Wetenschappelijke feiten tijdens Nederland CO2 Neutraal

9 maart 2017, Driebergen. Het was alweer de 10e editie van het seminar van Nederland CO2 Neutraal, wederom op Landgoed de Horst in Driebergen.

Groene Zaken Blog Seminar NLCO2Neutraal 9 maart 2017 Afbeelding1

Martin Vos en Thijs Lindhout zijn de oprichters van Stichting Nederland CO2 Neutraal. Met hun team begeleiden ze honderden bedrijven (van MKB tot groot) bij het reduceren van CO2-uitstoot. Veel van deze bedrijven hebben behoefte om kennis te delen en vooral ook om nieuwe inzichten op te doen.
Martin en Thijs richten zich met deze stichting op één doel: het leukste CO2-reductie initiatief van Nederland worden. Vol waarde, inspiratie, tips en nieuwe inzichten, waar je direct mee aan de slag kan.

Groene Zaken Blog Seminar NLCO2Neutraal 9 maart 2017 Afbeelding2

André Faaij stond als één van de sprekers op het programma. Als wetenschappelijk directeur van de stichting Energy Academy Europe en Distinguished Professor op het gebied van Energie Systeem Analyse, is professor doctor André Faaij een expert op het gebied van duurzame energie en transities in de energievoorziening.

Het seminar begon met René Prop, ‎Managing Director bij LEDshine. René vertelde op zijn eigen en inspirerende wijze, over zijn visie over hoe het bedrijfsleven duurzaam kan ondernemen. Een betoog waar geen spelt tussen te krijgen viel.

Groene Zaken Blog Seminar NLCO2Neutraal 9 maart 2017 Afbeelding3

Ook Martin Havik van “Work With Nature” was weer aanwezig. Martin zijn hart ligt in Costa Rica, waar in een razendsnel tempo regenwoud gekapt wordt voor de aanleg van palmolie- en bananenplantages. “Via adopteerregenwoud.nl kan iedereen voor een klein bedrag een stuk Costa Ricaans regenwoud adopteren. Voor elke 2,50 euro kopen wij een vierkante meter regenwoud, inmiddels hebben we 34 hectare aangekocht. Niet beschermen betekent zeer waarschijnlijk dat ons projectgebied binnen tien jaar grotendeels weggekapt is. Naast bescherming richten we ons ook op educatie: we laten lokale boeren zien welke gewassen goed in het regenwoud groeien, zodat zij een inkomen kunnen genereren en hun land niet hoeven te verkopen. Daarnaast bouwen we een internationaal onderzoekscentrum van waaruit we middels wetenschappelijk onderzoek de echte waarde van het regenwoud kunnen aantonen. Dat levert banen op voor de lokale bevolking.”
Stichting Nederland CO2 Neutraal ondersteunt Work With Nature als partner, door jaarlijks 5.000 euro te doneren aan dit prachtige doel.

Groene Zaken Blog Seminar NLCO2Neutraal 9 maart 2017 Afbeelding4

Na een korte break was het podium voor André Faaij. André zijn verhaal was verre van positief. De onderzoeken en grafieken die hij toonde zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten, onderzocht door een groep van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoekers, van over de hele wereld. Volgens André is het de komende jaren essentieel dat cruciale doelen ten aanzien van de reductie van broeikasgasemissies, het verhogen van resource efficiency, het beschermen van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen, worden gehaald. En ook dat er een sterke versnelling van trendbreuken wordt gerealiseerd in de commercialisering en grootschalige toepassingen van duurzame energietechnologieën. Dat er stabiele, “science based” samenwerking wordt geleverd op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

De lezing van André had een grote impact op de ruim 200 ondernemers in de zaal en gaf maar weer eens aan dat we met z’n allen flink aan de bak moeten om met name CO2 te reduceren.

Groene Zaken Blog Seminar NLCO2Neutraal 9 maart 2017 Afbeelding5

Onze partners