Europese landen. Een drastische afname van de verkopen van nieuwe emissiearme auto’s in ons land is waarschijnlijk, voorspelt Toyota. Niet iedereen wil volledig elektrisch rijden omdat er goedkopere alternatieven beschikbaar zullen zijn door parallelimport van conventionele nieuwe en gebruikte auto’s uit de Europese Unie. Die zijn vervuilender dan het alternatief: nieuwe hybride auto’s, met en zonder oplaadstekker.

Visie Toyota

Toyota zet als toonaangevende fabrikant op het gebied van duurzaamheid in op alle vormen van elektrificatie. Van hybride zonder oplaadstekker, plug-in hybride, waterstof (‘fuel cell’) tot aan batterij (volledig) elektrisch. Vanaf 2020 start Toyota met de introductie van een nieuwe generatie batterij elektrische auto’s met nieuwe revolutionaire solid-state batterijtechnologie. Wereldwijd verwacht Toyota in 2030 5,5 miljoen geëlektrificeerd aangedreven auto’s per jaar te verkopen, waarvan 1 miljoen exemplaren emissievrij.

Onze partners