Waaier aan mogelijkheden voor zonne-energie

Zonnewaaier: dak èn grond zijn nodig

Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame energie (NVDE) introduceren de zonnewaaier. Die geeft het benodigde ruimtegebruik aan van zonnepanelen noodzakelijk voor de energietransitie. Zonne-energie op al deze oppervlakten is tegelijk nodig, vinden de organisaties. Er is geen reden om bijvoorbeeld te wachten met het ontwikkelen van zonne-energie op grond totdat de daken vol liggen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat rijk en gemeenten inventariseren wat er op daken en op verweesde gronden mogelijk is en daar een actief beleid op voert. Het klimaat vraagt om snelle actie op alle gebieden.

De Zonnewaaier geeft aan dat verstandig en ruimhartig ontwikkelen van zonne-energie op gebouwen èn grond nodig zijn. Naast daken, infrastructurele ruimte en grond met lage waarde, is tijdelijk en beperkt gebruik van landbouwgrond juist mogelijk en nodig.

Zonnewaaier dak en grond nodig voor energietransitie

Landbouwgrond

Al eerder gaf Holland Solar aan dat we in 2050 maximaal 0,5% van het landbouwareaal tijdelijk nodig zullen hebben (0,2% in 2030), als we de knelpunten voor het ontwikkelen in de gebouwde omgeving opheffen. De organisaties roepen gemeenten op niet te terughoudend te zijn met toestaan van zonneparken op landbouwgrond en andere gronden. Dit kan via een tijdelijke bestemmingswijziging onder voorwaarden. Holland Solar en NVDE dragen graag bij aan de uitwerking in de vorm van een Zonnewaaier. Zij zijn overtuigd dat er oplossingen zijn die werken voor zowel de zonne-energiesector als overheid en burger.

Niet in natuurgebieden

Voor alle duidelijkheid: Holland Solar en de NVDE zijn geen voorstander van het plaatsen van zonneparken in natuurgebieden. Er is genoeg ruimte om zonne-energie elders op te wekken.

 

Onze partners