Winnaar innovatiepaviljoen van het Rijk geselecteerd

Het consortium van de Noordereng Groep is de gekozen winnaar om het Rijksoverheidspaviljoen, het Dutch Innovation Experience (Di-X), voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere te realiseren.

Het paviljoen is een showcase voor de toekomstige (woning)bouw en verbindt de ruimtelijke opgave met de transitieopgaven in Nederland. Het ontwerp introduceert de ‘HoutKern Bouwmethode’, een circulair concept dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie veel nieuwe woningen te bouwen. Het sluit aan op het Floriade-thema “Growing Green Cities” en wil bezoekers inspireren hoe we als samenleving natuurinclusief wonen, leven en werken kunnen vormgeven.

Een showcase voor het meest circulaire en biobased paviljoen

Het Dutch Innovation Experience bestaat voor 95% uit biobased materialen die grotendeels hun oorsprong in Nederland hebben. Naast het gebruik van Hollands hout zal gebruik worden gemaakt van materialen afkomstig van geteelde materialen, reststromen uit de land- en tuinbouw, de zogenaamde “natte teelt” materialen die bodemdaling tegengaan en reststromen uit de voedingsindustrie.

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen: het energie-, grondstoffen- en woningtekort, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land, landelijk gebied, onze steden, onze woningen en onze directe leefomgeving (binnen/buiten). Het ontwerp en de materialen passen in de opgave om Nederland op een veerkrachtige ruimtelijke inrichting op bovenstaande niveaus te ontwikkelen en een ‘natuur-inclusieve samenleving’ te maken.

“Mooi dat de winnaar integraal aan die duurzaamheidsaspecten gewerkt heeft, het is een inspirerend voorbeeld voor de City Deal circulair en conceptueel bouwen, waarin een kleine honderd organisaties samenwerken aan de verduurzaming van de woningbouwopgave. Slim aanbesteden zorgt voor meerwaarde.”, aldus Peter Oei, Ministerie van LNV.

“Dit project laat zien wat de markt allemaal kan als je ze op de goede manier uitdaagt. Veel partijen zijn juist gecharmeerd van hoge ambities, omdat ze dan eindelijk kunnen laten zien wat ze kunnen. Vraag je uit op ambities en laat je technisch specificeren los dan komen de mooiste innovaties uit de markt. Met de City Deal gaan we deze manier van aanbesteden stimuleren. De innovaties die zich op deze manier bewijzen gaan we helpen opschalen en gebruiken we als inspiratie voor grotere projecten en nieuw beleid.”, aldus Gertjan de Werk, projectleider City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022.

Onze partners