Verantwoord zaken doen

Als je verantwoord zaken doet, voorkom je dat jou bedrijf zelf, of via de toeleveringsketen, een negatieve impact veroorzaakt op mens, maatschappij en milieu. Dit vraagt van bedrijven om ervoor te zorgen dat ze ethisch en eerlijk zaken doen en dit ook van hun zakenpartners vragen.

De Engels term voor verantwoord zaken doen is Responsible business conduct. In een groot aantal landen is Responsible business conduct al een norm. Dit levert voor bedrijven interessante nieuwe kansen op, maar geeft risico’s als je er niet aan meedoet.

OESO Richtlijnen

Vijfenveertig landen hebben afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden die bedrijven moeten nemen en wat de normen en waarden zijn die ze hierbij minimaal moeten hanteren. Dit is vastgelegd in OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De overheden van de onderschrijvende landen vragen van bedrijven deze normen en waarden te hanteren bij internationaal ondernemen. De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn dus door de OESO vastgelegde, internationale gedragscodes voor bedrijven.

Verantwoord zaken doen

Wat is Responsible business conduct (RBC)?

Responsible business conduct wil dus zeggen: je houden aan een (internationaal) overeen gekomen set waarden, normen en verantwoordelijkheden, die je bedrijf heeft ten aanzien van de maatschappij waarin het onderneemt. Het gaat er om dat je met de manier waarop je zaken doet, de maatschappij geen schade toebrengt. Dit betreft complexe thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, concurrentie en corruptiebestrijding. Dit zijn namelijk onderwerpen die kunnen bijdragen, óf afbreuk kunnen doen aan een duurzame maatschappij.

RBC versus MVO

RBC heeft een grote overlap met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Beide gaan over een breed aantal maatschappelijke thema’s. Het verschil zit hem in de mate van vrijwilligheid.

MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het uitgangspunt, dat het bedrijf een keuze maakt op welke manier het verantwoord wil bijdragen aan de maatschappij. Dit kan zijn door bijvoorbeeld op een duurzame manier te werken, door duurzame producten te maken of door een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk doel.

RBC

De mate van vrijwilligheid bij RBC is beperkter. Bedrijven die zich niet aan de afgesproken richtlijnen houden en hiermee afbreuk doen aan de maatschappij, leveren een negatieve impact. In dat geval kan een klacht worden ingediend tegen dit bedrijf, bij de overheid van het land waarin het bedrijf de richtlijn heeft overschreden. Het gaat dan om landen de richtlijnen van RBC onderschrijven.
Alhoewel er geen juridische gevolgen zijn voor het overtreden van de richtlijnen, kan zo’n klacht negatieve gevolgen hebben voor de reputatie en uitstraling van een bedrijf.

Ketenverantwoordelijkheid

Responsible business conduct gaat verder dan je eigen bedrijf en product. Grondstoffen en productie worden vaak wereldwijd ingekocht. Veel bedrijven hebben hierdoor een internationaal element in de toeleveringsketen. Heeft jouw bedrijf internationale elementen, dan is het belangrijk om te weten, dat als je zaken doet met een bedrijf dat afbreuk doet aan de maatschappij, in het land waar het onderneemt, jij daar mede verantwoordelijk voor bent. Bovendien trek je je klanten er ook in mee, je klanten zijn immers het sluitstuk van jouw keten.
Bedrijven moeten zorgen dat ze de risico’s binnen hun eigen toeleveringsketen in kaart brengen en zo bepalen wat ze kunnen doen om mistanden te verbeteren.

Bewustwording is de eerste stap

Zorg er dus voor dat je goed begrijpt wat de verantwoordelijkheden zijn van jouw bedrijf. Voor bedrijven betekent dit dat ze weloverwogen keuzes moeten maken in de manier van zakendoen. Met wie doe jij zaken en draag jij daarmee niet direct of indirect bij aan mistanden?

De OESO heeft richtlijnen opgesteld voor Verantwoord Zakendoen. Hierin staat wat de verantwoordelijkheden van jouw bedrijf zijn en welke maatregelen je minimaal moet nemen.

Business Conduct

Business Conduct helpt om kennis van richtlijnen over verantwoord zakendoen te versnellen. Dat doen we door op een simpele en interactieve manier inzichtelijk te maken wat er van je word verwacht volgens internationale standaarden.

Onze workshops, E-tutorials en interactive ‘Responsible business conduct guide en coaching’ helpen je om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in hoe om te gaan met thema’s als arbeidszaken, milieu en mensenrechten in je toeleveringsketen.

Voor meer MVO gerelateerde artikelen klik hier

Onze partners