Blue Skies duurzaamheidsfestival

Van 6 t/m 10 juni 2018 vindt het grootste duurzaamheidsfestival van Nederland plaats.

Vijf dagen lang alles op het gebied van duurzaamheid.
Vijf dagen lang Duurzaamheid beleven (voelen, proeven, zien, ruiken en horen) met zes duurzame thema’s: Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werken.

Het evenement organiseren we samen met een reeks van Friese, Drentse en Groningse partners.

Waar?

In en rondom Martiniplaza / Suikerunieterrein in Groningen.
Een uniek en groot festivalterrein dat vele en verrassende mogelijkheden biedt.

Verspreid over vijf dagen komt er o.a. :

 • (landelijke) bedrijvenbeurs B2B
 • Consumentenbeurs B2C
 • Kids Dag
 • Verschillende congressen
 • Sprekers, paneldiscussies
 • Sportevenement
 • Enter-/infotainment

Voor iedereen, voor elk wat wils

Het festival is bedoeld voor grote multinationals tot kleine ondernemingen, wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs, start-ups, studenten en consumenten (burgers, jong en oud).
Zij krijgen vijf dagen lang een zeer gevarieerd aanbod voorgeschoteld.

Voor duurzame ondernemers

De bedrijven- en de consumentenbeurs wordt georganiseerd door NDC Mediagroep.
Voor Noordelijke, maar zeker ook voor landelijke ondernemers, biedt het festival een inspirerend podium om duurzame kennis te delen. Rondom deze beurzen zullen er verschillende congressen worden georganiseerd met een duurzaam thema.


Het Festivalprogramma

Woensdag 6 juni
Een spetterende opening met meerdere duurzame toppers (nationaal en internationaal).
Duurzame kopstukken (van politiek, wetenschap tot bedrijfsleven) gaan elkaar ontmoeten en bieden de genodigde festivalbezoekers een onvergetelijk programma.

Donderdag 7 juni
Deze dag zal in het teken staan van de landelijke bedrijvenbeurs, omringd met verschillende sprekers, symposia en paneldiscussies.

Vrijdag 8 juni
Deze dag zal een vervolg zijn op het programma van de donderdag. Daarnaast zal de vrijdag ook in het teken staan van kinderen en jeugd (8 t/m 18 jaar).
In de namiddag zal er een groot sportevenement plaatsvinden op het festivalterrein en zal een start worden gemaakt met de consumentenbeurs en het buitenfestival.

Zaterdag 9 juni
Het gehele festivalterrein zal op de zaterdag in het teken staan van “Duurzaam Beleven”.
Talloze producten en initiatieven op het gebied van de thema’s eten, wonen, vervoer, energie, produceren en werken worden op een aantrekkelijke en interactieve wijze gepresenteerd aan de festivalbezoekers. Welkom in het grootste Duurzaamheids-warenhuis van Nederland.
De dag wordt afgesloten met verrassende artiesten.

Zondag 10 juni
De slotdag is een vervolg op het programma van de zaterdag. Daarnaast zal er ook weer een groot sportevenement plaatsvinden op het festivalterrein.

Onze Visie, Missie en Waarden

We zetten een streep onder vandaag en openen een venster met een uitzicht op een nieuwe horizon: een duurzame, optimistische toekomst. Een toekomst waarin we elkaar niet beleren, maar inspireren. Een toekomst waarin we samen, door innovatie, kennisdeling en gewoon hard werken een duurzame wereld kunnen verwezenlijken.

De missie van Blue Skies: we willen een eigentijds, inspirerend platform zijn voor alle denkbare initiatieven binnen en rondom het thema duurzaam. Om te concretiseren wat nu abstract is. Om te stimuleren wat nu ongerealiseerd blijft. Om samen te brengen wat nu versnipperd is.

