WISE en Laka: Kernenergie is een afleiding van de energietransitie

Kernenergie is teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. De VVD, PVV, het CDA en FvD hielden in de verkiezingsdebatten - bij de NOS en RTL - een pleidooi voor kernenergie. Volgens milieuorganisaties WISE en Laka is het opnieuw praten over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke energietransitie uit te stellen en door te gaan met business as usual. De organisaties lanceren de website KernenergieAlarm.nl om duidelijk te maken dat kernenergie geen duurzame oplossing is en tal van problemen kent.

Hoewel een euro maar één keer uitgegeven kan worden, kernenergie veruit de duurste optie is en ook nog eens het langst duurt om te implementeren, willen sommige politieke partijen juist belastinggeld uitgeven aan nieuwe kerncentrales. Laka en WISE benadrukken dat als politici de klimaatdoelstellingen willen behalen, ze geen valse oplossing als kernenergie moeten blijven propageren, maar vaart moeten maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord en de invoering van effectieve klimaatmaatregelen.

Kirsten Sleven, directeur WISE: “De energietransitie is gebaat bij een daadkrachtige overheid die koersvast de nodige systeemverandering vooruithelpt. Daarom moet Nederland, nu het eindelijk op stoom begint te komen met zonne- en windenergie, energiebesparing en het beprijzen van vervuiling, niet opnieuw in de nucleaire valkuil trappen. De discussie over nieuwe kerncentrales is een politieke en economische afleiding van de ingezette koers op een duurzame energiemix die nodig is om een klimaatcatastrofe tegen te gaan.”.

Kernenergie is niet duurzaam

Volgens WISE en Laka moeten we het klimaatprobleem oplossen, juist vanwege het milieu en de leefbaarheid op de aarde voor de komende generaties. De organisaties vinden dat met het omarmen van kernenergie, politici een riskante hypotheek op de planeet nemen. Kernenergie voldoet niet aan een aantal basale criteria die opgelegd behoren te worden aan technologieën in een duurzaam energiebeleid.

Dirk Bannink, Laka: “Kernenergie is niet groen, schoon en niet duurzaam. Daarvoor zijn er te veel problemen: fundamentele problemen van de productie en opslag van radioactief afval, risico's op zware ongelukken, de verspreiding van grondstoffen en kennis voor kernwapens. Terwijl de maatschappij vraagt om meer participatie bij de productie van energie, denk aan eigendomsparticipatie en zeggenschap, is kernenergie juist een stap in de tegengestelde richting.”

Ondertussen worden er wereldwijd meer centrales gesloten dan geopend. Ook buurland België neemt afscheid van hun kerncentrales. Wereldwijd bevindt de in bedrijf zijnde nucleaire vloot zich op het laagste niveau in dertig jaar.

Acties richting de TK-verkiezingen

Laka en WISE organiseren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verschillende online en offline acties. Op 14 maart, tijdens het Klimaatalarm, zullen de organisaties een duidelijk geluid laten horen tegen valse 'oplossingen' en het hopen op ‘technologische fixes’. Op 15 maart kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een webinar over kernenergie en klimaat.

Kijk voor meer informatie op www.kernenergiealarm.nl

Onze partners