Welke energieleveranciers leveren écht groene energie?

Welke energieleveranciers leveren écht groene energie - groenezaken

Maar liefst 65 procent van de Nederlandse huishoudens 'denkt' dat zij groene stroom afnemen. Het woordje denkt staat hier tussen aanhalingstekens. Want van alle elektriciteit die in Nederland geproduceerd wordt, is maar 13 procent écht groen. Een hele grote groep klanten betaalt dus voor groene stroom, terwijl ze werkelijk grijze stroom ontvangen. Hoe kan dit?

Sjoemelstroom en GvO’s

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Om te bewijzen dat de stroom die jij afneemt groen is, wordt er een Garantie van Oorsprong (GvO) afgegeven. Dit is een digitaal certificaat dat toont waar en op welke manier de groene stroom is opgewekt.
In Nederland is de vraag naar groene energie groter dan het aanbod. In Scandinavië daarentegen is juist een overschot aan groene stroom. Het overschot komt vooral doordat daar een enorm aanbod aan waterkrachtcentrales is. Wat gebeurt er vervolgens? Nederlandse elektriciteitsleveranciers kopen massaal GvO’s in bij Noorse waterkrachtcentrales. Op deze manier kan grijze stroom in Nederland toch als groene stroom worden gekocht, weliswaar alleen op papier. We noemen dit namelijk sjoemelstroom: energieleveranciers die grijze stroom 'vergroenen' met goedkope GvO's uit het buitenland.

Stroometiket

Het afgeven van een stroometiket is verplicht. Dit krijg je ieder jaar van het energiebedrijf bij jouw jaarrekening. Op het stroometiket wordt aangegeven wat de samenstelling is van de stroom die energieleveranciers leveren. Het geeft aan welke energiebronnen er worden gebruikt voor de productie van stroom, bijvoorbeeld kolen en aardgas of zonne-energie, waterkracht, biomassa en overige duurzame energiebronnen. Sinds 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst van de stroom noemen. Met het stroometiket kun je de samenstelling van jouw stroom inzien en vergelijken met de stroom van andere energiebedrijven.

De groene stroomranglijst

Als je de opwekking van duurzame energie wilt stimuleren, dan kun je bijvoorbeeld naar het beleid van een energiebedrijf kijken. Greenpeace, de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise presenteren elk jaar een groene stroomranglijst. Alle energieleveranciers worden beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen: investeringen en desinvesteringen in stroomopwekking, eigen productie van stroom, het inkoopbeleid en de levering van stroom. Energieleveranciers worden vervolgens ingedeeld in drie categorieën: voorlopers, volgers en vervuilers. De ranglijst van 2017 is de meest recente versie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Qurrent, Pure Energie en Vandebron de voorlopers zijn. Meestal produceren zij zelf de groene energie of ze kopen direct in bij de bron. Een aantal vervuilers zijn E.ON, Robin Energie en Anode Energie.

Stap over op échte groene energie

Het grootste deel van de stroomverkoop van de meeste energieleveranciers betreft dus grijze stroom, opgewekt door kolen of kernenergie. Wil jij weten hoe groen jouw leverancier is of wil je energie vergelijken? Er zijn verschillende vergelijkingssites waarbij je kunt filteren op ‘groene stroom’. Ook kun je bij het energie vergelijken vaak per energiecontract zien wat de herkomst van de stroom is.

Onze partners