Blue Skies staat o.a. voor:

 • duurzaam met onze planeet en met elkaar omgaan
 • duurzaamheid beleven (interactief, aantrekkelijk, inspirerend, spannend)
 • toegankelijk en gastvrij
 • innovatie
 • samen(werken) en solidariteit
 • brede doelgroep en brede thema’s

Onze zes thema’s

Belangrijke inspiratiebron voor Blue Skies is Urgenda en hun rapport ‘Nederland 100% duurzaam in 2030’. Ook het Earth Charter Manifesto van Unesco, waarin niet alleen het duurzaam omgaan met onze planeet, maar ook het duurzaam omgaan met elkaar als mensheid een belangrijk onderwerp is, geeft veel basis voor initiatieven en ideeën.
Onze thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werk zijn afgeleid van de duurzame agenda waarin staat hoe het vijf keer anders moet:

 • Anders wonen; zonder energierekening.
 • Anders van A naar B; schoner, stiller en met minder energie.
 • Anders eten; een meer plantaardige, regionale en seizoensgebonden keuken.
 • Anders produceren; naar een circulair, Bio-Based industrie op duurzame energie.
 • Anders energie opwekken; veel zon en wind.

Wonen

wonen zonder energierekening
Het bouwen, onderhouden, wonen en werken in huizen, kantoren en andere gebouwen veroorzaakt ongeveer een derde van alle CO2-uitstoot. Deze zgn. gebouwde omgeving is dus een belangrijke factor, als we CO2-uitstoot willen terugdringen.

Energie

veel zon en wind
In het scenario ‘100% duurzame energie in 2030’ is veel duurzaam opgewekte elektriciteit nodig, want aardgas wordt niet meer gebruikt. Deze elektriciteitsproductie komt van een combinatie van zonnepanelen op daken van huizen, kantoren en andere gebouwen en op velden en van windmolenparken op zee, aan de kust en op land.

Eten

een meer plantaardige, regionale en seizoensgebonden keuken
Onze voedselproductie en -consumptie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatveranderingdoor al dan niet directe uitstoot van broeikasgassen en het kappen van bossen voor veevoer en landbouwgewassen. Dit zorgt voor veel CO2-uitstoot, naast andere milieuproblemen en een negatief
effect op de biodiversiteit.

Produceren

naar een circulaire, bio-based industrie op duurzame energie
De industrie in Nederland vertegenwoordigt op dit moment de helft van het totale energiegebruik in Nederland en is daarmee verreweg de grootste gebruiker van energie. Om in 2030 op 100% duurzame energie over te gaan, zijn we uitgegaan van gemiddeld 2% energiebesparing (efficiencyverbetering) per jaar.

Vervoer

schoner, stiller en met minder energie
Het goederen- en personenvervoer zijn samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2, daarnaast veroorzaakt de sector veel uitstoot van fijnstof, NOx, is er overlast door geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen. Iedere verbetering op dit gebied, draagt dus behoorlijk bij aan de doelstelling voor 100% duurzame energie.

Werken

Transitie op de werkvloer
Duurzame inzetbaarheid, robotisering, flexibele arbeid, basisinkomen, leven-lang-leren, participeren.
Zo maar een greep uit duurzame thema’s rondom “werk”.
Hoe kunnen we vroegtijdig inspelen op deze maatschappelijke vraagstukken.

Wie zijn wij?

Het Blue Skies Festival is een stichting zonder winstoogmerk.
We zijn een groep bevlogen ondernemers met een visie op de wereld waarin wij leven en werken en die graag de transitie naar een meer duurzame wereld willen aanjagen.

Economische kansen

In Nederland krijgen onderwerpen als energietransitie, duurzame vormen van mobiliteit, wonen, gezondheid en werken volop aandacht. Daarom is het de juiste bakermat om een eigentijds, inspirerend en synergetisch platform te ontwikkelen.
Onze overtuiging is dat samenwerken en kennisdelen sneller tot betere resultaten leidt.
Samen duurzaam bouwen aan de toekomst.
Op dit moment is het werkveld rondom duurzaamheid nog teveel versnipperd. Daar liggen unieke kansen voor de Nederlandse Economie.
Als wij gezamenlijk een vuist maken, dan kan Nederland wereldwijd “The place to be” worden op het gebied van duurzaamheid. Blue Skies kan daar aan bijdragen.

Duurzaam Festival

Ook als festivalorganisatie willen we op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn.
We hebben vooraf heldere kaders opgesteld voor de organiserende partners. Duurzaamheid gaat daarbij voor de commerciële belangen.

Heeft u duurzame ideeën voor het festival? Wilt u participeren?

Kijk ook op de website www.BlueSkiesFestival.nl
Via de Blue Skies-nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
Elke 50ste inschrijving ontvangt een Blue Skies-Sweater?

Onze partners