Waarom een ESG-strategie cruciaal is voor moderne bedrijven

Moderne bedrijven gaan met de tijd mee. En wat vandaag de dag zo belangrijk is, is een duurzame onderneming. Een ESG-strategie is in dat geval cruciaal voor moderne bedrijven. Wat een ESG-strategie is en waarom dat zo belangrijk is, zetten we in de onderstaande blog voor je op een rij.

Wat is een ESG-strategie?

ESG is een afkorting van environmental, social en governance. Een ESG-strategie gaat dus over een strategie waarbij duurzaamheid een grote rol speelt, maar ook de rechten van de mens en de manier waarop een bedrijf bestuurd wordt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het energieverbruik, gezondheid op de werkvloer en de visie en strategie.

Met ESG zou je dus de rol van duurzaamheid van een bedrijf in kaart kunnen brengen. Duurzaamheid wordt namelijk steeds belangrijker, waardoor een ESG-strategie ook cruciaal begint te worden voor de moderne bedrijven.

Waarom een ESG-strategie zo belangrijk is

Zoals net al kort werd benoemd, moeten moderne bedrijven meegroeien. Wat tegenwoordig zo belangrijk is, is duurzaamheid. Een ESG-strategie brengt in kaart of een bedrijf duurzaam opereert en op welke manier dit bedrijf dat doet. Ook steeds meer consumenten en zakelijke partijen vinden duurzaamheid belangrijk. Deze personen kiezen dan over het algemeen ook liever voor een bedrijf dat aan de pijlers van de ESG-strategie voldoet. Een bedrijf dat een ESG-strategie heeft, denkt bewust na over bepaalde keuzes en investeringen, om een zo min mogelijke impact op het milieu te maken.

Daarnaast kan een ESG-strategie ervoor zorgen dat jouw imago duurzaam wordt. En een duurzaam imago kan er ook weer voor zorgen dat er meer klanten naar jouw bedrijf toe trekken. Zo’n duurzaam imago kan er ook zelfs voor zorgen dat je meer kandidaten werft en dat je het personeel blijft behouden. Veel kandidaten vinden een bedrijf dat duurzame beslissingen maakt namelijk erg belangrijk.

Ook zorg je ervoor dat je jouw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Duurzaamheid speelt al een grote rol, maar waarschijnlijk zal dit in de toekomst alleen maar meer worden.

Een ESG-strategie creëren: tips

Een ESG-strategie is dus cruciaal voor moderne bedrijven. Zorg er daarom voor dat je je nu alvast verdiept in de ESG-strategie en hoe je deze kunt opstellen. Daarnaast kun je vast wel wat tips gebruiken die handig zijn in het opstellen van een ESG-strategie.

Tip 1: Stel doelen en een plan op

Als je een ESG-strategie gaat creëren, zijn doelen en plannen onmisbaar. Welk doel wil je bereiken en welke plannen horen daarbij? Deze doelen en plannen kunnen natuurlijk per bedrijf verschillen. Je kunt deze doelen en plannen wat betreft de ESG-strategie ook opnemen in de planning en control van het bedrijf. De planning-en-controlcyclus zorgt ervoor dat je doelen binnen het bedrijf kunt verwezenlijken, en een doel kan dus ook zijn dat je een ESG-strategie wil opstellen. Zorg er ook voor dat je de jaarrekening bij de planning-en-controlcyclus betrekt, waarbij je de behaalde doelen kunt achterhalen en kunt evalueren. Ook is het slim om risico’s te herkennen en te bepalen hoe je hierop kunt inspelen.

Tip 2: Blijf transparant

Het is belangrijk om transparant te zijn richting iedereen binnen het bedrijf. Zij moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van de ESG-strategie en wat er gaat veranderen binnen jouw bedrijf. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er regels worden opgesteld wat betreft het afval, recycling en het gebruik van uitstootvrije machines. Zorg er daarom voor dat zo veel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de ESG-strategie en werk ook met hen samen.

Tip 3: Bepaal hoe je de strategie gaat doorvoeren

Ook niet geheel onbelangrijk: hoe je de ESG-strategie gaat doorvoeren. Hiervoor heb je dus weer een plan nodig, maar ook mensen met wie je gaat samenwerken. Het is ook goed om te beseffen dat jouw bedrijf verduurzamen niet binnen een aantal tellen is gerealiseerd. Hier gaat tijd overheen en het is een proces dat continu aan de gang is.

Onze partners