Verantwoord ketenbeheer

Kwesties die zich voordoen in de toeleveringsketen
Verantwoord ketenbeheer (Responsible Supply Chain Management) is een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemen. Verantwoord ketenbeheer is het onderzoeken, beheersen en minimaliseren van duurzaamheid risico's in de toeleveringsketen.

Het belang van Verantwoord ketenbeheer zal de komende jaren sterk toenemen. Ondernemingen zullen steeds vaker geconfronteerd zullen worden met nieuwe risico's van bedrijven waar ze zaken mee doen. Zij zullen dus vaker actie moeten ondernemen op kwesties die zich voordoen in de toeleveringsketen.

Verantwoordelijkheid voor wat je leveranciers doen
Door globalisering zijn steeds meer bedrijven afhankelijk van internationale leveranciers en afnemers. Veel bedrijven hebben leveranciers in zogenaamde lageloonlanden, omdat de arbeid daar goedkoper is. Goedkoop inkopen is vaak van strategisch belang voor een bedrijf.

Groene Zaken Uitgelicht-Ketenbeheer

Leveranciers in dat soort landen kunnen bijvoorbeeld de mensenrechten schenden. Of het niet zo nauw nemen met het milieu of met arbeidsvoorwaarden. Milieuwetgeving bijvoorbeeld is in de meeste niet-westerse landen minder streng. Daardoor hoeven de bedrijven in die landen minder maatregelen te nemen om het personeel te beschermen. Giftige stoffen of schadelijke productiemethoden die in Nederland verboden zijn, kunnen buitenland vaak zonder belemmering worden toegepast. Dit leidt tot milieuschade en levert serieuze risico’s op voor gezondheid van de werknemers en kan daarom op de lange termijn de continuïteit van de leverancier beïnvloeden.

Van bedrijven met Internationale leveranciers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij en het milieu, ook in de landen hun leveranciers opereren. Doe je dit niet dan kan jou bedrijf een potentieel risico zijn voor je klant. Daarnaast onderschrijven 45 overheden een aantal internationale richtlijnen op dit vlak. Je bedrijf kan zelfs door de overheid op het matje worden geroepen als je met onverantwoorde leveranciers werkt.

Je invloed gebruiken om mistanden te verbeteren
Het interessante aan verantwoord ketenbeheer is, is dat het niet direct altijd compliance gericht is. Het gaat er vooral over in welke mate je als bedrijf in staat bent om een positieve impact uit te oefenen op je toeleveringsketen, of met andere woorden “misstanden” in de keten te verbeteren. Ben jij in staat om met jouw invloed de leefomgeving van mensen, mensenrechten en werknemersrechten te verbeteren?

Stel het is bekend dat in jouw sector kinderarbeid in de keten voorkomt. Je moet dan als bedrijf onderzoeken of érgens in de keten, kinderarbeid wordt gebruikt. Vanuit de compliance gedachten, zou je dan, als je ontdekt dat er kinderarbeid voorkomt bij een van jouw leveranciers, meteen de relatie verbreken. Kinderarbeid is immers verboden en jouw bedrijfscode zegt dat zakendoen met bedrijven waar kinderarbeid voor komt niet is toegestaan.

Maar wacht even… niet zo snel…. Je kijkt vanuit de verantwoord ketenbeheer gedachte eerst naar wat jij kan doen om de situatie voor de kinderen te verbeteren. Door simpelweg de business terug te trekken, zal de situatie voor het kind niet verbeteren. Het kind zal de arbeid blijven verrichten en de leverancier zal met andere klanten zaken gaan doen.

Verantwoord ketenbeheer vraagt van jouw bedrijf om eerst te kijken hoeveel invloed jouw bedrijf heeft om een leverancier te dwingen deze ongewenste situatie aan te pakken. Ben jij een grote klant waar de leverancier afhankelijk van is, ga dan met de leverancier in gesprek en kijk wat jullie sámen kunnen doen om de situatie op te lossen. Kun je samenwerken met andere bedrijven in jouw sector? Documenteer en communiceer goed wat je hebt gedaan om eraan bij te dragen de situatie voor de kinderen te verbeteren. Wil de leverancier niet meewerken? Dan kun je alsnog, na het geven van een uitleg, beslissen om de relatie te beëindigen.

Van bedrijven wordt bij Verantwoord ketenbeheer verwacht dat ze alles uit de kast halen om dit soort misstanden in de keten te verbeteren.

De voordelen van verantwoord ketenbeheer
Verantwoord ketenbeheer ook kansen op. Steeds meer bedrijven verlangen van leveranciers dat ze hun keten inzichtelijk maken. Bedrijven die verantwoord ketenbeheer voeren zijn aantrekkelijke zakenpartners, zeker voor overheid en multinationals. Ondernemingen die in staat zijn om misstanden in de keten aan te pakken, leveren een bijdrage aan een meer duurzame economie. Dit levert ook een betere reputatie op. Wat vervolgens positieve effecten heeft op onder meer het aantrekken van kapitaal en goede medewerkers en klanten.

Bewustwording is de eerste stap
Zorg er dus voor dat je goed begrijpt wat de verantwoordelijkheden zijn van jouw bedrijf. Hoe de keten van je product in elkaar zit en onderzoek welke invloed jouw bedrijf, op de eigen keten kan uitvoeren.
Voor bedrijven betekent dit dat ze weloverwogen keuzes moeten maken in de manier van zakendoen. Met wie doe jij zaken en draag jij daarmee niet direct of indirect bij aan mistanden?

De OESO heeft richtlijnen opgesteld voor Verantwoord ketenbeheer. Hierin staat wat de verantwoordelijkheden van jouw bedrijf zijn en welke maatregelen je minimaal moet nemen.

Business Conduct
Business Conduct helpt om kennis van richtlijnen over verantwoord zakendoen te versnellen. Dat doen we door op een simpele en interactieve manier inzichtelijk te maken wat er van je word verwacht volgens internationale standaarden.

Onze workshops, E-tutorials en interactive ‘Responsible business conduct guide en coaching’ helpen je om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in hoe om te gaan met thema’s als arbeidszaken, milieu en mensenrechten in je toeleveringsketen.

Voor meer MVO gerelateerde artikelen klik hier 

Onze partners